Posted by: burusi | 21/10/2009

ნიკოლოზ ბარათაშვილი – მერანი

აპოლონის ეტლი, 1905

აპოლონის ეტლი, ოდილონ რედონი. 1905

ნიკოლოზ ბარათაშვილი – Nikoloz Baratashvili

მირბის, მიმაფრენს უგზო-უკვლოდ ჩემი მერანი,
უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი!
გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

გაკვეთე ქარი, გააპე წყალი, გარდაიარე კლდენი და ღრენი,
გასწი, გაკურცხლე და შემიმოკლე მოუთმენელსა სავალნი დღენი!
ნუ შეეფარვი, ჩემო მფრინავო, ნუცა სიცხესა, ნუცა ავდარსა,
ნუ შემიბრალებ დაქანცულობით თავგანწირულსა შენსა მხედარსა!

რაა, მოვშორდე ჩემსა მამულსა, მოვაკლდე სწორთა და მეგობარსა,
ნუღა ვიხილავ ჩემთა მშობელთა და ჩემსა სატრფოს, ტკბილმოუბარსა;
საც დამიღამდეს, იქ გამითენდეს, იქ იყოს ჩემი მიწა სამშობლო,
მხოლოდ ვარსკვლავთა, თანამავალთა, ვამცნო გულისა მე საიდუმლო!

კვნესა გულისა, ტრფობის ნაშთი, მივცე ზღვის ღელვას,
და შენს მშვენიერს, აღტაცებულს, გიჟურსა ლტოლვას!
გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულში, ჩემთა წინაპართ საფლავებს შორის,
ნუ დამიტიროს სატრფომ გულისა, ნუღა დამეცეს ცრემლი მწუხარის;
შავი ყორანი გამითხრის საფლავს მდელოთა შორის ტიალის მინდვრის,
და ქარისშხალი ძვალთა შთენილთა ზარით, ღრიალით, მიწას მამაყრის!

სატრფოს ცრემლის წილ მკვდარსა ოხერსა დამეცემიან ციურნი ცვარნი,
ჩემთა ნათესავთ გლოვისა ნაცვლად მივალალებენ სვავნი მყივარნი!
გასწი, გაფრინდი, ჩემო მერანო, გარდამატარე ბედის სამძღვარი,
თუ აქამომდე არ ემონა მას, არც აწ ემონოს შენი მხედარი!

დაე მოვკვდე მე უპატრონოდ მისგან, ოხერი!
ვერ შემაშინოს მისმა ბასრმა მოსისხლე მტერი!
გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირულის სულის კვეთება,
და გზა უვალი, შენგან თელილი, მერანო ჩემო, მაინც დარჩება;
და ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს,
და შეუპოვრად მას ჰუნე თვისი შავის ბედის წინ გამოუქროლდეს!

მირბის, მიმაფრენს უგზო-უკვლოდ ჩემი მერანი,
უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი!
გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

1842 წ.


Responses

 1. mainteresebs yvela mwerali

 2. vgijdebi am leqsze ❤

 3. am leqsidan maqvs dasaweri baratashvilis piqri momavalze da damexmaret plz:(

 4. მირბის, მიმაფრენს უგზო-უკვლოდ ჩემი მერანი,
  უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი!
  გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
  და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

  გაკვეთე ქარი, გააპე წყალი, გარდაიარე კლდენი და ღრენი,
  გასწი, გაკურცხლე და შემიმოკლე მოუთმენელსა სავალნი დღენი!
  ნუ შეეფარვი, ჩემო მფრინავო, ნუცა სიცხესა, ნუცა ავდარსა,
  ნუ შემიბრალებ დაქანცულობით თავგანწირულსა შენსა მხედარსა!

  რაა, მოვშორდე ჩემსა მამულსა, მოვაკლდე სწორთა და მეგობარსა,
  ნუღა ვიხილავ ჩემთა მშობელთა და ჩემსა სატრფოს, ტკბილმოუბარსა;
  საც დამიღამდეს, იქ გამითენდეს, იქ იყოს ჩემი მიწა სამშობლო,
  მხოლოდ ვარსკვლავთა, თანამავალთა, ვამცნო გულისა მე საიდუმლო!

