თამაზ ჩხენკელი – Tamaz Chkhenkeli

თამაზ ჩხენკელი

თამაზ ჩხენკელი

თამაზ ჩხენკელი – Tamaz Chkhenkeli (1927 – 2010)

მასზე წერდნენ

 

Responses

 1. რაბინდრანათ თაგორი

  გიტანჯალი
  52

  სოფლის შარაზე მე კარდაკარ დავდიოდი წყალობის თხოვნად,
  როს სიზმარეულ ჩვენების მსგავსი
  ოქროცურვილი შენი ეტლი ვიხილე უცებ.
  მე იმედებით აღმეძრა გული და გავიფიქრე:
  მადლობა უფალს, გასრულდა–მეთქი ჩემი დუხჭირი
  წუთისოფლის მწარე დღეები,
  ვიდექი გზაზე და უხვი ხელით მონიჭებულ მოწყალებას ველოდებოდი.
  ორთვალა დადგა.
  ჩამობრძანდი და შემომხედე ამო ღიმილით.
  აჰა, ვიფიქრე, კარს მომადგა ბედნიერება.
  მაგრამ უეცრად შენ მარჯვენა გამომიწოდე და მშვიდად მითხარ:
  რას მიწყალობებ?
  ო, რა მეფური აზრი იყო –
  მათხოვარს სთხოვო მოწყალება ხელგაშვერილმა.
  მე არ ვიცოდი, რა მეღონა თავგზადაბნეულს,
  ბოლოს გონება მოვიკრიბე, ჩემი აბგიდან ამოვიღე
  პაწაწინა ხორბლის მარცვალი და მოგაწოდე.
  როგორ გავოცდი, როცა საღამოს ჩემს უბადრუკ ნაწყალობევში
  იმ ხორბლის მარცვლის ოდენავე ოქრო შევნიშნე.
  მე გულმდუღარედ ავტირდი და მწარედ ვინანე:
  უფალო, რატომ ყველაფერი არ შემოგწირე!

  მთარგმნელი ჩხენკელი თამაზ


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: