ზურაბ კიკნაძე – Zurab Kiknadze

Responses

  1. gamarjobaT
    Zalian did pativs gcemT da ufro Zalian minda Tqveni naxva,
    Tqvenni sumeruli miTologia Cemi samagido wignia/aseve Tqveni am Temidan gamomdinare statiebi/
    piradad me qarTul enaze vwer poemas “gilgameSs.”
    tu gainteresebT Zalian gTxovT semomexmianeT.

  2. gTavazobT amonarids cemi poemidan


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: