პოლიკარპე კაკაბაძე – Polikarpe Kakabadze

პოლიკარპე კაკაბაძე

Responses

  1. gtxovt modiot informacia polikarfe kakabazis sesaxeb .is aris- 20saukunis ert erti udidesi mogvawe. kargi iqneba tu momavali taoba tqveni wyalobit miigebs informacias misi mogvaweobis sesaxeb

  2. polikarpe kakabadzes “kvarkvare” ist ein eiger fluch für jeden diktator. sowie dürrenmatts besuch der alten dame ewiges lachen auf menschheit ist…

  3. polikarpe kakabadzeze informacia minda da sad vnaxo ver vipove


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: