დათო კრაწაშვილი – David Kratsashvili

დათო კრაწაშვილი – David Kratsashvili (1963 – 1980)

პოეზია

მასზე წერდნენ

Responses

 1. sakmaod patara viqnebodi.albat dato axali gardacvlili iko.mokle chanaxati pilmi gadioda masze,saplavis nacvimari qvebis ponze mis am leqss kitxulobdnen..gasvenebis dges iqneba cvima…(es momenti maxsovs).dedas vkitxe ra mouvida,riti gardaicvalatqo.mipasuxa-zalian chkviani iko,bevrs piqrobda da gadaicvao.albat sheecada patarastvis metnaklebad gasagebad aexsna.amis shemdeg es saxeli da gvari arc damvickebia.saocaria rodesac ase axlgazrda casuli adamiani tovebs gancdas,rom zalian bevris da kargis sheqmnas moascrebda rom dacloda…

 2. daviskebas miesa misi saxeli,ase sert, sheizleba masebshi daaviskebas miesa misi genia, magram ara kvelas, datos zma goga krasashvili chemi klaseli iko, chven zalian patarebi vikavit rodesas dato gardaisvala (10-11 slisani), magram zalian sxadad maxsovs ramxela tragegia iko da tkivili chemtvis, mteli skolistvis da saertod sakartvelostvis, datos udroo gardasvaleba, slebis shemdag datos poezia da mxatroba zalian mshobliuri da sakvareli gaxda chemtvis, da dgesas uzomo sevdis, siamakis da sremlebis dgareshe ver vkitxulob mis leksebs, siamakit mevseba guli ramxela simdidre gvakvs kartvelebs, datos xelovnebis saxit, ase rom daviskebas arasdros ar miesema misi saxeli da ase badaesema taobidan-taobas.

 3. გეთანხმებით, სამწუხაროდ დათოს არც ნახატები მაქვს და არც ლექსები მეტი. თუ ხელი მიგიწვდებათ, გამომიგზავნეთ და აუცილებლად დავდებ ბლოგზე

 4. Gamarjobat!
  rodesac Dato daigupa qartul presashi daibechda misi leqsebi da gamoqveynda ramdenime naxati, mat shoris Galaqtionis portreti, Cvima…leqsebs shoris iyo erti metad sulisshemdzvreli sityvebi sadac paqtiurad icinascarmetyvela sakutari sikvdili…ramdeni me striqoni romelic zepirad maxsovs:
  gasvenebisas iqneba cvima
  ukve cvetebi cvenas icyeben
  mimabareben Tbilisis micas
  da mere ..da mere albat damivicyeben..
  dzalian kargi idea iqneboda mogvedzebna misi mshoblebi an adamianebi vinc mas piradad icnobda..is axalgazrda geniosad agiares da rusetshi, aseve adreul asakshi dagupul Nadia Rushevas sheadares…
  tuki vipove is amochrili gazetida potoebi shegatyobinebt..me mgoni ara gvaqvs pupuneba cheveni geniosebi davivcyot
  pativiscemit Nina


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: