გრიგოლ აბაშიძე – Grigol Abashidze

გრიგოლ აბაშიძე

გრიგოლ აბაშიძე – Grigol Abashidze (1914 – 1994)

Responses

 1. araperia axali am cis kvesh, rac akamde yopila igiv ikneba, da rac akamde momxdara igiv moxdeba, taoba midis , taoba modis , es kveyana ki ucvlelia ukunisamde.

  adamianta modgmas sami ertguli megobari hyavs, sami nichi, sami burji, sami gza udzvirpasesi, rcmena, imedi da siyvaruli, xolo amatgan siyvarulia didi , siyvaruli tavad gmertiaa, siyvaruli sulgrdzelia da tkbili, siyvaruls ar surs, ar kedmaglobs, ar zvaobs, ar mrisxanebs da ar ganizraxavs borots, siyvaruli itans yovelives, ujerebs yvelas yvelapris imedi akvs da yovelives itmens. ” siyvaruli tavad gmertiaaa”.

  usiyvarulot mze ar supevs cis kamaraze, sio ar dahkris, tye ar krteba sasixarulot, usiyvarulot ar arsebobs silamaze arc ukvdaveba ar arsebobs usiyvarulot. chvili bavshvia siyvaruli romelic moitxovs mudam rcevas , usazgvroa dzalauplebit banaobs gulis cvimebshi, chvili bavshvia siyvaruli romelic mudam moitxovs rcevas. rogor miyvarxar sul moklet getyvi nu shegashinebs ogond simartle , ase cyvdiadi sinatles etrpis da ase cyvdiads etrpis sinatle . ra dagalula yvavilebi veneras mkerdit, sixaruli chems panjatras rad erideba shishit gadavshli ertmanets cerilebs rom vcerdit da chems arsebas dzveli

  ali moekideba. minda xeluxlebel kldovan napirze martod marto rom vijde , aravin iyos ik sxva odnav xe tortmanobdes misi xmac ismodes , mashin viocnebep shenze , zgvis pirze sheni saxe carmomidgeba

  arminda arc sheni siaxlove arc sheni siyvaruli arc tanagrdznoba, magali zgvis napirze tvalucvdeneli hoprizonti da shenze ocneba.

  gamarjoba rogorc ki gavigvidze chemi pikrebi umal shensken ganmoprindnen chemo maradiulo siyvarulo,

  xan sixaruli meupleba da xan kaeshani imis daopikrebisas tu ras mimzadebs bedi, me mxolod shentan shemidzlia vicocxlo, sxvanairad ara, gadavcxvite mand vixetialo shengan shors manam ar shevdzlep rom movprinde ise rom gulshi chagikra mtlianat chemmat shegigrdzno da am netarebit davtkbe, verasodes sxva ver daeupleba chems guls, verasodes verasodes . ase arasdros ar myvarebia sheni mshishara sxeulis sitbo , titkos pirvelat shegaxe xeli , ukanasknelat giyurep titkos.

  chemo ugono siyvarulo , chemo dzvirpaso , ai miige chemgan es mindvris yvavilebi , isini morchebian da mainc tavdavicxebit moisrapvian shensken, damikocne eg gazapxulis peradovani shemobrdzaneba yoveldgiurat gadavcem shens mokitxvas haeris talgebs xom gesmis? minda mogexvio da uchumrat davjde shens gverdze rogor minda viyo axla sheni pikris sheni grdznobebis cynar da mshvidobian navsayudarshi , mesmis sheni tbili alersiani xma , vgrzdnop shens siaxloves chemo dzvirpaso da satnoeba simshvide da imedi eupleba chems arsebas , shentan yopna shin yopna minda im vardisper atmebs movigonep kvlav imgvaradve imgvarad me mklav , ooo rogor momcxurdi mcuxarea dge imgvarive cremli da imgvarive xe.


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: