მიქელაძეები – Mikeladze

მიქელაძეები – Mikeladze

ფოტო-Photo

Responses

  1. მიქელ იყო მმართველი ტარონისა ქვეყნისა, მდებარე ერზრუმისა და ვანს შორის, ბაგრატიდთა გვარისა. იგი ერთგულად მსახურებდა ალექსი კეისარს (ალექსი I კომნენოსი), რისთვისაც კეისარმა მას, თვისი დაი მისცა ცოლად. სელჯუკთა მიერ ქვეყნის დაპყრობის შემდეგ, მიქელ საქართველოში გადავიდა და ვაჟნი მისნი, შეიქმნენ ვაკის თავადებად.
    ამ გვარისაგან წარმოსდგებიან მიქელაშვილები და მიქელთაძეები.

  2. xom sheidzleba vivaraudot, radgan keisari miqelas tavis das adzlevs colad da ushvebs saqartveloshi -eseigi- aq komnenosis interesia chadebuli. keisars shishi aqvs turq-selchukebis,tu bizantiis mosazgvre qveynebs selchukebi daamarcxeben da gaamusulmaneben, amis mere tvit bizantia dgeba katastrofis winashe. am droistvis bizantias axlo urtiertoba aqvs saqartvelostan (Davit agmasheneblis mamida mariami(marta) yavs colad imperators). da roca miqela modis saqartveloshi ojaxit, unda vivaraudot, mas garkveuli wili udzgvis turq-selchukebis gandevnashi. es rom ase ar iyos, aba tavadobas ase ubralod vin ubodzebda miqelas shvilebs daumsaxureblad, mashin rodesac adgilobrivi bevri gvarebi ibrdzoda am titulistvis ushedegod. gtxovt dainteresebul pirebs gamomexmaurot!

  3. sheidzleba vivaraudot, davit agmashenebelma miqelas shvilebs damsaxurebulad ubodza tavadoba, romelic unda ukavshirdebodes turq-selchukebis saqartvelodan gandevnas, mashin, rodesac mashindeli adgilobrivi bebri gvari ibrdzoda am titulistvis, magram ushedegod!


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: