ოლივერ უორდროპი – Oliver Wardrop

ოლივერ უორდროპი, გადაღებულია თბილისში, მწერალთა სახლი

ოლივერ უორდროპი, გადაღებულია თბილისში, მწერალთა სახლი

ოლივერ უორდროპიOLIVER WARDROP

ფოტოგალერეა – Photogallery

The kingdom of Georgia:

მარჯორი უორდროპი – ბიოგრაფია

  Responses

  1. mainteresebs tu arsebobs asli marjori wardropis weilisa ilia CavCavaZisadmi da sad SeiZleba misi naxva.

   da kidev sad SeiZleba moviZio informacia marjori wardropis vizitisa “JumaTis” monasterSi, romelic mdebareobs ozurgetis municipalitetis sofel jumaTSi.

   gTxovT damexmaret am imformaciis mopovebaSi


  კომენტარის დატოვება

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: