ჯერომ სელინჯერი – Jerome Salinger

Responses

  1. umagresi mwerali iyo, imedia mis sxva nawarmoebebsac male gamoaqveyneben…

  2. geniosi mweralia….mec magas veli rodis gamova misi akhali nawarmoebebi

  3. უძლიერესია, ნათია ნათ კარტოზია


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: