დარბაიძე - ე. დონაური, შალვა დადიანი - კაკალ გულში, რეჟ. დ. ანთაძე, ქუთაისი, 1928

ელენე დონაური – Elene Donauri

აკაკი კვანტალიანი

ედიშერ მაღალაშვილი, კ/ფ ”მამლუქი”

ედიშერ მაღალაშვილი – Edisher Magalashvili

« Newer Posts - Older Posts »

Categories