  კვნესა გულისა, ტრფობის ნაშთი, მივცე ზღვის ღელვას,
  და შენს მშვენიერს, აღტაცებულს, გიჟურსა ლტოლვას!
  გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
  და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

  ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულში, ჩემთა წინაპართ საფლავებს შორის,
  ნუ დამიტიროს სატრფომ გულისა, ნუღა დამეცეს ცრემლი მწუხარის;
  შავი ყორანი გამითხრის საფლავს მდელოთა შორის ტიალის მინდვრის,
  და ქარისშხალი ძვალთა შთენილთა ზარით, ღრიალით, მიწას მამაყრის!

  სატრფოს ცრემლის წილ მკვდარსა ოხერსა დამეცემიან ციურნი ცვარნი,
  ჩემთა ნათესავთ გლოვისა ნაცვლად მივალალებენ სვავნი მყივარნი!
  გასწი, გაფრინდი, ჩემო მერანო, გარდამატარე ბედის სამძღვარი,
  თუ აქამომდე არ ემონა მას, არც აწ ემონოს შენი მხედარი!

  დაე მოვკვდე მე უპატრონოდ მისგან, ოხერი!
  ვერ შემაშინოს მისმა ბასრმა მოსისხლე მტერი!
  გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
  და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

  ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირულის სულის კვეთება,
  და გზა უვალი, შენგან თელილი, მერანო ჩემო, მაინც დარჩება;
  და ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს,
  და შეუპოვრად მას ჰუნე თვისი შავის ბედის წინ გამოუქროლდეს!

  მირბის, მიმაფრენს უგზო-უკვლოდ ჩემი მერანი,
  უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი!
  გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი,
  და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი, შავად მღელვარი!

  1842 წ.

 5. damawerinet analizi

 6. amboxis da meamboxeebis shesaxeb azri mchirdeba

 7. ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირულის სულის კვეთება,
  და გზა უვალი, შენგან თელილი, მერანო ჩემო, მაინც დარჩება;
  და ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს,
  და შეუპოვრად მას ჰუნე თვისი შავის ბედის წინ გამოუქროლდეს!

 8. risi simboloaa meranii damexmaret raaa 🙂

 9. vaimeeeee dzlivs viswavleeeeeeeeeee

 10. ramxelaaaaa zepirad maq xvalistvis

 11. vaimeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dzlivs viswavleeeeeeeeeee

 12. MMMMMMMMAAAAAAAAGGGGGGGGAAAAAAARRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAA

 13. merani aris cxenis simbolo fers ar aqvs mnishvneloba

 14. merani cxenis simboloa

 15. fers ar aq mnishvneloba

 16. davitanje mokled ra :X verada ver movabi tavi amis swavlas :X

 17. merani am leqsshi bedisweris simboloa

 18. bedisweris shavi yorania da ara merani

 19. meranis mixedvit rogor davwero tema “Bedtan Chidili” ? :S

 20. ara, merani aris bedtan brdzolis simbolo

 21. ძალიან ძნელია 5 წუთში ამ ლექსის სწავლა მაგრამ აუცილებელი იყოოოოო!…….

 22. dzalan momewona es leksi dzalian kai iko

 23. es aris dzalian kargi leqsi vinc ar iswalvlis did siamovnebas iklebs

 24. ara?

 25. analiizii sad vnaxoo?

 26. amis avtorma unda tkvas leksi davwereo

 27. martla dzaan magaria

 28. ra dzneli saswavliaa arada xval maq:(

 29. dzaan momewona es lexsi

 30. ანალიზი დამაწერინეეეეთ

 31. მერანი ბედთან დაუმორჩილებლობის სიმბოლოა,შავი ყორანი-ცხოვრების.

 32. magaria

 33. უძლიერესი ლექსია, დამიჯერეთ შესაბამის ასაკში ყოველთვის უფრო და უფრო კარგად გაიგებთ. 🙂

 34. ამაზე პოზიტიურ ლექსს ვერსად ნახავთთთ ❤ ❤ ❤


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

კატეგორიები

%d bloggers like this: