ზურაბ ანჯაფარიძე – Zurab Anjaparidze

ზურაბ ანჯაფარიძე – E lucevan le stelle

***

Plato's Cave

გიგი თევზაძე – Gigi Tevzadze

გიგი თევზაძე – “ჩვენი დრო”

წიგნიდან “ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი” (ცნობიერების ესტეტიკა)

პლატონი “სახელმწიფოს” VII წიგნს – გამოქვაბულის ცნობილ მითს იწყებს შემდეგი სიტყვებით: “ამის შემდეგ შენ შეგიძლია მიამსგავსო ეს მდგომარეობა განათლების და გაუნათლებლობის ჩვენეულ ბუნებას”.

“განათლებულობა” აქ პირდაპირი მნიშვნელობით არ უნდა იყოს გაგებული. ბერძნული სიტყვა ნიშნავს ერთსა და იმავე დროს აღზრდას, კულტურას, განათლებას. აქ ეს სიტყვა ყველა თავისი მნიშვნელობითაა მოყვანილი და ნიშნავს ადამიანურ კულტურას, გარკვეულ აღზრდაში ყოფნას. მაშასადამე, წინადადების ეს მონაკვეთი შემდეგნაირად უნდა იკითხებოდეს: გარკვეულ აღზრდაში (კულტურაში) ყოფნის და არყოფნის ჩვენეული ბუნება. “არ ყოფნა” ამ შემთხვევაში ნიშნავს სხვა კულტურაში, სხვა აღზრდაში, სხვა განათლებულობაში ყოფნას. იმაზე, რომ აქ გარკვეულ აღზრდაზეა ლაპარაკი და არა საერთოდ აღზრდისა და კულტურის შესახებ, მიგვითითებს ფრაზა _ “ჩვენეული ბუნება”. _ აქ იგულისხმება აღზრდის გარკვეული ბუნება. თუ რატომ ვანიჭებთ ამ წინადადების სწორედ ასეთ თარგმანს დიდ მნიშვნელობას, მოგვიანებით ვნახავთ; შემდეგ სოკრატე იწყებს თვით მითის მოყოლას: “წარმოიდგინე რომ ხედავ ადამიანებს, რომლებიც ჩაკეტილნი არიან მიწისქვეშა გამოქვაბულში, რომელშიც შუქი შედის დიდი შესასვლელიდან. ეს ადამიანები ბავშვობიდანვე არიან ბორკილებსა და ჯაჭვებში ჩაჭედილები და უძრავებს მხოლოდ პირდაპირ ყურება შეუძლიათ (ამავე გამოქვაბულში _ გ. თ.). ამ დროს ადამიანების ზურგს უკან, ზევით და შორს ანთია ცეცხლი; ხოლო ცეცხლსა და ტყვეებს შორი გადის გზა, რომელზედაც თითქოს პატარა კედელია (თეჯირი _ გ. თ.) აგებული, როგორც ფოკუსების ოსტატებთან. ადამიანების წინ ჩნდება (ეცემა _ გ. თ.) კედელი (კედლის ჩრდილი, ცეცხლის ალით გამოწვეული _ გ. თ. ), რომლის ზემოდანაც საოცრებებს აჩვენებენ…” ამ კედელთან ადამიანებს მიაქვთ ყველანაირი ნივთები, ქანდაკებები და სხვა ცხოველები, ქვის ან ხის და ყველანაირი ნაკეთობა ისე, რომ თავს ზემოთ უჭირავთ და ამ ნივთების (მატარებლებიდან _ გ. თ.) ნაწილი ხმას იღებს და ნაწილი მდუმარეა საჭიროებისდა მიხედვით”.

გლავკონის განცვიფრების პასუხად სოკრატე ამბობს, რომ ეს ხალხი, რომლის შესახებაც ის ჰყვება, მათი მგავსია და რომ გამოქვაბულში ყველა მყოფი ხედავს ჩრდილებს, მათ შორის ისინიც, ვისაც თეჯირის უკან ფიგურები დააქვს. “ასეთები”, – ამბობს სოკრატე – “სხვას არას მიიჩნევენ ჭეშმარიტებად, თუ რა ხელოვნური საგნების ჩრდილებს”.

შემდეგ სოკრატე ჰყვება, თუ რა მოუვა იმას, ვისაც გაათავისუფლებენ და აიძულებენ შეხედოს, რა ხდება გამოქვაბულში და ზემოდან ჩამომავალ სინათლეს. მას, რა თქმა უნდა, ძალიან გაუჭირდება და შეეცდება დაამტკიცოს, რომ რასაც ადრე ხედავდა, ის უფრო ჭეშმარიტია, ვიდრე ის საგნები და მდგომარეობა, რომელთაც ახლა ხედავს და თუ მას აიძულებენ აფოფხდეს ზევით და მიწის ზედაპირზე გამოვიდეს, მისთვის ძალიან ძნელი იქნება უყუროს საგნებს და მზეს. მან ჯერ ნელ-ნელა უნდა მიაჩვიოს თვალი (ჩრდილების, ღამის საშუალებით), ხოლო შედეგ შეხედოს მზეს და გაიგოს, რომ სინამდვილეში მზე არის წელიწადის დროთა მონაცვლეობის და ყველაფერის არსებობის საფუძველი, მიზეზი. ყოველივე ამის დამნახველი, რა თქმა უნდა, განთავისუფლდება და თავს ბედნიერად ჩათვლის, ხოლო თავის თანამოპატიმრეებს კი _ უბედურებად. მას დიდი სირთულეები ელის მათთან ურთიერთობაში, თუკი ის დაბრუნდება.

ბოლოს სოკრატე ხსნის ამ მითის თუ ალეგორიის კომპონენტებს: ის, რასაც ჩვენ თვალით ვხედავთ, გამოქვაბულის მსგავსია და ცეხლის ალი მასში – მიმსგავსებულია მზესთან. გარეთ გამოსვლა და საგნების ყურება არის გონებით საწვდომ, რეფლექსიის სამყაროში ასვლა, ხოლო მზე ანუ სიკეთის იდეა – უკანასკნელი საფეხური, რისი წვდომაც შეიძლება. ამ იდეას უნდა უყურებდეს ყველა, ვისაც კი უნდა მოქმედება, როგორც პირად, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

ამ მითს ხსნიან, როგორც იდეების თეორიის გადმოცემას; მაგრამ არის რამდენიმე მომენტი, რომელიც განზეა დატოვებული და არანაირი ახსნა არა აქვს. ეს არის, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანები, რომლებსაც თეჯირის უკან ფიგურები დააქვთ. აგრეთვე ცეცხლი, რომლის შესახებაც პლატონი ამბობს, რომ “გამოქვაბულში ცეცხლის სინათლეს ამსგავსებენ მზის ნათელს” (324). თანაც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ის ადამიანებიც, რომლებსაც ფიგურები დააქვთ, ჩრდილების გარდა ვერაფერს ხედავენ (515).

იმისათვის, რომ ამ მითში გავერკვეთ, დავიწყოთ მისი დაწვრილებითი განხილვა: როდესაც ბორკილებიდან განთავისუფლებული ადამიანი დგება და გამოქვაბულს მოავლებს თვალს, ის ხედავს, რომ რასაც ადრე უყურებდა, მხოლოდ ჩრდილებია და ამ ჩრდილების წყარო – რაღაც სპექტაკლის მსგავსი. პლატონი ამბობს, რომ გამოქვაბული თვალით ხილული სამყაროა. მაშასადამე, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩრდილები, რომლებიც გამოქვაბულს ეცემიან, არიან საგნების ფორმები. მათი მატერია ანუ შინაარსი კი – გამოქვაბული. ამ ფორმების წყარო არის ცეცხლი. პლატონი ჰერაკლიტეს დიდი პატივისმცემელი იყო და ჰერაკლიტესეულ ცნებას მისივე შინაარსის გარეშე არ გამოიყენებდა. ცეცხლი არის ლოგოსი, წესრიგი. გამფორმებელი, სამყაროს რიტმი. ცეცხლი რომ გონებაა, ამას თუნდაც ის მიგვითითებს, რომ ის საგნების და, საერთოდ, გამოქვაბულის ფორმის წყაროა. როგორც ანათებს ის გამოქვაბულს და როგორ ჩრდილებსაც იძლევა, ტყვეებიც ისე ხედავენ.

მაგრამ, გარდა იმისა, რომ პლატონი იძლევა ფორმის, მატერიისა და გამფორმებლის სურათს, ის ამავე დროს გაფორმების წესსაც აღწერს; შებორკილებსა და ცეცხლს შორის არის გზა, რომელზედაც თეჯირია და ამ თეჯირს ზემოთ ადამიანები აჩვენებენ სხვადასხვა ფიგურებს. ამ ადამიანებისათვის საკუთარ მოქმდებას აზრი არა აქვს, რადგანაც ისინიც მხოლოდ ჩრდილებს ხედავენ. ისინი მოქმედებენ გარკვეული წესის “აუცილებლობის მიხედვით” (515 ბ), ამბობს პლატონი. მათ მოქმედებას აზრი ეძლევა ცეცლის ანუ გონების საშუალებით. გონებას მათი უაზრო მოქმედებებიდან ფორმები გამოჰყავს და აფორმებს ბნელ მატერიას. როგორც უნდა იწვოდეს ცეცხლი, ფიგურების ტარების წესი იგივე რჩება. ეს ორი დამოუკიდებელი პროცესია, რომელნიც თანხვედრისას ხილულ სამყაროს ქმნიან.

როდესაც განთავისუფლებული ადამიანი თვალს შეაჩვევს გამოქვაბულში მყოფ საგნებს, კარგად დაათვალიერებს მათ, ის ამოდის მიწის ზედაპირზე და ისეთსავე საგნებს ნახულობს, ოღონდ მზის შუქით განათებულს. პლატონი ამ სამყაროს გონებით საწვდომს უწოდებს. აქ მთავარი ის არის, რომ ილუზიების სამყაროდან გონებით საწვდომ ანუ ილუზიებიდან თავისუფალ სამყაროში გადასულს პრინციპულად ახალი არაფერი დახვდა. – იგივე საგნები, ოღონდ უფრო კარგად და გარკვევით დანახულნი. ამ დანახვის საფუძველი არის ყოველგვარი მიწიერი სურვილებისა და ვნებებისაგან განთავისუფლება ანუ სიკეთის იდეა, როდესაც ყველაფერი ჩანს არა განსჯისა და ვნებების საფუძველზე, არამედ ისე, როგორც სინამდვილეშია მოვლენილი.

მაშასადამე, პლატონი ამ მითით ამბობს, რომ ყველაზე უფრო მაღალი, რასაც შეიძლება მისწვდე, კვლავ ფენომენების სამყაროა, ოღონდ ილუზიებისაგან განთავისუფლებული. ამიტომაც არის გამოქვაბულში ცეცხლის ალი მზესთან გაიგივებული, რადგან იგი, რომელიც არის განსჯა და რომელიც ფარავს, იმის მაგივრად, რომ გამოაჩინოს, ემსგავსება მზეს (გონება) თავისი მოწოდებით ანუ ადამიანის მიერ ორივეს ერთი და იგივე ფუნქცია აქვთ დაკისრებული. სწორედ გონებაში არის სიკეთის იდეა, რომლის საშუალებითაც კეთილი ანუ დაუინტერესებელი თვალით უყურებ გარემოს და მის ნამდვილ სხეულს და ნამდვილ ჩრდილს კარგად ამჩნევ.

ამ განმარტების შემდეგ ჩვენ მითის ერთი ნაწილი გვრჩება გაუხსნელი: ფიგურების მატარებელი ადამიანები. ჩვენ ვთქვით, რომ ისინი გარკვეული წესით მოქმედებენ, ისე, რომ შეგნებულად არ იციან ამ წესის მნიშვნელობა და არც თავიანთი მოქმედების აზრი. ისინი ფოკუსების ოსტატთა დამხმარენი არიან, რომელთაც ოსტატი ეუბნება, თუ რა უნდა გააკეთონ, ხოლო საოცარი შედეგის და უცნაური მოქმედების ახსნა თვითონ ჯადოსნის გარდა არავის ხელეწიფება.

ამ ადამიანების მოქმედების გარეშე, ბუნებრივია, არანაირი ჩრდილი არ წარმოიშობა. ჩრდილიც სწორედ იმის ჩრდილია, რასაც ეს ხალხი ატარებს. ამიტომაც ჩვენ შეიძილება დავუშვათ, რომ იმ საგნების შინაარსი, გარდა თვითონ გამოქვაბულისა (რომელზედაც ჩრდილი ეცემა), არის ამ ადამიანების მოქმედებაც. მაშასადამე, განსჯის მიერ გაფორმებულ საგანს ორგვარი შინაარსი აქვს: ერთი, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს შინაარსი ბნელია და მეორე მხარე, რომელიც გვიჩვენებს, რომ ეს შინაარსი არის გარკვეული წესი, რომელიც თვითონ ადამიანების მოქმედებებზეა დამყარებული და მათგან გამომდინარეა.

ცეცხლი სხვადასხვანაირ ჩრდილებს იძლევა ერთი და იმავე საგნებიდან. ცვალებადობა მხოლოდ ჩრდილებს თუ შეეტყობათ. თეჯირს უკან კი მუდამ დააქვთ ფიგურები. ასრულებენ რაღაც წესს. მისმა შემსრულებლებმა იციან რაღაც წესი და მოქმედებენ ამ წესის საშუალებით, ხოლო რას და რატომ აკეთებენ, ამის ხილვის და ცოდნის საშუალება არ აქვთ.

მაშასადამე, თუკი ცეცხლი არის განსჯა, ცნობიერება, რომელიც ფორმას აძლევს მოცემულ მატერიას, მაშინ ფიგურების მატარებლები არიან ადამიანური სამყაროს შინაარსი, რომლის გარეშეც არ იქნება არც საგნები და არც საგნების ფორმები.

კიდევ ერთხელ თავიდან რომ მოვიაზროთ ამ მითის შინაარსი, შემდეგ სურათს მივიღებთ: ცეცხლი არის ცნობიერების ფორმა, რომელშიცაა ნებისმიერი საგნის თუ მოქმედების საფუძველი. ფიგურების მატარებლები და თეჯირი არის ცნობიერების შინაარსი ანუ ის წესი, რა წესითაც შემოდის სამყარო ჩვენში და რა წესითაც არსებობს ის ადამიანებისათვის. ჩრდილები, რომლებიც გამოქვაბულს ეცემიან, არიან გარე სამყაროს საგნები, რომელთა აღქმა გაშუალებულია ჯერ აღქმის წესით ანუ ცნობიერების შინაარსით, ხოლო შემდეგ – აღქმის უნარით ანუ ცნობიერების ფორმით. ერთადერთი არაცვალებადი ამ სურათში არის ფიგურების მატარებელთა მოძრაობა. დანარჩენი ყველაფერი ციმციმებს, მოძრაობს და სხვადასხვა ფორმებს ღებულობს.

მაშასადამე, ცნობიერების შინაარსი არის მუდმივი და უცვლელი. ცნობიერების შინაარსის საშუალებით შემოდის სამყარო ჩვენში. კიდევ უფრო რომ გავამარტივოთ ამ მითის შინაარსი და უფრო გასაგები რომ გავხადოთ, უნდა ვთქვათ, რომ პლატონისათვის ცნობიერების შინაარსი არის გარკვეული წესი (ანუ ყველაზე ზოგადი და უშინაარსო მოქმედება, რომელმაც შეიძლება აბსოლუტურად ყველაფერი დაიშინაარსოს), რომელსაც სხვადასხვა ფორმები ესადაგებიან. ცეცხლის ყოველი ახალი აალებისას ახალი ჩრდილი ჩნდება, თუმცა ამ ჩრდილის “სახე”, რეალობა იგივეა.

ასევე, აქ შეგვიძლია ავხსნათ, თუ რას ნიშნავს, რომ “ცეცხლის ნათელს მზის სინათლეს უიგივებენ”: ცეცხლის ნათელი არის სხვადასხვა ფორმები, რომელშიც წესია ჩამჯდარი. პლატონმა ამით თქვა, რომ ცნობიერების ეს სხვადასხვა ფორმები, მართალია ადამიანურია და ერთობ ადამიანური, სინამდვილეში ილუზიაა და ილუზიებიდან განთავსუფლება უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, რათა ფენომენების ნამდვილ სამყაროს ჩავაღწიოთ, დავინახოთ იგი ყოველგვარი ბნელი და სუბიექტური წესისაგან თავისუფალი.

ახლა უნდა ავხსნათ, თუ დასაწყისში რატომ მოვითხოვეთ მაინცდამაინც “აღზრდის (კულტურის) ჩვენეულ ბუნებად” თარგმნა – თუკი ასეთ თარგმანს მივიღებთ, მაშინ ერთმანეთს თანხვდება ამ მითის შინაარსი და სოკრატეს ეს სიტყვები – სწორედ გამოქვაბულის მითს ანუ ადამიანის ბუნებას გულისხმობს პლატონი ამ წინადადებაში. ამასთანავე, ამ სიტყვებით აღინიშნება სწორედ გარკვეული ფორმა, რომელიც ყოველ მომენტში აქვთ ჩრდილებს გამოქვაბულში, ცეცხლს, რომელიც ადამიანის ბუნებას კონკრეტულ რაღაც ბუნებად აქცევს, ცნობიერებას, რომელიც ჩრდილს კონკრეტულ ფორმას აღებინებს. სწორედ ცეცხლია, რომელიც განსაზღვრავს აღზრდის, კულტურის, სამყაროში ყოფნის ამა თუ იმ ბუნებას. სხვადასხვა ბუნება იგივეა, რაც ცნობიერების სხვადასხვა ფორმა, მაშინ, როდესაც შინაარსი უცვლელი რჩება.

ჩვენ შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ცნობიერების ფორმების ცვალებადობას და ბოლოს დავადგინოთ, თუ რა არის “სამყაროში ყოფნის ჩვენეული ბუნება” ანუ გავიგოთ, თუ რა დროში ვცხოვრობთ. პლატონისთვის დროების ცვალებადობას (პლატონისდროინდელ ბერძნულ ენაში “დრო” – ნიშნავდა გარკვეულ ხანას, დროის მონაკვეთს, პერიოდს) მნიშვნელობა არ ჰქონდა. – “ონტოლოგიურად” ეს ცვლილება არარეალურია, – რადგანაც შინაარსი არ იცვლება, ფორმების ცვალებადობა კი – საბოლოოდ მხოლოდ ილუზიაა. მაგრამ ამ ცვალებადობას აქვს ექსისტენციალური მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანიც სწორედ ამ მხრივ განისაზღვრება.

"Plato's Cave" Michael Ramsey

II

როდესაც ცნობიერების ძირითად ფორმებზე ვლაპარაკობთ, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ცნობიერების ფორმა არის ის, რის მიხედვითაც აწყობს თავის მოქმედების გეგმას ადამიანი და რის საშუალებითაც ერკვევა ის სამყაროში; ანუ, რითაც და როგორც აწესრიგებს ადამიანი სამყაროს.

სამყაროს მოწესრიგების ყველა წესი დაიყვანება სულ რამდენიმეზე: ესენია – უპირველეს ყოვლისა, მითი. ის ჩვენ გვეძლვევა, როგორც პირველი წესი. მითი არის ამბავი, რომელშიც სამყარო წესრიგდება ღმერთების და/ან ადამიანების მოქმედებით (ურთიერთმოქმედებით). ეს ამბავი დროში არ მიმდინარეობს, ზედროულია.

მითს ჩვენ ვიხილავთ როგორც ცნობიერების ფორმას: მითი არის სწორედ აღქმის ფორმა, უნარი, რითაც და როგორც მითის დროში მყოფი ადამიანი აღიქვამს სამყაროს. როგორც უყურებს ის გარემოს და როგორ ახსნას უძებნის მას. მარტივად რომ ვთქვათ, სხვადასხვა დროები სამყაროს სხვადასხვა ახსნის წესებია; ანუ, ეს ის განსხვავებებია, რომლებიც გვაშორებენ ძველი საბერძნეთის მცხოვრებს და შუა საუკუნეების ევროპელს.

რაც შეეხება ცნობიერების შინაარსს; ჩვენ უნდა ვნახოთ მისი შესატყვისი ადამიანის ყოფიერებაში. როგორც ვთქვით, ცნობიერების შინაარსი არის უზოგადესი და უშინაარსო მოქმედება, რომელმაც შეიძლება ყველაფერი დაიშინაარსოს, მისი ფორმა გახდეს. – ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მოქმედება, რომელიც განურჩევლად ახლავს ცნობიერების ფორმის ნებისმიერ გამოვლენას, რომელიც მისი აუცილებელი ნაწილია.

ასეთი ზოგადი მოქმედება მითის დროში არის რიტუალი. რიტუალი არის მოწესრიგებული სიმბოლური მოქმედება, რომელიც გულისხმობს რაღაცაზე მიმართულობას, რაღაცის გამოხატვას; მაგრამ რიტუალი მხოლოდ მითის დროის შესაბამისი არ არის. რიტუალებს, ან რაღაც მათ მსგავსს, ჩვენ ჩვენს დროშიც ვხედავთ. ერთმანეთის მსგავსი რიტუალები ყველა დროში შეიძლება ვნახოთ – ამ რიტუალებს ერთი რამ თუ განასხვავებს ერთმანეთისაგან: მიმართულობა. მითის დროში რიტუალი მითის შინაარსზეა მიმართული, მას ასრულებს, შემდგომ, უკვე სხვა დროში, როდესაც მითი უკვე აღარ მთავრობს – რიტუალი რელიგიურ ტექსტებს (მაგალითად ქრისტიანულს) უკავშირდება და ა. შ.

მაშასადამე, ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ცნობიერების შინაარსის შესაბამისი რეალობა არის რიტუალი – ზოგადი, უშინაარსო მოქმედება, რომლესაც შეუძლია ყველაფერი დაიშინაარსოს, ყველაფერზე მიმართული გახდეს. შემდგომი დროები გვიჩვენებენ, რომ რიტუალი ასეთი მოქმედებაა და რომ არ არის საჭირო მაინცდამაინც მითის სტრუქტურის არსებობა, რიტუალმა რომ იმოქმედოს. შემდგომში ჩვენ ცნობიერების შინაარსის გამოვლენას სამყაროში რიტუალს ვუწოდებთ.

თანდათან გასაგები ხდება, თუ რატომ მოძრაობენ გამოქვებულის მითში მაინცდამაინც ადამიანები და არა რაიმე მექანიზმი, რომლებზედაც ფიგურები იქნებოდნენ დამაგრებულნი. ცნობიერების შინაარსის ბუნება რომ გასაგები გაეხადა, პლატონს უნდა ეჩვენებინა, რომ ამ წესის შემსრულებლები სწორედ ადამიანები არიან, რომ ცნობიერების შინაარსი მარტო ცნობიერებაში კი არ არსებობს, არამედ ცხოვრებაშიც ვლიდნება სწორედ მრავალი რიტუალის სახით. – ის რიტუალები, რომლითაც პლატონი გარშემორტყმული იყო, სწორედ ძირეულის, ცნობიერების შინაარსის გამოვლინებაა, ხოლო ამ რიტუალის მიმართულობის ობიექტი – ცეცხლის ალის სხვადასხვანაირი თამაში – ამ რიტუალის გაფორმება.

მითის შედეგ შემომხვედრი სამყროს მოწესრიგების მომთავრე წესი არის ჟამთააღმწერლობა (ძველი და ახალი აღთქმა, ქრონიკები და სხვა). მათში სამყრო წესრიგდება ჟამთააღმწერლურად ანუ სამყარო მათში დროული (ჟამიერი) ხდება. მოთხრობილი ამბავი დროში იშლება და ღმერთის ჩარევა ხდება “ისტორიის” მსვლელობაში. ამ დროში მომხდარი რიტუალიზაციით მიიღება, მაგალითად, ქრისტიანული რელიგია.

პრინციპულად, თავისი ფორმის მიხედვით, მითიური რიტუალი და თუნდაც ქრისტიანული რიტუალი – არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. მეტიც – პრინციპულად შესაძლებელია იპოვო მათში ორი რიტუალი, რომლებიც აბსოლუტურად დაემთხვევიან ერთმანეთს. მათ განასხვავებს მიმართულობა ანუ თუ რომელი ამბის რიტუალიზაციად გვევლინება ისინი – მითის თუ ჟამთააღმწერლობის.

ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ ერთადერთი მუდმივი, რაც ნარჩუნდება დროთა ანუ ცნობიერების ფორმათა ცვალებადობაში, არის ცნობიერების შინაარსი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ ფორმას მიესადაგოს, მისთვის შინაგანი გახდეს.

სამყაროს მოწესრიგების შემდეგი წესი, რომელიც ჟამთააღმწერლობას მოსდევს, უნდა იყოს ისტორია. ისტორია ჟამთააღმწერლობისაგან განსხვავდება იმით, რომ ამბავი, რომელიც მასშია მოთხრობილი, “ზუსტად” დადგენილი და შემოწმებულია. გარდა ამისა, ჟამთააღმწერლობის გმირი ყოველთვის კონკრეტული ადამიანია, ისტორიის გმირი _ სუბიექტი კი – ყოველთვის ზოგადია, ის წარმოადგენს ან სახელმწიფოს ან ხალხს. ისტორიის ფორმა არის ის დრო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. თუ რა მიიღება ისტორიის რიტუალიზაციით, არის ამჯერად ჩვენი კვლევის საგანი.

ჰერაკლიტეს ცეცხლი აალდება და იღველფება. ჩვენ ვაძლევთ თავს უფლებას პლატონის მითში ჰერაკლიტეს ცეცხლი დავინახოთ. რა არის ამ აალების და ჩაღველფების მიზეზი, თუ არა თავად ცეცხლის არსება. არაფერს გარედან არ შეუძლია მასზე ზემოქმედება. ეს ხდება მხოლოდ შიგნიდან. სამყროს მოწესრიგების წესი უნივერსალურია, ხოლო ცნობიერების შინაარსი – იმდენად ყოვლისმომცველი, რომ შეუძლებელია გარეგანი ზემოქმედებით მოხდეს შეცვლა. ამიტომაც ცვლილება ხდება თვითონ ფორმის შიგნიდან. მართალია, სამაყროს მოწესრიგების ყოველი წესი უნივერსალურია, ის მაინც ფორმაა და მკაცრად ზის თავის საზღვრებში. ასე რომ, ამ საზღვრების ნებისმიერი გაფართოება უნდა იწვევდეს ამ ფორმის დაშლას და ახლის წარმოქმნას. ცლილება ხდება მაშინ, როდესაც ფორმა თავის თავს თავის საზღვრებში ამოწურავს.

ფორმის საზღვრების გაფართოება, უპირველეს ყოვლისა, ნიშნავს ამ ფორმის ჰიპერბოლიზაციას. ჰიპერბოლიზაციის მიზეზი შეიძლება იყოს ფორმის საზღვრების დაზუსტებისაკენ სწრაფვა, წინააღმდეგობის, რომელიც ფორმის ორ გამოვლენას შორის წარმოიშობა, მოხსნის სურვილი, ფორმის ტოტალურად გავრცელებისკენ მიმართულობა და ა. შ.

Plato's cave. Picture by Dr Tom Stockmann

III

ახალი, “მესამე” დროის დასაწყისად ჩვენ მიგვაჩნია პერიოდი, როდესაც ფრანგმა განმანათლებლებმა, თავიანთ უცხოელ წინამორბედებზე დაყრდნობით, წამოაყენეს მეცნიერული ისტორიის შექმნის მოთხოვნა; ანუ, მათი სურვილი იყო ზუსტად და განსაზღვრულად ექციათ ის, რაც ადრე წინააღმდეგობრივი იყო. – მათ დაადგინეს ისტორიის სუბიექტი – ერი, ხალხი და ამით დაუპირისპირდნენ “მეფეების და ომების ისტორიას” (ე. ი. ჟამთააღწერლობას). – ფაქტობრივად, ჟამთააღმწერლობის დაზუსტებამ და მისი მომცველობის გაფართოების სურვილმა გამოიწვია ისტორიის, როგორც ახალი ცნების შექმნა. ნიშანდობლივია, რომ განმანათლებლებიდან ზოგიერთი ღმერთის იდეის წინააღმდეგაც გამოდიოდა, მაგრამ, საეჭვოა, ხვდებოდნენ თუ არა ისტორიის სტრუქტურის დამუშავებასა და ათეიზმს შორის ორგანულ კავშირს.

ერთი აუცილებელი ნაშანიც, რომელიც მუდამ თან ახლავს ერთი დროის მეორეთი შეცვლას, არის აპოკალიფსური ცნობიერების წარმოშობა. – ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდევ ცნობიერების ძველი ფორმით ცხოვრობენ, ვერ ხედავენ ახალ ფორმას და ჰგონიათ, რომ მოიშალა სამყაროს მოწესრიგების საფუძველი. დროთა მიჯნაზე თაობათა უთანხმოების მიზეზი სწორედ ეს არის, – ღირებულებების დაკარგვა; მაგრამ ამ “დროს” ხდება არა დაკარგვა, არამედ გადაფასება, ახალი ღირებულებების წარმოშობა.

სწორედ ასე დახვდნენ განმანათლებლებს და ასეთივე რეაქცია იყო მითიური რწმენიდან რელიგიაზე გადასვლის პერიოდში. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ერთი დრო მთავრდება სადღაც და მეორე იწყება. დროის ყოფნა ნიშნავს, რომ რაღაც პრინციპი ტოტალურად არის და არა აბსოლუტურად. წინა დროის ფორმები ნარჩუნდება და მსჭვალავენ ახალს, თანდათან ახალი დროის ნიშნებს იძენენ, სხვაფერდებიან.

ახლა უკვე შეიძლება დაზუსტებით დავახასიათოთ, თუ რა არის ის ისტორია, რომელსაც ჩვენი დროის განმსაზღვრელად ვთვლით. ეს ცნება ნათელი ხდება ჟამთააღმწერლობასთან დაპირისპირებაში; ჟამთააღმწერლობა აღწერს მხოლოდ კონკრეტული პიროვნების – მეფის ან გმირის – ცხოვრებას. განმანათლებლებმა კი თემად, უპირველეს ყოვლისა, მთელი კაცობრიობის ისტორია დასახეს. ამ მიზნის მისაღწევად მათ შემდეგი გზა აირჩიეს; ეს გზა ნიშნავდა დედუქციის მეთოდის გადატანას ისტორიის კვლევაზე. განმანათლებლების მსჯელობა ისტორიის საგნის, თემის შესახებ შემდეგნაირად უნდა წასულიყო: იმისათვის, რომ კაცობრიობის ისტორია მიღწეულ იქნეს, ჯერ უნდა შეიქმნას კაცობრიობის ნაწილების ისტორია. შემდეგ ეს ნაწილები შეერთდება და მივიღებთ კაცობრიობის ისტორიას. ამიტომ, კაცობრიობის ნაწილად უნდა შერჩეულიყო ის ფენომენი, რომელიც, ჯერ ერთი, ნაწილად ივარგებდა (ძალიან ბევრი არ უნდა ყოფილიყო) და თანაც, განსაზღვრებადი, მყარი ერთეული იქნებოდა და არავითარ შემთხვევაში – შემთხვევითი. ამიტომაც ისტორიის საგანი, სუბიექტი გახდა არა რომელიმე ერთი ადამიანი, არამედ სახელმწიფო ან ხალხი, რომელიც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობს და გარკვეული ერთიანობა ახასიათებს.

ეს “ისტორიული დედუქცია” შეიძლება ევროპული კულტურის მეცნიერული ორიენტაციის გამოვლენად ჩავთვალოთ: ისტორიის მეცნიერებად დაფუძნებაში შეიძლება დავინახოთ მეცნიერების საბოლოო გატოტალურება, მისი ყოვლისმომცველად გადაქცევა (განმანათლებლების მოთხოვნა ჟამთააღმწერლობისადმი იყო მეცნიერებად ყოფნა. მეცნიერული ჟამთააღმწერლობა კი უკვე ისტორიაა).

კიდევ ერთი ნიშანი, რომლიც ისტორიას აუცილებლობით ახასიათებს, არის პროგრესისა და ისტორიის მსვლელობის გაიგივება. – ისტორია ზე-აღმავალი მიმართულებაა. სწორედ განმანათლებლების წრეში წარმოიშვა დებულება (ბეკონი, ვოლტერი), რომ ბერძნული კულტურა კაცობრიობის ბავშვობაა, მათი დრო კი – სიმწიფე. (“ისტორიის ფილოსოფიის” ცნებაც ვოლტერის შემოტანილია. ის მასთან ნიშნავს ისტორიის, როგორც მეცნიერების წაკითხვას. ისტორიის ფილოსოფია, რომელსაც ჩვენი საუკუნის გონება უყურებს როგორც რაღაც მისტიკურს და საიდუმლო მკვლევარს, წარმოიშვა როგორც მეტა-მეცნიერება, რომელსაც ისტორიისათვის კონტროლი უნდა გაეწია, – რომ ის მეცნიერების საზღვრებს არ დაშორებოდა და ზღაპრად ან თქმულებად არ ქცეულიყო).

ამრიგად, ყალიბდება ისტორიის ოთხი პრინციპი: ისტორიის მიზნად მთელი კაცობრიობის ისტორიის დასახვა (1). ისტორიის სუბიექტად ხალხის, ერის გამოცხადება (2). ისტორიის, როგორც მეცნიერების განხილვა (3). ისტორიის და პროგრესის გაიგივება (4). რაც შეეხება პირველ ნიშანს; ნებისმიერი ისტორია ხაზს უსვამს ისტორიის ამა თუ იმ სუბიექტის კავშირს სხვა ხალხებთან, სახელმწიფოებთან, ე. ი. სხვა ისტორიების სუბიექტებთან. ეს ნიშნავს, რომ ყველა ისტორიაში ძევს ეს ნიშანი, რომელიც თავის თავში წინააღმდეგობრივია (თუ რატომ, ამას ქვემოთ ვნახავთ).

IV

იმისათვის, რომ ჩვენი დებულების სისწორე შევამოწმოთ, ვცადოს ემპირიული მოცემულობის დახმარებით გავერკვეთ, თუ რა უდევს თანამედროვე ადამიანის მსოფლმხედველობას საფუძვლად.

ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს საფუძველი მითია და ამით ყოველგვარ შესაძლებელ გართულებას განვერიდოთ. მითი ანუ გამითება, გარიტუალება – ყველა დროის აუცილებელი ნაწილია; ჩვენ ვეძებთ, თუ რისი “მითია” ჩვენ თავს.

მსოფლიო აღარ იძვრის რელიგიურ საფუძველზე მომხდარი ომებით და ადამიანების ურთიერთობისას წინა პლანზე აღმსარებლობა აღარ დგას.

ჩვენს დროში ომებს ნაციონალისტური საფუძველი აქვთ. მსოფლიოც არასოდეს არ ყოფილა ისე მძაფრად დაყოფილი ქვეყნებად და ეროვნებებად, როგორც ახლა. ადამიანების ურთიერთობაში ხაზი ესმება, თუ რომელი ეროვნების არიან ან, რომ საერთოდ არც ერთ ეროვნებას არ ეკუთვნიან. აღმოსავლეთშიც კი, სადაც ყოველ მოქმედებას რელიგიური მოტივი ჰქონდა, ბოლო ომის საფუძველი აშკარად ნაციონალისტური იყო. რა თქმა უნდა, არ უნდა დავივიწყოთ მეორე მსოფლიო ომიც, რომლის ნაციონალისტურ ფონსაც მტკიცება არ სჭირდება.

ჩვენ გვინდა წამოვაყენოთ ჰიპოთეზა: იმდენად, რამდენადაც ომის მიზეზი ყველაზე კარგად უნდა გამოხატავდეს ეპოქის არსებას და ეს არსება მით უფრო დამტკიცებულად უნდა ჩავთვალოთ, თუკი ადამიანების ყოველდღიურ ურთიერთობებშიც ვნახულობთ მის შესატყვის მოქმედებებს, ჩვენ ვცხოვრობთ ნაციონალიზმის დროში.

მაგრამ ჯერ-ჯერობით ეს მხოლოდ მეტაფორული გამოთქმაა და გარკვეული მტკიცება ესაჭიროება.

სიტყვა “ნაციონალიზმს” ნაცია, ერი უდევს საფუძვლად. ერის განსაზღვრებისას ჩვენ ამოვდივართ კონკრეტული ადამიანიდან და ვამბობთ, რომ ადამიანი მხოლოდ მაშინ არის რომელიმე ერის წარმომადგენელი, როდესაც მას თავი ამ ერის შვილად მიაჩნია. შეიძლება ვინმე რომელიმე ერის წარმომადგენლად თვლიდეს ადამიანს, რომელსაც ამის ცნობიერება არ გააჩნია, _ ასეთი პოზიცია ეყრდნობა ერის, როგორც ბიოლოგიურ-სოციალური კატეგორიის განსაზღვრებას. ამ მიმართულების მიხედვით ერი არის ერთ ტერიტორიაზე მოსახლე, ერთი სისხლის, კულტურის და ენის მქონე ხალხი და მეტი არაფერი. აქ ხდება ერისა და ეთნოსის ცნებების აღრევა, მათი ურთიერთგაიგივება. ეთნოსი სწორედ მონათესავე ხალხია, რომელთაც აქვთ ერთი სისხლი. ცხადია, რომ ხშირად ერი ერთი ეთნოსის წარმომადგენლებისაგან შედგება, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ერთი ეთნოსი რამდენიმე ერში განაწილებულა, ან – რამდენიმე ეთნოსს ერთი ერი შეუქმნიათ.

ერის განსაზღვრების ბიოლოგიური ფესვის ძიება ჩვენ ცუდ უსასრულობაში წაგვიყვანს და ამიტომაც ეს განსაზღვრება უშუალოდ ცნობიერების სფეროში უნდა ვეძიოთ.

რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანი რომელიმე ერს ეკუთვნის ანუ როდესაც ამ ერის შვილად მიაჩნია თავი? უპირველეს ყოვლისა, იმას, რომ იგი თავის თავს თვლის ამ ერის პროდუქტად, ამ ერის ტრადიციების გამგრძელებლად, ამ ერის იტორიაში მყოფად. ე. ი. ერის არსებობა, უპირველეს ყოვლისა, არის ამ ერის ისტორიის არსებობა; – ერი ისტორიული კატეგორიაა. ისტორია ერს ანიჭებს იმ აუცილებელ ნიშანს, რომლის გარეშეც ამ ცნების წარმოდგენა შეუძლებელი იქნებოდა – ერთიანობას. მხოლოდ ისტორიას შეუძლია ერი ერთიან ორგანგიზმად დაგვანახოს ანუ მოუპოვოს მას არსებობს უფლება.

ფაქტს, რომ ერი ერთიანი ორგანიზმია, კიდევ უფრო შორს მიმავალ შედეგებამდე მივყავართ; ერთიან ორგანიზმს, ცნობილია, აქვს ნაწილები, მაგრამ ის ავტონომიური ნაწილებისაგან კი არ შედგება, არამედ ერთმანეთზე კარგად მისადაგებული და უერთმანეთოდ არსებობის ვერშემძლე ელემენტებისაგან. ამავეს გვეუბნება ისიც, რომ ისტორიაში ისტორიის სუბიექტის ადგილი ერს უკავია; ანუ ერი არის ერთადერთი მოქმედი. ეს კი მიგვითითებს, რომ კონკრეტული ადამიანი კარგავს ღირებულებას ერის ცნობიერების გვერდით.

მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით ისტორიის ისეთი სახეები, სადაც კონკრეტული ადამიანები არიან ისტიორიის სუბიექტები. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეს არის ჟამთააღმწერლობა, რომლის ადგილი ჩვენს სამყაროში ისტორიამ დაიკავა.

ეს ყველაფერი გვიჩვენებს, რომ ერის ცნება მხოლოდ გარკვეულ დროშია წარმოშობილი და მუდამ არ არსებობდა. – ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ერის ცნება განუყოფლადაა დაკავშირებული ისტრიასთან, ისტორია კი თავად მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზეა შექმნილი.

ერის ცნებაც, ისევე როგორც ისტორიისა, განმანათლებლობის ეპოქაში გაჩნდა. მის წარმოშობასაც მეცნიერულობა უდევს საფუძვლად; განმანათლებლების სურვილი იყო ერთხელ და სამუდამოდ დაეგდინათ ისტორიის საგანი ანუ სუბიექტი და რადგანაც მათი საბოლოო მიზანი კაცობრიობის მთლიანი ისტორიის შექმნა იყო დედუქციური მეთოდით (ჯერ ნაწილების ისტორიის შექმნა და შემდეგ ამ ისტორიების გაერთიანება), მკაცრად უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული კაცობრიობის შემადგენელი ნაწილი. რადგანაც უარი იყო ნათქვამი მეფეების და ომების ისტორიაზე, ისტორიის სუბიექტად ირჩიეს ხალხი, რომელიც იმ დროს სახელმწიფოთი და კულტურით იყო ერთიანი. ამით კი საფუძველი ჩაუყარეს ამ ხალხების ისტორიების დაწერას ანუ ერის ცნების შექმნას.

ჩვენ ზემოთ ვთქვით, რომ კაცობრიობის ერთიანი ისტორია, როგორც ყოველ ისტორიაში დაფარული მიზანი, თავის თავში წინააღმდეგობრივია. ახლა უკვე შეგვიძლია ავხსნათ, რატომ; ამ მიზანმა განაპირობა კაცობრიობის ნაწილების გამოყოფა და ავტონომიურად ქცევა. ამის შემდეგ, ბუნებრივია, არც ერთი დამოუკიდებელი, ინდივიდუალობის მქონე ორგანიზმი არ მოინდომებს გახდეს რაიმეს ნაწილი. პირიქით, ყოველ მათგანშია ჩადებული მისწრაფება სხვა გაიხადოს თავის ნაწილად (ამტომაცაა ნაციონალიზმის რადიკალური ფორმის სოციალური გამოვლენა იმპერიის შექმნა). მაშასადამე, ერთი მხრივ ის მიზანი ნარჩუნდება, რადგანაც ყველა ერის ისტორიაში არის ამ ერის სხვა ერებთან (სახელმწიფოებთან) ურთიერთობის მომენტები. მეორეს მხრივ კი – თვითონ ისტორიაში ჩადებული მისწრაფება განსაკუთრებულობისაკენ და მნიშვნელოვნებისაკენ.

ყოველი ისტორია მიისწრაფვის იქითკენ, რომ რაც შეიძლება “ძველად” ანუ საფუძველთან ახლოს მყოფად წარმოაჩინოს თავისი სუბიექტი. ერის ისტორია ბევრად უფრო დიდ დროს მოიცავს, ვიდრე თავად ერის ცნობიერება ანუ ერის ცნება. როგორც წესი, ყოველი ერის რეალურ ეროვნულ ცნობიერებას გაცილებით უფრო მცირე ისტორია აქვს, ვიდრე ამ ერის ისტორიას. თანაც, ისინი ერთმანეთთან არავითარ კავშირში არ არიან. შეიძლება ერის ისტორია 25 საუკუნეს ითვლიდეს, ეროვნული ცნობიერება კი სულ 10-15 წლის იყოს.

V

ჩვენ მივედით ისტორიასთან მეორე ბოლოდან – ნაციონალიზმიდან. მანამდე გავლილი გვქონდა ცნობიერების ფორმა-შინაარსი-ისტორიას შორის მდებარე სივრცე. ამით ჩვენ შევეცადეთ გვეჩვენებინა, რომ ის შედეგი, რომლის მიღებაც ჩვენ ვცადეთ პლატონის მითის ანალიზით და თეორიული მსჯელობით, ემპირიიდან ამოსული განაზრებებით გაგვემეორებინა. შევეცადეთ დაგვედგინა, რომ ჩვენ ისტორიის დროში ვცხოვრობთ, რომელსაც ამავე დროს ნაციონალიზმის დროც შეიძლება ეწოდოს.

ახლა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, თუ რას ნიშნავს ისტორიის დროში რიტუალიზაცია – ერად ყოფნას. თავად რიტუალი განაპირობებს ერის, როგორც მსოფლმხედველობის გრძნობადი ელემენტის წარმოშობას. რიტუალი ანუ ცნობიერების შინაარსი წარმოგვიდგება ერისა და ეროვნულობის სახით. ყველა იმ რიტუალს ანუ სამყაროს აღქმის წესს, რომელსაც ადამიანი ტაძარში ატარებდა, თანამედროვე ადამიანი ატარებს ისეთ ადგილას, სადაც მას ერის სიმბოლო ეგულება, – სულ ერთია, იქნება ეს ნივთი, ღმერთი თუ ადამიანი.

როდესაც ნაციონალიზმის დროზე ვლაპარაკობთ, შეიძლება შეგვეწინააღმდეგონ, რომ არსებობს ნაციონალიზმისადმი დაპირისპირებული მსოფლმხედველობა და ამ უკანასკნელის მატარებელი ხალხის რიცხვი არანაკლებია ნაციონალისტური მსოფლმხედველობის მქონეებზე. ეს მართლაც რომ ასე იყოს, საქმის ვითარება მაინც არ შეიცვლება. – საქმე იმაშია, რომ ეს დაპირისპირებული მსოფლმხედველობა მართლაც მხოლოდ დაპირისპირებულია და სხვა არაფერი, – და ამიტომაც ყოველმხრივ განსაზღვრულია ნაციონალიზმით. თანაც მას დამოუკიდებელი შინაარსი არ გააჩნია, ის უარყოფით ნიშანს უყენებს იმას, რაც ნაციონალიზმში დადებითი ნიშნით ფიგურირებს.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ისტორიის დროში ხდება: ისტორიის სუბიექტად ერის გამოცხადების შემდეგ შესაძლებელი ხდება ლაპარაკი ერის მისიაზე (ჟამთააღმწერლობა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის მისიაზე ლაპარაკობდა). ამ შემთხვევაში ისტორიის აუცილებლობა ერის ცნობიერებისათვის კიდევ უფრო მძაფრდება, რადგან შესაძლებელი ხდება ერის მისიის გააზრება მთელი მისი ისტორიის მანძილზე და ამ მისიის დამადასტურებელი მაგალითების ისტორიაში პოვნა.

ჩვენ დავასახელეთ ჩვენი დრო ანუ ცნობიერების ფორმა, რომელიც ახლა ტოტალურად არის და ისიც, თუ რა მიიღება კონკრეტულად ამ ფორმის და ცნობიერების შინაარსის თანხვედრით. ჩვენ არ ვიცით, შესაძლებელია თუ არა განვჭვრიტოთ შემდგომი დროის არსება და ხანა. ყოველ შემთხვევაში, ისიც “ამბის” ერთ-ერთი მოდიფიკაცია უნდა იყოს, როგორებიც იყო მითი, ჟამთააღმწერლობა და ისტორია. ყველა დროს თავისი შესაბამისი რიტუალიზაცია ანუ შესაბამისი შინაარსი აქვს, რითაც შედის ის კულტურაში (ან სოციალურ სისტემაში); ასე – ისტორიის დროს მოაქვს ნაციონალიზმი, ჟამთააღმწერლობას – რელიგია, მითს კი ტრადიცია – რიტაული ამ შემთხვევაში სამყაროზე ტრადიციული (არა მეცნიერული და არ რელიგიური, ჩვენი თვალით) წარმოდგენაა და მითის ეპოქის ადამიანი და კულტურა ისევე სრულად ისაზღვრება ტრადიციით – გადმოცემულით, ერთხელ დადგენილით, როგორც სხვა დროების ადამიანები თავისი შესაბამისი მიმართებებით.

Plato's cave. Michael Ramsey

VI

ჩვენ შევეცადეთ დაგვედგინა ცნობიერების შინაარსის და ცნობიერების ფორმების არსებობის წესი. ცნობიერების შინაარსი ირაციონალურია, მაგრამ არა შეუმეცნებადი. როდესაც ჩვენ ირაციონალურზე ვლაპარაკობთ, ვგულისხმობთ გერმანელი ფილოსოფოსის ემილ ლასკის ინტერპრეტაციას (“მოძღვრება კატეგორიების შესახებ და ფილოსოფიის ლოგიკა”), რომ ირაციონალურობა ნიშნავს საზღვრის პრინციპულ უქონლობას, ხოლო რაციონალურობით – პირიქით. არ არსებობს არც ერთი საგანი, ან მოქმედება სამყაროში, რომელიც არ მოექცევა ჩვენს მიერ დახასიათებულ ცნობიერების შინაარსში. თავად ფორმა მალე ამოწურავს თავის თავს, რადგან, რა ფართო სივრცეებიც უნდა ეკავოს მაინც სასრულია და ოდესმე აღწევს თავის საზღვარს და მიისწრაფვის მისი გადალახვისაკენ. ამ დროს წარმოიშობა ახალი ფორმა, შინაარსი კი ცვლილებისადმი ინდიფერენტულია.

როდესაც ფსიქოლოგები არაცნობიერზე ლაპარაკობენ, ისინი სწორედ ცნობიერების ამ ირაციონულ შინაარსს გულისხმობენ, იქნება ეს არაცნობიერი თუ არქეტიპული მეხსიერება. რადგანაც ისინი შინაარსის საზღვრებს ვერ ამჩნევენ, შეუძლებელი მიაჩნიათ მასში რაციონალური ოპერირება და მას შეუმეცნებლად აცხადებენ.

“სინამდვილეში” კი ცნობიერების შინაარსი არა თავისი არსებით, არამედ თავისი ფუნქციით ანუ მოქმედებით არის ირაციონალური; მის მოქმედებას არა აქვს საზღვრები, ყველაფრის მომცველია. ხოლო ის, რაც თავად ამ შინაარსს წარმოადგენს, სავსებით წვდომადია.

ამ საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რეალურად არანაირი არაცნობიერი და შეუცნობელი არ არსებობს. ალბათ სარტრი ამას გულისხმობდა, როდესაც ამბობდა, რომ ადამიანი ყველაფერს ცნობიერად აკეთებს. ზოგჯერ ეს დებულება ისე ესმოდათ, თითქოს სარტრის მიხედვით – ადამიანი გაცნობიერებულად აკეთებდა იმას, რასაც ფროიდი არაცნობიერ საფუძველს უძებნიდა. სარტრი ალბათ გულისხმობდა, ჯერ ერთი იმას, რომ არაცნობიერი არ არსებობს და ყველაფერი, რასაც არაცნობიერს მიაწერენ ცნობიერებაში ხდება და მეორე – ადამიანის მიერ თავისი მოქმედების პრინციპულ გაცნობიერებადობას. – არსებობს მხოლოდ ცნობიერების შინაარსი და ცნობიერების ფორმები.

ის, რაც საერთოა ყველა და ყველა დროის ადამიანში, არის ცნობიერების შინაარსი. ადამიანებს განასხვავებს ერთმანეთისაგან ამ შინაარსთან დამოკიდებულება: ადამიანი თავისუფალი ხდება რეფლექსიით საკუთარ ცნობიერებაზე. ეს პლატონის მითის ანალიზმაც გვიჩვენა. არ არის აუცილებელი, რომ ეს მარტო ფილოსოფოსის საქმე იყოს. ყველა მოჯანყეს აქვს საშუალება ფენომენთა სამყარო იმ ილუზიების გარეშე დაინახოს, რომლებითაც მისივე ცნობიერება მოსავს მათ.

ჩვენ აქამდე პლატონის მონათხრობს “მითს” ვუწოდებდით. ეს უცნაურად შეიძლება მოგვეჩვენოს, რადგანაც ეს ამბავი არ გავს იმ მითებს, ჩვენ რომ წიგნებში ვხვდებით ხოლმე და მაინც, ტრადიციულად, “სახელმწიფოს” ამ მონაკვეთს “გამოქვაბულის მითი” ჰქვია. შესაძლებელი ახსნა ამ ფაქტისა ალბათ ის არის, რომ ამ ამბავში გადმოცემულია მითის ფუნქცია ანუ ცნობერების შინაარსი, რომელიც სტრუქტურით არამითსაც კი მითად აქცევს.

ყოველი მოჯანყე ცდილობს ჯერ თავი დააღწიოს ცნობიერების არსებულ ფორმას, ხოლო შემდეგ, თუ მოთმინება და გამძლეობა ეყო, ცნობიერების შინაარსსაც. მხოლოდ ფორმისაგან თავის დაღწევისაკენ სწრაფვა, საუკეთესო შემთხვევაში, მთავრდება ახალი ფორმის შექმნით. ამაზე გაჩერება ადამიანს სოციალურ მოღვაწედ აქცევს. როდესაც მოჯანყე არ კმაყოფილდება მხოლოდ ფორმის გადალახვით და ცდილობს შინაარსსაც დააღწიოს თავი, ეს უკვე შინაგანი თავისუფლებაა, რომელსაც ვერანაირი გამოქვაბულის ბორკილები ვეღარ შეზღუდავს. რას ნიშნავს თავისუფლება, თუ არა უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავისაგან განთავისუფლებას – ამ სიტყვებით შეიძლება გადმოიცეს გამოქვაბულის მითის არსება.

მხოლოდ საკუთარი თავიდან განთავისუფლებით მოიპოვებ საკუთარ თავს – ეს არის მეორე დასკვნა გამოქვაბულის მითიდან. რას ნიშანვს საკუთარი თავის მოპოვება, თუ არა განთავისუფლებას იმ საერთოდან, რაც ცნობიერების შინაარსია და ამიტომ შეუზღუდაობას იმისაგან, რასაც ცნობიერების ფორმები ჰქვია.

შემდეგ თავებში ჩვენ ვნახავთ, თუ როგორ გაიშლება ადამიანის ბედი, – ადამიანის, რომელიც თავისუფლების ასეთი ამაღლებული და გაბედულებით სავსე განსაზღვრების მქონეა – რომელსაც ასეთი თავისუფლება უნდა.

წიგნიდან “ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი” (ცნობიერების ესტეტიკა)

1993 წ.

Llewellyn Rockwell

ლეველინ როქველი – Llewellyn Rockwell

ახალი ეკონომიკური სკოლა – საქართველო. თავისუფლების ბიბლიოთეკა, წიგნი I.

ლეველინ როქველი – “ამერიკული კლასიკური ლიბერალიზმი”

(გამოქვეყნდა 1996 წელს)

თარგმნეს თეა ბიწაძემ და პაატა შეშელიძემ

შესავალი

ყოველ ოთხ წელიწადში, როცა ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები ახლოვდება, მე ერთადერთი ოცნება მაქვს, არ მაინტერესებდეს და არ ვღელავდე, თუ ვის აირჩევენ და ვინ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. უფრო მეტიც, არ მჭირდებოდეს, რომ ვიცოდე და ვღელავდე. არ ვიყო ვალდებული ხმა მივცე, ან რაიმე ყურადღება დავუთმო საარჩევნო კამპანიის დებატებს. შემეძლოს უგულვებელვყო ყველა საარჩევნო რეკლამა და ასეთი ქმედებით, არ ვრისკავდე ჩემი ოჯახის, ან ქვეყნის კეთილდღეობით. ჩემი თავისუფლება და საკუთრება კი იმდენად დაცული იყოს, რომ საერთოდ არ ჰქონდეს მნიშვნელობა, თუ ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში. პრეზიდენტის სახელის ცოდნაც არ უნდა მჭირდებოდეს.

ჩემს ოცნებაში, პრეზიდენტი უფრო მეტად სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს და იგი, ჩემთვის და ჩემი თემისათვის, თითქმის უხილავია. მის განკარგულებაში არაა საზოგადოებრივი დოვლათი. იგი არ ხელმძღვანელობს რომელიმე მარეგულირებელ დეპარტამენტს. მას არ ძალუძს დაგვბეგროს გადასახადებით; გააგზავნოს ჩვენი შვილები უცხო ქვეყანათა ომებში; თავისი სურვილისამებრ გადაანაწილოს დოვლათი მდიდრებზე ან ღარიბებზე; მოსამართლეების დანიშვნით, ჩვენი თვითმმართველობის უფლება წაგვართვას; მართოს ცენტრალური ბანკი, რომელიც განუსაზღვრელად ზრდის ფულის მიწოდებას და ხელოვნურად იწვევს საწარმოო აღმავლობებისა და ჩავარდნების ციკლებს; ან საკუთარი შეხედულებით წამდაუწუმ ცვალოს კანონები, მისთვის სასურველი, საგანგებო ინტერესთა ჯგუფების წახალისების, ან არასასურველთა – დასჯის მიზნით.

პრეზიდენტის საქმიანობა შტატებს შორის საკამათო საკითხების გადაწყვეტას თუ არ ჩავთვლით, პრეზიდენტის საქმეს პრაქტიკულად არანაირი ძალაუფლება არ სჭირდება. მან უბრალოდ ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს ერთიციცქნა მთავრობას. მისი თანამდებობა, ფაქტობრივად, წარმოადგენს მხოლოდ ერთერთ მუდმივ რგოლს, იმ სახელისუფლებო ჯაჭვიდან, რომელსაც ექვემდებარებიან სახელმწიფო მოხელეები, როგორც მის ირგვლივ, ისე ათასობით მოსამსახურე, შტატისა თუ ადგილობრივ დონეზე. იგი იცავს კანონის მკაცრ მოთხოვნებს, რადგან ყოველთვის ახსოვს, რომ მისი დაუმორჩილებლობის ან ძალაუფლების გაფართოების ნებისმიერ მცდელობას, იმპიჩმენტი და მისი კრიმინალად აღიარება მოჰყვება.

მაგრამ იმპიჩმენტი ნაკლებად მოსალოდნელია, რადგან მას და მის სავარძელს, საფრთხე თითქმის არ ემუქრება. ამასთანავე პრეზიდენტი განასკუთრებული თვისებების მატარებელი ადამიანია. იგი, საზოგადოების ბუნებრივი ელიტის პატივისცემით სარგებლობს. ესაა პიროვნება, რომლის პატიოსნებაში ყველა დარწმუნებულია, ვინც კი მას ოდესმე იცნობდა. ის, ყველაზე კარგად წარმოაჩენს, თუ რას ნიშნავს იყო ამერიკელი. პრეზიდენტი შეიძლება იყოს მდიდარი მემკვიდრე, წარმატებული საქმოსანი, უაღრესად განათლებული ინტელიგენტი, ან ცნობილი ფერმერიც კი. მიუხედავად ყველაფრისა, მისი ძალაუფლება მინიმალურია. მას მოხელეთა ერთი ციდა ჯგუფი აბარია, რომელიც ძირითადად ისეთი ოფიციალური საკითხების მოგვარებითაა დაკავებული, როგორიცაა განკარგულებების ხელმოწერა და შტატების ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრების დაგეგმვა.

პრეზიდენტობა არაა ის თანამდებობა, რომელზედაც აშკარად დიდი მოთხოვნაა. ის დროებითია, მაგრამ მაინც ითვლება საპატიოდ. იმისათვის, რომ ეს მართლაც არ გაცდეს ამ ჩარჩოს, პიროვნება, რომელიც ვიცეპრეზიდენტადაა არჩეული, წარმოადგენს პრეზიდენტის მთავარ პოლიტიკურ ოპონენტს. შესაბამისად, იგი ყოველთვის ახსენებს ქვეყნის მეთაურს, რომ მისი შევცლა ადვილად შეიძლება. აქედან გამომდინარე ვიცე-პრეზიდენტის სამსახური საკმაოდ ძლიერია, მაგრამ არა ხალხთან მიმართებაში, არამედ იმით, რომ იგი მუდმივად ზედამხედველობს და ზღუდავს ხელისუფალს.

ჩემნაირი ადამიანებისათვის, რომელთა ინტერესთა სფერო პოლიტიკის მიღმაა, სულერთია ვინ იქნება პრეზიდენტი. არც იგი და არც ვინმე სხვა, მისი ქვეშევრდომთაგანი, ჩემს ცხოვრებაზე არანაირ გავლენას არ ახდენს. მისი ავტორიტეტი ძირითადად საზოგადოა და გამომდინარეობს იქედან, თუ რამდენად სცემს მას პატივს საზოგადოების ელიტა. მისი ავტორიტეტი ისევე ადვილად იკარგება, როგორც მოიპოვება. ასე რომ ნაკლებად შესაძლებელია, რომ ის ბოროტად იქნეს გამოყენებული. ეს პიროვნება არჩეულია არაპირდაპირი გზით, შტატების რჩეული ხმოსნების მიერ, რომელთა მიმართ ერთადერთი პირობა არსებობს _ ხმოსანი არ შეიძლება ფედერალური ბიუროკრატი იყოს. იმ შტატებში, სადაც მაჟორიტარული წესით აძლევენ ხმას, ყველა მოქალაქეს, ან მცხოვრებს როდი უნდა შეეძლოს მონაწილეობის მიღება. ის ადამიანები, რომლებიც ხმას აძლევენ, უნდა შეადგენდნენ მოსახლეობის მცირე ნაწილს, რომლებიც საზოგადოების სანუკვარი ინტერესებიდან საუკეთესოს გამოხატავენ. ანუ ის ადამიანები, რომელნიც ფლობენ საკუთრებას, რომლებსაც აქვთ ოჯახები და მიღებული აქვთ განათლება. ეს ამომრჩევლები ირჩევენ ადამიანს, რომლის საქმე, მხოლოდ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, სტაბილურობასა და თავისუფლებაზე ფიქრი და ზრუნვაა.

უხილავი მთავრობა

იმ ადამიანების თავისუფლება, ვისაც არც არჩევნებში მიუღია მონაწილეობა და არც პოლიტიკა აინტერესებს, დაცულია. მათ არ გააჩნიათ რაიმე საგანგებო უფლებები, თუმცა მათი პროვნების, საკუთრებისა და თვითმმართველობის უფლებები ეჭვქვეშ არასოდეს დგება. ამის გამო ისევე, როგორც პრაქტიკული მიზნებისათვის, მათ შეუძლიათ დაივიწყონ პრეზიდენტიც და დანარჩენი ფედერალური მთავრობაც. მათი არსებობა ხომ, თითქმის შეუმჩნეველია.

ხალხი მათ პირდაპირ გადასახადებს არ უხდის. პრეზიდენტი არ ეუბნება და არ მიუთითებს მათ, თუ როგორ უნდა წარმართონ თავიანთი ცხოვრება. იგი მათ საზღვარგარეთ ომებში არ აგზავნის; არ არეგულირებს სკოლებს; არ უხდის პენსიებს; არ ქირაობს მათ, მათივე თანამოძმეებზე საჯაშუშოდ. მთავრობა თითქმის სრულიად უხილავია. ის პოლიტიკური განხილვები, რომლებშიც მე მონაწილეობას ვიღებ, ქალაქის ან შტატის დონეზე მიმდინარეობს და საგადასახადო, საგანმანათლებლო, კრიმინალურ,
საზოგადოებრივი წარმოების თუ ემიგრაციის საკითხებს მოიცავს. ერთადერთი გამონაკლისია ეროვნული თავდაცვა, ვინაიდან პრეზიდენტი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალია. თუმცა აქაც, ის კონგრესის მიერ ომის შესახებ განცხადების მიღებაზეა დამოკიდებული. ეს კი უცხოელი დამპყრობლებისაგან საზღვრების დაცვაზე მეტს არ მოითხოვს, რაც შედარებით ადვილი ამოცანაა ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით; რაც იმ ოკეანესაც გულისხმობს, რომელიც ჩვენ დანარჩენი
მსოფლიოსაგან და მისი განუწყვეტელი ომებისაგან გვყოფს.

ჩემს ოცნებაში, არსებობს ვაშინგტონის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ორი სახე: _ წარმომადგენელთა პალატის წევრები, ანუ სხვადასხვა შტატების წარმომადგენელთა მიერ შემდგარი უზარმაზარი თავყრილობა, რომელიც მოსახლეობის ზრდასთან ერთად იზრდება და შტატების კანონმდებელთა მიერ არჩეული სენატი. პალატა არსებობს იმისათვის, რომ ფედერალურ სენატს მეთვალყურეობა გაუწიოს, ხოლო ფედერალური სენატი იმისათვის მუშაობს, რომ ქვეყნის აღმასრულებელს მეთვალყურეობდეს. საზოგადოებაზე საკანონმდებლო ძალაუფლების ზეგავლენა უმნიშვნელოა.

კონგრესმენს მცირე სტიმული გააჩნია, რომ ხელისუფლების ძალაუფლება გაზარდოს, რადგან თავად ის ჩვეულებრივი მოქალაქეა. ჩემი შტატიდან არჩეულ წარმომადგენელთა პალატის წევრი, ჩემი სახლიდან სულ რაღაც ერთი მილის დაშორებით ცხოვრობს. ის ჩემი მეზობელი და მეგობარია. მე არ ვიცნობ ჩემს ფედერალურ სენატორს და მისი ცნობა არც მჭირდება, რადგან იგი შტატის იმ კანონმდებლის წინაშეა პასუხისმგებელი, რომელსაც თავის მხრივ მე ვიცნობ.

აქედან გამომდინარე, ჩემს ოცნებაში, მომავალი საპრეზიდენტო არჩვენებისას თითქმის არაფრით ვრისკავ. აღარ აქვს მნიშვნელობა თუ ვინ გაიმარჯვებს, ხელშეუხებელი და დაცული მრჩება ჩემი თავისუფლება და საკუთრება.

უკიდურესი დეცენტრალიზაცია

ამ ქვეყნის პოლიტიკა უკიდურესად დეცენტრალიზებულია, ხოლო საზოგადოება თავისუფალი ეკონომიკური კავშირებითაა გაერთიანებული. მას ამთლიანებს ასევე ვაჭრობის სისტემა, რომელიც ორმხრივ სარგებელზეა დაფუძნებული და ადამიანებს საშუალებას აძლევს, ურთიერთობა სურვილის მიხედვით დაამყარონ, გამოიგონონ, დააგროვონ დოვლათი და სურვილისამებრ იმუშაონ. ეკონომიკა არ არის კონტროლირებადი, ან შებოჭილი რომელიმე ბერკეტით, ან რაიმე ცენტრალიზებული ბრძანების ზეგავლენით. ხალხი უფლებამოსილია შეინარჩუნოს რასაც გამოიმუშავებს. ამასთან ფული, რომელსაც საზოგადოება სავაჭროდ იყენებს უნდა იყოს მყარი, ოქროს საშუალებით უზრუნველყოფილი და სტაბილური მსყიდველობითი უნარის მქონე. კაპიტალისტებს, საქმიანობის წამოწყება და შეწყვეტა სურვილისამებრ შეუძლიათ. მშრომელებს აქვთ თავისუფლება, ხელი მოჰკიდონ იმ სამუშაოს, რომელიც სურთ, ამასთან, ნებისმიერ ასაკში და სასურველი ანაზღაურებით. საქმოსნებს მხოლოდ ორი მიზანი აქვთ _ მომხმარებელს მოემსახურონ და მოგება მიიღონ.

ქვეყანაში არ არსებობს დასაქმების კონტროლი, საკანონმდებლო შეღავათები, სოციალური გადასახადები და სხვა სახის რეგულირებები. ამის გამო ყველა იწაფება იმაში, რაც მას საუკეთესოდ გამოსდის. საქონლისა და მომსახურების ნებაყოფილობითი, მშვიდობიანი ურთიერთგაცვლა კი, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბითაა შესაძლებელი, მუდმივად მზარდ კეთილდღეობას განაპირობებს.

ის, თუ რა გარეგნულ სახეს მიიღებს მეურნეობა – აგროსამრეწველოს, ინდუსტრიალურს, თუ მაღალ-ტექნოლოგიურს, ფედერალური მთავრობისათვის მნიშვნელობა არ აქვს. ვაჭრობა უფლებამოსილია ბუნებრივად და თავისუფლად განვითარდეს და ყველას ესმის, რომ იგი მესაკუთრეების და არა მოხელეების მიერ უნდა იყოს მართული. ფედერალურ მთავრობას, რომც უნდოდეს, შიდა გადასახადების შემოღება არ შეუძლია. მნიშვნელოვნად მცირეა საშემოსავლო გადასახადი და უცხო ერებთან ვაჭრობა, კონკურენტული და თავისუფალია.

თუკი შემთხვევით, თავისუფლების ეს სისტემა დაცემას დაიწყებს, ჩემს საკუთარ პოლიტიკურ თემს, იმ შტატს, სადაც მე ვცხოვრობ აქვს არჩევანი: _ ფედერალურ მთავრობას გამოეყოს, ჩამოაყალიბოს ახალი ხელისუფლება და შეუერთდეს სხვა შტატების მსგავს ქმედებებს. კანონი მიწის შესახებ სწორედ ასეთი განცალკევების ნებისდამრთველ ნორმას ითვალისწინებს. რადგან სწორედ ეს მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი უმთავრესი იმ გარანტიებიდან, რომელმაც ფედერაციის დაარსება უზრუნველყო. მართლაც, ხანდახან, შტატები განცალკევებით იმუქრებიან, რათა ფედერალურ მთავრობას აჩვენონ თუ ვინ არის უფროსი.

ეს სისტემა იმ ფაქტს ადასტურებს, რომ პრეზიდენტი, ამერიკელი ხალხის პრეზიდენტი სულაც არ არის, და კიდევ უფრო ნაკლებად მათი მბრძანებელი. არამედ იგი, უბრალოდ “შეერთებული შტატების” პრეზიდენტია. იგი მსახურობს მხოლოდ მათი ნებართვით და ისიც მეტადრე, როგორც პოლიტიკური თემების მიერ შექმნილი ამ ნებაყოფლობითი კავშირის სიმბოლური თავკაცი. ამ პრეზიდენტს არ შეუძლია შეზღუდოს შტატების უფლებები, გაცილებით ნაკლებად ლახავს მათ უფლებებს პრაქტიკაში, რადგან ის ამით სამოხელეო ფიცს დაარღვევს და რისკავს, კისნწისკვრით არ იქნეს გაძევებული.

ცენტრალიზებული მართვის გარეშე მომქმედ ამ საზოგადოებაში, დომინანტური სოციალური ავტორიტეტის ფუნქციას, კერძო ასოციაცების ფართო ქსელი ასრულებს. მაგალითად, რელიგიური საზოგადოებები საზოგადოებრივ და პირად ცხოვრებაზე უზარმაზარ გავლენას ფლობენ ისევე, როგორც სამოქალაქო ჯგუფები და ნებისმიერი სახის საზოგადოების ლიდერები. სწორედ ისინი ქმნიან საზოგადოებრივ ურთიერთობათა იმ დიდ და ნამდვილ ნაირსახეობას, სადაც ყველა ინდივიდი და ჯგუფი პოულობს
ადგილს.

პოლიტიკური დეცენტრალიზაციის, ეკონომიკური თავისუფლების, თავისუფალი ვაჭრობისა და თვითმმართველობის ასეთი კომბინაცია დღითიდღე, ყველაზე წარმატებულ, დივერსიფიცირებულ, მშვიდობიან და სამართლიან საზოგადოებას ქმნის, რაც კი მსოფლიოს ოდესმე სცოდნია.

არანაირი უტოპია

ეს უტოპიაა? არსებითად, ეს მეტი არაფერია, თუ არა შედეგი ჩემი თავდაპირველი დაშვებისა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ძალაუფლება იმდენად შეზღუდულია, რომ მნიშვნელოვანი არაა ვიცოდე, ვინ არის იგი. ეს ნიშნავს თავისუფალ საზოგადოებას, რომელიც ვინმეს მიერ კი არ იმართება, არამედ იმართება უშუალოდ მისი წევრების – მოქალაქეების, მშობლების, მშრომელებისა თუ მეწარმეების შესაძლებლობების მიხედვით.

შესაძლებელია თქვენ უკვე მიხვდით, ჩემი ოცნება სწორედ იმ მიზნის მიღწევაა, რომელიც დამფუძნებელი მამების მიერ, ჩვენი სისტემის შექმნით იყო დასახული. ის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით შეიქმნა. ანდა, უკიდურეს შემთხვევაში, ეს ის სისტემაა, რომელიც ამერიკელთა უდიდესი უმრავლესობის რწმენით, შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მეშვეობით იქნა ჩამოყალიბებული. რამდენადაც განსხვავებული არ უნდა იყოს ის დღეს, წინათ ის მსოფლიოს უდიადესი, თავისუფალი რესპუბლიკა იყო. ეს იყო ქვეყანა, სადაც ხალხი საკუთარ თავს მართავდა და საკუთარი მეურნეობის თავადვე დაეგეგმვა შეეძლო. ის ქვეყნის დედაქალაქიდან არ იგეგმებოდა. პრეზიდენტი არასოდეს იჩენდა ზედმეტ ყურადღებას ამერიკელი ხალხის ყოფიერი პრობლემების მიმართ, რადგან ფედერალურ მთავრობას ამის შესახებ არაფერი ჰქონდა სათქმელი. ეს საკითხი თავად ხალხის პოლიტიკური გაერთიანებების არჩევანს იყო მინდობილი.

სანამ კონსტიტუცია რატიფიცირებულ იქნებოდა, ზოგიერთს მასში ეჭვი ეპარებოდა. ასეთი მოსაზრების ადამიანებს ანტი-ფედერალისტებს უწოდებდნენ. ამ უკანასკნელთ არ მოსწონდათ კონფედერაციის მუხლების უკიდურესი დეცენტრალიზაციის საწინააღმდეგოდ მიმართული ცვლილებები. მათი შიშის გასაქარვებლად და დასარწმუნებლად, რომ ფედერალური მთავრობა მკაცრად შეზღუდული იყო, დამფუძნებელმა მამებმა ფედერალური ძალაუფლება, შემდგომში უფლებათა დეკლარაციით შემოფარგლეს. ამ დოკუმენტის მიზანი, სულაც არ იყო შტატების უფლებების გაზრდა. ის არც შეხებია მათ. უფლებათა დეკლარაციამ უბრალოდ, უკიდურესად შეზღუდა ცენტრალური მთავრობის გავლენა ცალკეულ ინდივიდებზე და მათ გაერთიანებებზე.

როგორც ალექსის დე ტოკვილმა შენიშნა, 1830 წლამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ცხოვრებაზე დაკვირვების შედეგად, “ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს ძალაუფლება, რომელიც თუმცა გარკვეულწილად გაუცხოებულია სოციალური ორგანიზმისაგან, მაგრამ მაინც წარმართვას მას და აიძულებს, რომ აღმავალი განვითარების გზას მისდიოს. სხვაგან მმართველი ძალა დაყოფილია ადამიანთა ფენებს შორის. მაგრამ შეერთებულ შტატებში მსგავსი არაფერი ჩანს. იქ საზოგადოება, საკუთარ თავს თავადვე და თავისივე შეხედულებით მართავს” და “იშვიათად თუ შეხვდებით პიროვნებას, რომელიც ფიქრობდეს, ან კიდევ უფრო ნაკლებად, საუბრობდეს” სხვა რომელიმე სისტემის შესახებ.

თავად პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესახებ, ტოკვილი აღნიშნავდა, რომ “მისი ძალაუფლება დროებითი, შეზღუდული და დაქვემდებარებულია” და “ჯერჯერობით, არც ერთ კანდიდატს არგაუღვიძებია ხალხში სახიფათო ენთუზიაზმი და ცეცხლოვანი აღფრთოვანება თავის სასარგებლოდ, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მანამ, სანამ ის ხელისუფლებას ხელმძღვანელობს, მას მხოლოდ შეზღუდული ძალაუფლება აქვს, მცირე შესაძლებლობები და უმნიშვნელო დიდება, რომლითაც ის საკუთარ მეგობრებში იამაყებდა. სახელმწიფოში მისი გავლენა ძალიან პატარაა საიმისოდ, რომ მან ააყვავოს, ან დააქციოს ის სფეროები, რომლებიც მის ძალაუფლებას სცდება”.

ასეთი ამერიკა არასოდეს შეურიგდება ისეთ ძალმომრეობას, როგორიცაა ე.წ. “კანონი _ ამერიკელები, შრომისუუნაროთა მხარდამხარ”. ეს არის კანონი, რომელიც შეერთებული შტატების ყოველი ადგილობრივი, საზოგადოებრივი შენობის დაპროექტების წესებს განსაზღვრავს. ის ანიჭებს ვეტოს უფლებას ყველა იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც დასაქმების საკითხებს ეხება. ის ავალდებულებს ადამიანებს, არ გაუწიონ ანგარიში სხვა ადამიანების შესაძლებლობებს ყოველდღიურ სამეურნეო საქმიანობაში. ყოველივე ეს, მხოლოდ ბიუროკრატების მთელი ჯარის მიერაა თავსმოხვეული, რომელნიც იურისტებთან მხარდამხარ საქმიანობენ და იციან, თუ როგორ გამდიდრდნენ სისტემის მანიპულირების შედეგად.

ეს კანონი, ერთი უბრალო მაგალითია იმ ათიათასიდან, რომელიც მოქმედებს. არადა, ასეთ რამეს მართლაც რომ ვერ წარმოიდგენდნენ დამფუძნებელი მამები. თუმცა მათი შეხედულება გამოწვეული იყო არა იმით, რომ მათ ხეიბრები სძულდათ, ან ფიქრობდნენ, რომ ასეთი ადამიანები გამორჩეულად დაჩაგრულნი, ან წახალისებულნი უნდა ყოფილიყვნენ. არამედ უბრალოდ დამფუძნებელი მამები იზიარებდნენ ხელისუფლებისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ შეხედულებებს, რომელნიც მსგავსი კანონის დაშვებასაც კი უარყოფენ. თავდაპირველად “ლიბერალიზმიც” სწორედ ამ ფილოსოფიურ მიმდინარეობას ეწოდა.

ლიბერალიზმი

მე-18 და მე-19 საუკუნეებში, ლიბერალიზმის ცნება საზოგადოდ, საზოგადოებრივი ცხოვრების ფილოსოფიას ნიშნავდა, რომელსაც შემდეგი პრინციპი გააჩნდა _ საზოგადოებებს და მათ კომპონენტებს, რაიმე სახის ცენტრალური მმართველობა და კონტროლი არ სჭირდებათ, რადგან საზოგადოებები, ჩვეულებრივ, საკუთარ თავს მართავენ, საკუთარ წევრთა ნებაყოფილობითიდა ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის გზით. დღეს ამგვარ ფილოსოფიას ლიბერალიზმს ვერ ვუწოდებთ, ვინაიდან ეს ცნება, დემოკრატიული ტოტალიტარიზმის მიერ იქნა მითვისებული. იმისათვის, რომ ეს ფილოსოფია ხელახლა, ჩვენი დროის შესატყვისად წარმოვაჩინოთ, ჩვენ მას, ახალი სახელი _ “კლასიკური ლიბერალიზმი” უნდა ვუწოდოთ. კლასიკური ლიბერალიზმი ისეთ საზოგადოებას აღნიშნავს, სადაც ჩემი ოცნება რეალობაა. სადაც ჩვენ, პრეზიდენტის სახელის ხსენება სულაც არ გვესაჭიროება. სადაც არჩევნების შედეგები მნიშვნელოვანი არაა, რადგან საზოგადოება კანონების და არა ადამიანების მიერ იმართება. როდესაც ჩვენ არ გვეშინია ჩვენი მთავრობის, რადგან მას ჩვენგან, არც არაფერი მიაქვს, და არც – მოაქვს. არამედ ის გვანებებს, რომ ჩვენი ცხოვრება, საზოგადოებრივი ყოფა და
მომავალი, თავადვე განვსაზღვროთ.

ჩვენს ქვეყანაში, მთავრობასა და საზოგადოებაზე ასეთი წარმოდგენა ისევე დაინგრა, როგორც უმრავლეს ქვეყნებში. თუმცა ჩვენს შემთხვევაში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, არა მხოლოდ დიდი ძალაუფლების მქონე პირია, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმ დაწესებულებების რაოდენობასა და მათში დასაქმებულთა რიცხვს, რომლებსაც ის ხელმძღვანელობს, არამედ მთელ დედამიწაზე ყველაზე გავლენიანი და ძლევამოსილი ადამიანიც.

ხელისუფლების საწინააღმდეგო?

ცხადია, ჩემი შენიშვნები შეიძლება გაგებულ იქნეს, როგორც ხელისუფლების საწინააღმდეგო. ჩვენ ხომ ყოველთვის და ყოველდღე გვეუბნებოდნენ, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების საწინააღმდეგო აზროვნებას ამჟღავნებენ, საზოგადოებისათვის საშიშნი არიან. მაგრამ როგორც ჯეფერსონი კენტუკის რეზოლუციებში წერდა, თავისუფალი ხელისუფლება დამყარებულია ეჭვზე და არა ნდობაზე. “ძალაუფლების საკითხებში, ადამიანის მიმართ ნდობის შესახებ მოდით აღარ ვილაპარაკოთ, არამედ კონსტიტუციის ჯაჭვით შევბოჭოთ ის”. ან, როგორც მედისონმა თქვა, ჟურნალ ფედერალისტში – “უნდა იყოთ ერთობ ეჭვიანი ყველა ადამიანის მიმართ, რომელიც ძალაუფლებას ფლობს”. ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს დავუმატოთ, რომ კიდევ უფრო მეტად ეჭვიანი უნდა ვიყოთ იმ მთავრობის მიმართ, რომელიც ქირაობს სამ მილიონ კბილებამდე შეიარაღებულ ადამიანს. ეს ის დამოკიდებულებაა, რომელსაც კლასიკური ლიბერალიზმი ნერგავს. ასეთი აზროვნება თავისუფლებისაკენ გადადგმული ნაბიჯია, რომელიც ადამიანს და საზოგადოებას აძლევს შესაძლებლობას, რომ საკუთარი ცხოვრება განაგოს.

ჩვენ დაუსრულებლად შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ დამფუძნებელი მამების ვითომდა “ანტისახელისუფლო” განცხადებები. სწორედ მათ ჩამოაყალიბეს კლასიკური ლიბერალიზმის თეორიები საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახებ. მაგრამ ეს თეორიები მე-18 საუკუნის შუა და ბოლო პერიოდში, ახალი ტიპის აბსოლუტიზმის გავლენის ქვეშ მოექცა, რომლის წინასწარმეტყველიც რუსო გახლდათ. მისი აზრით, დემოკრატიული მთავრობა ხალხის საზოგადო ნებას გამოხატავდა და ამიტომ ყოველთვის მართალი იყო. შესაბამისად, ხელისუფლებას აბსოლუტური, ცენტრალიზებული ძალაუფლება უნდა ჰქონოდა, რომელიც ჭარბად შეიარაღებულ და ერთგვაროვან ეგალიტარულ
ეროვნულ სახელმწიფოებზე გავრცელდებოდა.

მეოცე საუკუნე რუსოს ხანა იყო. ხოლო მარქსისა და კეინსის ეტატისტური მოძღვრებების მეშვეობით, ის ყველაზე სისხლიან საუკუნედ იქცა ადამიანთა ისტორიაში. ხელისუფლებაზე ამდროის შეხედულებანი მკვეთრად უპირისპირდება კლასიკურ ლიბერალურს. მათი მიხედვით საზოგადოებას საკუთარი თავის მართვა არ შეუძლია. საზოგადო ნების მიუხედავად, პროლეტარიატის ინტერესები იქნება ეს თუ ადამიანთა ეკონომიკური გეგმები, ხელისუფლებაში საჭიროა ერისა და მისი მეთაურის ორგანიზება და განსახიერება. არადა, სწორედ ასეთი იყო შეხედულება ხელისუფლების შესახებ, რომელსაც დამფუძნებელი მამები დესპოტურად მიიჩნევდნენ და ცდილობდნენ, რომ აღმოეფხვრათ, სანამ ის ფესვებს გაიდგამდა.

რა თქმა უნდა, დამფუძნებელ მამებს სრული წარმატება არ მოუპოვებიათ. ომიანობის ორმა საუკუნემ, ეკონომიკურმა კრიზისებმა, ცუდად გააზრებულმა საკონსტიტუციო შესწორებებმა, ხელისუფალთა უზურპაციამ, კონგრესის დათმობებმა, და იურიდიულმა იმპერიალიზმმა, ბიძგი მისცა ხელისუფლების ისეთი ფორმის ჩამოყალიბებას, რომელიც როგორც დამფუძნებელი მამების გეგმას, ისე კლასიკურ ლიბერალიზმს მნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგებოდა. დღესდღეობით ფედერალურ ხელისუფლებას, რომელსაც სათავეში პრეზიდენტი უდგას, პრაქტიკულად განუსაზღვრელი შესაძლებლობები აქვს, რომ დააწესოს გადასახადები, არეგულიროს, აკონტროლოს, და ხალხის
ცხოვრებაზე სრულიად დომინირებდეს.

არალიბერალური პრეზიდენტი

როდესაც კონსტიტუცია დაიწერა, ქვეყნის დედაქალაქი ვაშინგტონი, ერთ ბინძურ მდელოს წარმოადგენდა, რამოდენიმე შენობით. ხოლო ამერიკული საზოგადოება – ყველაზე თავისუფალ საზოგადოებას მსოფლიოში. დღეს იგი დედამიწის ზურგზე უმდიდრესი დასახლებაა, რადგან მსოფლიოში უდიდეს ხელისუფლებას მასპინძლობს. ამერიკელთა თავისუფლება კი – სადაო საკითხი გახდა.

შეერთებული შტატების მთავრობის განკარგულებაში, ყველაზე მეტი ადამიანი, რესურსები და ძალაუფლებაა. ის გაცილებით მეტს და გაცილებათ უფრო დეტალურად არეგულირებს ვიდრე, რომელიმე მთავრობა ამ პლანეტაზე. მსოფლიოს ისტორიაში მისი სამხედრო იმპერია, ყველაზე დიდი და გავრცობილია. მის წლიურ საგადასახადო შემოსავლებთან შედარებით, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ერთობლივი შემოსავალიც კი ჯუჯად მოსჩანს. ამერიკული ფედერალიზმი ლამისაა ცარიელ სიტყვად იქცა და რეალობასთან საერთო თითქმის აღარაფერი დარჩა. დროდადრო, გაისმის განცხადებები შტატებისათვის ძალაუფლების დაბრუნების შესახებ, ან იმ უფლებამოსილებების აღკვეთის შესახებ, რომელიც დაფინანსებას მოკლებულია. მაგრამ ასეთი განცხადებები სერიოზულად არ უნდა მიიღოთ. სინამდვილეში შტატები ცენტრალური ხელისუფლების დამატებებად იქცა, იმ უფლებამოსილებების მადლით, რომლის გამოც მათ საშუალება უჩნდებათ ქრთამებიც აიღონ და სასურველი პროგრამებიც განახორციელონ. ინდივიდი, ოჯახი, თემი – ეტატისტური დროების წინა საზოგადოების ძირითადი ელემენტები, ფედერალური მთავრობის ყმებამდე დაკნინდნენ და მხოლოდ იმის უფლება გააჩნიათ, რასაც მათთვის ხელისუფლება იმეტებს. ისინი იძულებულნი არიან, საყოველთაო კოლექტივისტური წესრიგის ფარგლებში იმოქმედონ. სამწუხაროდ ამის შეცვლის სურვილი, ეროვნული მასშტაბის არც ერთ პოლიტიკურ ფიგურას, ჯერჯერობით არ გასჩენია.

საზოგადოების უკმაყოფილება

მიუხედავად ყველაფრისა, რეალობა ისაა, რომ ხალხი ასეთი მდგომარეობით უკმაყოფილოა.

ცივი ომის განმავლობაში საზოგადოებას აჯერებდნენ, რომ საკუთარი თავისუფლების დიდი ნაწილი მსხვერპლად გაეღოთ ისეთი მისიისათვის, როგორიც კომუნიზმის დამარცხება წარმოადგენდა. მანამდე კი იყო პირველი მსოფლიო ომი, დეპრესია და მეორე მსოფლიო ომი. ამ საუკუნეში მხოლოდ ორჯერ გახდა შესაძლებელი, გვეცხოვრა ისეთი კრიზისების გარეშე, რომელთა დროს ხელისუფლებას, დამფუძნებელი მამების მიერ მოცემული გარანტიების შეზღუდვის უფ ლება გააჩნდა.

ამის შედეგად, საზოგადოების აზრი ახლა სახელისუფლებო ძალაუფლების შემცირებას მხარს მხურვალედ უჭერს. პრაქტიკულად, ამ ქვეყანაში ყველა პოლიტიკოსს, რომელსაც არჩევნებში გაუმარჯვია, ამომრჩევლებისათვის პირობა აქვს მიცემული, რომ ამ მიმართულებით რაიმეს გააკეთებდა. თუმცაღა შედეგები, ნაკლებად შთამბეჭდავი იყო. 80-იან წლებში რესპუბლიკური პარტიის გამარჯვების შემდეგ გადასახადები და ხარჯები გაცილებით გაიზარდა. გაიზარდა უცხოური დახმარების ბიუჯეტიც. სახელმწიფოს რეგულირება უფრო ყოვლისმომცველი გახდა, ვიდრე ოდესმე. რესპუბლიკელების საკანონმდებლო ინიციატივებმა – ფერმების, გაშვილების თუ სამედიცინო დახმარების შესახებ, ხელისუფლების ძალაუფლება კი არ შეკვეცა, არამედ გაზარდა.

ყოველივე ამას ბევრი მიზეზი აქვს, მათგან არცთუ უმნიშვნელოა კონგრესის მმართველთა ორპირობა და მათი მოკავშირე კონსერვატიული პრესის ნიჭიერება, რომელიც მათ იდეოლოგიურ მხარდაჭერას უწევს. ჯერ, თავად ახალარჩეული რესპუბლიკელები, რომლებსაც მედია ახასიათებს, როგორც იდეოლოგიის დამცველებს, იმსახურებენ გაკიცხვას, რადგან მოწინააღმდეგე მონსტრებთან დასაპირისპირებლად, თანმიმდევრული ფილოსოფიური ლოგიკა აკლიათ.

მაგალითისთვის განვიხილოთ დაბალანსებული ბიუჯეტის შემთხვევა. ყოველი პოლიტიკოსი სახელისუფლებო ძალაუფლების შემცირებას ითხოვს. ახალბედები ირწმუნებიან, რომ მხარს ამასვე დაუჭერენ. მაგრამ მათ საქმეში დაუყოვნებლივ ცხვირს ყოფენ პოლიტიკური ჯგუფები.

როდესაც ახალბედები გადასახადების შემცირებას მოითხოვენ, ელიტის წარმომადგენლები დააცხრებიან მათ და მიუთითებენ, რომ ეს საბიუჯეტო დეფიციტს გაზრდის. შესაბამისად, ახალბედები მაშინვე დგებიან პრობლემის წინაშე – როგორ შეუსაბამონ თავიანთი ფინანსური კონსერვატიზმი, მათსავე სურვილებს გადასახადების შემცირების შესახებ?

გაუგებრობა ინტელექტუალური შეცდომისაგანაა გამოწვული. პირველობა ხელისუფლების შეკვეცას უნდა მიენიჭოს. ეს ნიშნავს, რომ გადასახადები უნდა შემცირდეს ყველგან, ყოველთვის და რაც შეიძლება მეტად. კლასიკურ ლიბერალიზმში კარგად განსწავლულებმა იციან, რომ ხელისუფლებებს შეუძლიათ გამოიყენონ დაბალანსებული ბიუჯეტი და ამავდროულად, შეინარჩუნონ როგორც საკუთარი აპარატის რიცხოვნული სიდიდე, ისე მზარდი გავლენა. მაღალი გადასახადები, როგორც წესი დეფიციტს არ ამცირებს და თუკი მაინც ახერხებს, ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ფედერალური ბიუჯეტი შინამეურნეობის საბუღალტრო ჩანაწერების წიგნი არაა. ის გიგანტური
გადამანაწილებელი მანქანაა.

ეს ფაქტი კლასიკური ლიბერალიზმის ინტელექტუალური ტრადიციის შორსმჭვრეტელობას წარმოაჩენს. ხელისუფლებას არა აქვს სხვა ძალაუფლება და სხვა რესურსები გარდა იმისა, რასაც ის უპირველეს ყოვლისა ხალხისაგან იღებს.

კერძო საწარმოთაგან გასხვავებით, ხელისუფლებას რაიმეს შექმნა არ შეუძლია. ყველაფერი, რაც მას აქვს, მან კერძო წარმოებიდან უნდა ამოიღოს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მე-18 საუკუნისა და მე-19 საუკუნის უდიდეს მონაკვეთში კარგად იყო გაგებული, დავიწყებულ იქნა 20 საუკუნეში, რომელმაც სახელი გაითქვა სოციალიზმით, ეტატიზმით, უძრაობით, ნაციზმით, კომუნიზმით, ტოტალური ომებით, მუდმივი სოციალური რეფორმიზმით, რუზველტისეული ე.წ. “ახალი ლიბერალიზმის”, რაც სინამდვილეში კარგად ნაცნობი “ძველი სოციალიზმი” იყო და საყოველთაო კეთილდღეობის დამკვიდრების სხვა მცდელობებით.

ნასწავლი გაკვეთილები

ოცდამეერთე საუკუნეს გარიჟრაჟზე, უპრიანია გავარკვიოთ თუ რა გვასწავლა განვლილმა წლებმა?

სოციალიზმის ყველაზე მნიშვნელოვანი უარყოფა, ლუდვიგ ფონ მიზესისაგან მომდინარეობს. 1922 წელს გამოქვეყნებულმა მისმა თხზულებამ “სოციალიზმი” კარგი ადამიანები, ცუდი დოქტრინებისაგან შემოაბრუნა. ეს ნაშრომი არასოდეს უარუყვია იმ ათასობით მარქსისტსა და ეტატისტს, რომლებიც მას ეცნობოდნენ. ამ წიგნისათვის, მიზესი წინასწარმეტყველად მოინათლა, თავად იმ სოციალ-დემოკრატების მიერ, რომლებიც წლების მანძილზე აკრიტიკებდნენ მას.

ურფო ნაკლებად ცნობილია თხზულება, რომელიც სამი წლის შემდეგ გამოჩნდა. ეს იყო ლუდვიგ ფონ მიზესის წიგნი “ლიბერალიზმი”. ამჯერად, რაკი მან ერთხელ უკვე შეუტია ეტატიზმს, საჭიროდ ჩათვალა აზრი გამოეთქვა ალტერნატივების შესახებაც. ეს იყო ყველა თაობის კლასიკური ლიბერალური პროგრამების პირველი მასშტაბური რეკონსტრუქცია.

თავისი წიგნის წინასატყვაობაში მიზესმა აღნიშნა, რომ მე-18 და მე-19 საუკუნეების ყალიბის ლიბერალიზმმა უდიდესი შეცდომა დაუშვა. იგი ცდილობდა არამარტო მატერიალურ სამყაროზე, არამედ სულიერ საკითხებზეც ესაუბრა. მიზესი აღნიშნავდა, რომ ლიბერალებმა, უმრავლეს შემთხვევაში საკუთარი თავი ეკლესიას დაუპირისპირეს, რისი უარყოფითი შედეგი იყო თავისუფალი ბაზრისა და თავისუფალი ვაჭრობის წინააღმდეგ ეკლესიის განწყობა.

ამგვარი საპირისპირო ეფექტის თავიდან ასაცილებლად, მიზესმა ნათელი მოჰფინა ლიბერლიზმის განმარტებას. იგი ამბობს, რომ “ლიბერალიზმი“ დოქტრინაა, რომელიც ერთობლიობაში სწავლობს ადამიანთა მიწიერ ყოფას. ის გარდა გარეგანი წინსვლისა და მატერიალური კეთილდღეობისა, მხედველობაში არაფერს იღებს. მათ შორის, არც ადამიანთა შიდა, სულიერ თუ მეტაფიზიკურ მხარეს.

ცხადია ადამიანთა ცხოვრება უფრო მეტია, ვიდრე ჭამა-სმა და რაიმე მატერიალური ფასეულობების შეძენა. სწორედ ამიტომ ლიბერალიზმს არც უცდია ცხოვრების სრულყოფილ თეორიად წარმოეჩინა თავი. ამის გამო, ის არ შეიძლება თეოლოგებისა და კონსერვატების მიერ იყოს გაკენწლილი, მით უფრო, რომ ის წმინდა, საერო იდეოლოგიაა და მხოლოდ ისეთ საკითხებს ეხება, რომლებიც ყოფიერ ურთიერთობებს შეესაბამება და სხვას არაფერს. მიზესის ლიბერალიზმში არაფერია ისეთი, რაც რელიგიური ადამიანისათვის მიუღებელი იქნებოდა, რადგან მიზესი იზიარებს, რომ საზოგადოების ყოფიერი კეთილდღეობა მორალურად მიუღებელი არაა.

კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც მიზესმა ტრადიციული ლიბერალიზმის დოქტრინაში შეიტანა, ეს იყო ეკონომიკის კაპიტალისტურ წესრიგთან მისი პირდაპირი დაკავშირება. ძველი ლიბერალიზმი, ძალიან ხშირად ბრწყინვალედ იცავდა თავისუფალ სიტყვას და თავისუფალ პრესას, მაგრამ თითქმის სრულებით უგულვებელყოფდა მის ყველა მნიშვნელოვან ეკონომიკურ შემადგენელს.

მიზესის მიერ ლიბერალიზმისა და კაპიტალიზმის პირდაპირმა დაკავშირებამ, დიდი წვლილი შეიტანა ლიბერალთა პოზიციის იმ ყალბი ფორმისაგან გამიჯვნაში, რომელიც ამერიკასა და ევროპაში მანამდე არსებობდა. ეს ყალთაბანდური ლიბერალიზმი აცხადებდა, რომ სამოქალაქო თავისუფლებები და სოციალიზმი შესაძლოა თავსებადი ყოფილიყო. მაგრამ მიზესი ამტკიცებდა, რომ თავისუფლება განუყოფელია. თუ ხელისუფლება დიდი და საკმარისად ძლევამოსილია, რომ ვაჭრობის თავისუფლება შეაჩეროს, დაბეჭდოს ფული, ან დააფინანსოს მასობრივი საზოგადოებრივი სამუშაოები, იქ უკვე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი, რომ მან სიტყვისა და პრესის კონტროლი დაიწყოს და საერთშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტებში ჩაერთოს.

საკუთრება

ლუდვიგ ფონ მიზესის ყველაზე ცნობილი ფრაზა, რომელმაც მსოფლიო ინტელიგენცია ერთდროულად კიდეც გააოგნა და სულიც შთაბერა, იყო: “თუ ლიბერაზმის პროგრამას ერთი სიტყვით გადმოვცემთ, ეს იქნება – საკუთრება”. საკუთრებაში, მიზესი გულისხმობდა არა მარტო საზოგადოების ყველა დონეზე კერძო საკუთრებას, არამედ თავად მესაკუთრეების მიერ მის კონტროლსაც. ამ ერთი მოთხოვნით ცხადი ხდება, რომ საკუთრება და მასზე კონტროლი, კერძო პირების ხელში უნდა იყოს, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ თუ რაოდენ აუცილებელია, რომ ხელისუფლება მნიშვნელოვნად იყოს შეზღუდული. თუკი ხელისუფლებას შეუძლია იმუშაოს მხოლოდ იმ რესურსების დახმარებით, რომელსაც იგი სხვებისაგან იღებს, და თუკი ყველა რესურსი, კერძო პირების და ჯგუფების საკუთრებასა და განაკრგულებაში იქნება – ხელისუფლება შეზღუდულია.

თუკი კერძო საკუთრება დაცულია, ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ საზოგადოება ყველა სხვა საკითხში ასევე თავისუფალი და წარმატებულია. საზოგადოებას არ შეუძლია მართოს საკუთარი თავი, თუკი საკუთრებას, თავად მისი წევრები არ ფლობენ და განკარგავენ. ამის საპირისპიროდ, თუკი საკუთრება ხელისუფლების ხელშია, მის მიერ საზოგადოების მართვა კატასტროფული შედეგებით დამთავრდება.

თუკი კერძო საკუთრება მკაცრადაა დაცულია, ხელისუფლება ვერ ისარგებლებს სოციალური კრიზისით, რომ გაზარდოს ძალაუფლება, როგორც ამას იგი აკეთებს ომების, დეპრესიებისა და ბუნებრივი კატასტროფების დროს.

თავისუფლება

ლიბერალური საზოგადოების მეორე ბურჯი, როგორც მიზესი ამბობს, არის თავისუფლება. ანუ ადამიანები, არც ერთმანეთის მონები არიან და არც ხელისუფლების. არამედ ისინი საკუთარ თავს განაგებენ და შეუძლიათ საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილებას თავისუფლად ესწრაფონ მანამ, სანამ ისინი სხვისი საკუთრების უფლებებს არ შელახავენ. მეტად მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ მშრომელებს აქვთ თავისუფალი არჩევანის უფლება, – მათ აქვთ შესაძლებლობა კონტრაქტი ნებისმიერ დამქირავებელთან გააფორმონ, ან თავად გახდნენ დამქირავებლები.

საკუთრებისა და თავისუფლების შერწყმით, ადამიანებს შესწევთ ძალა და უნარი, ყველა მნიშვნელოვანი თვისება გამოავლინონ და თავისი საკუთრება დაიცვან. მე შემიძლია ჩემ საკუთრებასთან ახლოს არ მივუშვა სხვა, ისევე როგორც მას შეუძლია არ მიმიშვას მე. არავინაა ვალდებული ივაჭროს ჩემთან, და არც მე ვარ ვალდებული ვივაჭრო სხვასთან. ეს უარის, ანუ განზე გადგომის უფლებაა და ის ზოგადად ვაჭრობის უფლებასთან ერთად, სოციალური მშვიდობის გასაღებია. თუკი ჩვენ არ შეგვიძლია შევარჩიოთ ჩვენი თანამშრომლობის ფორმა, ჩვენ არა ვართ თავისუფალნი.

გაერთიანებების თავისუფლების შეზღუდვამ, განსაკუთრებით ე.წ. დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო კანონების ფორმით, რისი საუკეთესო მაგალითია ანტი-ტრესტული კანონმდებლობა, სოციალური წინააღმდეგობების ზრდა გამოიწვია. ასეთი კანონები საზოგადოების კლასიკურ ლიბერალურ ხედვას არ შეესაბამება. პროფესიული კავშირების მსგავსი ძალდატანებითი გაერთიანებები, ასევე არ შეიძლება სასარგებლო იყოს, არც მასში მონაწილე მხარეებისათვის, არც მთელი საზოგადოებისათვის.

ამ თემის ირგვლივ ყოველი მსჯელობა, აუცილებლად წინ წამოწევს თანასწორობის საკითხს. აქ კიდევ ერთ გაუმჯობესებას ვხვდებით, რომელიც მიზესმა, ლიბერალიზმის წინარე მოდელებთან შედარებით შემოიტანა. ადრეული ლიბერალები ზედმეტად იყვნენ შეყვარებულნი თანასწორობის იდეაზე, და არა მარტო იურიდიული გაგებით, არამედ რელურად იმედოვნებდნენ და ძალისხმევას არ აკლებდნენ, რომ შეექმნათ საზოგადოება კლასების გარეშე, რაც უაზრობად მოსჩანს.

როგორც მიზესმა ბრძანა “კაცობრიობის ყოველი ძალისხმევა, რომელიც მიმართული იქნება ადამიანების გათანაბრებისაკენ – განწირულია. ადამიანები არიან და ყოველთვის უთანასწორონი იქნებიან”. მისი მტკიცებით არ შეიძლება, რომ ადამიანებს ერთნაირი სიმდიდრე, ან თუნდაც ერთნაირი შესაძლებლობები მიეცეთ გამდიდრებისათვის. ყველაზე საუკეთესო, რაც საზოგადოებამ თავის წევრებს შეუძლია გაუკეთოს ისაა, რომ დააწესოს საურთიერთობო წესები, რომლებიც მის საზღვრებში იმოქმედებენ. ეს
კანონები, ხელისუფალთა ჩათვლით არავის გამოარჩევს.

მადლობა ღმერთს ყოველთვის იქნება მდიდარი, და ასევე ყოველთვის იქნება ღარიბი. ეს მოსაზრებები, რა თქმა უნდა არ შემოიფარგლება, რომელიმე კერძო საზოგადოებით და გარემოებებით, მაგრამ პოლიტიკის მხრიდან, სავსებით უგულვებელყოფილია. საერთოდ კი, ადამიანური მოწყალების და არა მთავრობის საქმეა, რომ იზრუნოს ღარიბებზე, და დაიცავს ისინი დემაგოგიური პოლიტიკური კამპანიებისაგან, რომლებიც ძირითად თავისუფლებებს ემუქრებიან.

ლიბერალურ საზოგადოებაში ხელისუფლება არ ერევა ინდივიდების ურთიერთობებში; არ ილტვის, რომ რაიმე ფორმით გადაანაწილოს არსებული სიმდიდრე; არ ანიჭებს უპირატესობას, რომელიმე ცალკეულ რეგიონს ან ტექნოლოგიურ ჯგუფს; არ ავლებს ზღვარს მშვიდობიან მანკიერებასა და სიკეთეს შორის. ცენტრალური ხელისუფლება არანაირად არ მართავს საზოგადოებას ან ეკონომიკას.

მშვიდობა

კლასიკური ლიბერალიზმის მესამე ბურჯი მშვიდობაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ომისადმი მხოლოდ სიძულვილი შეიძლება არსებობდეს, და როცა ომი მაინც იჩენს თავს, ის არ შეიძლება აღქმულ იქნეს, როგორც გმირული მოვლენა, ის ყველასათვის ტრაგიკული ფაქტია. ჩვენ ჯერ კიდევ ვისმენთ, თუ რაოდენ კარგია ომი ეკონომიკისათვის. რენდოლფ ბურნე ამბობდა, რომ “ომი სახელმწიფოს ჯანმრთელობაა”. თუმცა, იგი ყველგან და ყოველთვის ფლანგავს და ანგრევს რესურსებს.

ასევეა იმპერია. ამერიკელები წინააღმდეგობას უწევდნენ გადამთიელი საბჭოელების გამოჩენას თავიანთ ნახევარსფეროში. მაგრამ ჯერ კიდევ არავინ დაფიქრებულა, თუ როგორ გრძნობენ იაპონელები თავს იაპონიაში, როდესაც იქ ამერიკელთა დიდი სამხედრო დანაყოფები იმყოფებიან.

კი მაგრამ ეს ჯგუფები და გემები, თუ თვითმფრინავები და ატომური იარაღი “იცავს” იაპონიას? ვისგან? არა, ჩვენ, უბრალოდ, ვაგრძელებთ ამ ქვეყნის ოკუპაციას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.

თუ გსურს რომ ადამიანის ნამდვილი ბუნება შეიცნო, დაივიწყე ის, რასაც იგი საკუთარი თავის შესახებ ამბობს და დაუკვირდი მის დამოკიდებულებას, სხვა ადამიანების მიმართ. ეს პრინციპი ხელისუფლების შემთხვევაშიც ამართლებს. ჩვენ შეგვიძლია დავივიწყოთ მთავრობის განცხადებები, და მარტივად შევხედოთ თუ როგორ ეპყრობა იგი სხვებს. კლასიკური ლიბერალური სახელმწიფო ისაა, რომელიც იცავს საკუთარი მოქალაქეების უფლებას ივაჭრონ უცხო ქვეყნებთან. ის არანაირ საერთაშორისო კონფლიქტს არაა მოწყურებული. არც იმას მოითხოვს, რომ საკუთარი ქვეყნის წარმატებული მწარმობლების პროდუქცია, ვინმემ ძალით შეიძინოს.

ნამდვილი ლიბერალური მთავრობის მესვეურნი სხვა ქვეყნის მთვრობებს დახმარებებს არ უგზავნიან, არ ქრთამავენ, არ ატუსაღებენ, ან კლავენ მათ მმართველებს. არ აძლევენ მითითებებს სხვა მთავრობებს, თუ როგორი სახელმწიფო უნდა ჰქონდეთ, ან როგორ ჩაერთონ გლობალურ წესრიგში და მსოფლიოში თავისი უფლებები გამოხატონ. თუმცა, სწორედ ამ ქმედებებს მიმართავს აშშ 1930 წლიდან მოყოლებული. ჩვენი მმართველები ფიქრობენ, რომ მათ აუცილებლად უნდა მოქრთამონ, ან დაბომბონ ვინმე, ან ეს ორივე ერთდროულად გააკეთონ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ღრმა იზოლაციონიზმში ჩავვარდეთ.

ჯონათან ქვითნიმ, ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ასეთნაირად დაახასიათა _ იგი გვთხოვს წარმოვიდგინოთ, რომ ყოველ რამოდენიმე თვეში ჩვენ სეირნობას ვიწყებთ კორპუსებში და ვაკაკუნებთ ყოველ კარზე. ერთ სახლთან ჩვენ მეზობელს ვუცხადებთ ”მე შენ მომწონხარ, ინებე 1000 დოლარი”. შემდეგ კართან, ჩვენ იგივეს ვაკეთებთ. მაგრამ მესამე სახლთან ჩვენ ვამბობთ ”მე შენ არ მომწონხარ, მე შენ არ დაგეხმარები”. შემდეგ ჩვენ მოსაცმელიდან ვიღებთ იარაღს და მას და მის ოჯახს ვხვრეტთ.

ასე დავუყვებით სახლებს, ყოველ რამოდენიმე თვეში, ვურიგებთ რა ფულს ზოგიერთს, ზოგიერთს კი – სიკვდილს, ხოლო გადაწყვეტილებებს არა რაიმე წესის, არამედ იმ დროისათვის ჩვენი ინტერესებისდა მიხედვით ვიღებთ”. ჩემი აზრით, მაინცადამაინც პოპულარულნი არ უნდა ვიყოთ. შეიძლება დაფიქრდე იმაზე, რომ შემდეგში შენ შეიძლება ნახო “ანტი-ამერიკული” გამოსვლა ტელევიზიით. მისი მონაწილე ხალხი შეიძლება იღებდეს კიდეც ჩვენ დახმარებას, მაგრამ ისინი აგრეთვე შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ შეიძლება აღმოჩნდნენ ჩვენი “გულისხმიერი” ჩარევის მორიგი ობიექტები: ერაყის, ჰაიტის, სომალის შემდეგ.

კლასიკური ლიბერალიზმისათვის საერთაშორისო პოლიტიკა, სულაც არ არის უცხო. ის შეიძლება გამოიხატოს ჯორჯ ვაშინგტონის სიტყვებით, “ვაჭრობა ყველასთან, მაგრამ ძალმომრეობა – არავის მიმართ”.

დაბრუნება ანუ ხელახლა დამკვიდრება

ეს სამი ელემენტი – საკუთრება, თავისუფლება და მშვიდობა – ლიბერალიზმის პროგრამის საფუძველს წარმოადგენს. ისინი იმ ფილოსოფიის ბირთვს წარმოადგენენ, რომელმაც შეიძლება, ჩვენი დაკარგული სოციალური სტაბილურობა და კეთილდღეობა აღადგინოს.

მე, აქ ლიბერალიზმის პროგრამის მხოლოდ ზედაპირული მიმოხილვა გავაკეთე. ძალიან ბევრია სათქმელი მონეტარულ პოლიტიკაზე, სავაჭრო ხელშეკრულებებზე, სოციალური დაზღვევის სქემებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ თუკი, ჩვენი პოლიტიკური კლასი გაიგებს თავისუფლების, საკუთრებისა და მშვიდობის არსს, ჩვენ თავს გაცილებით კარგად ვიგრძნობთ, და მე უფრო მყარად ვიქნები დარწმუნებული იმაში, რომ შემდეგი თაობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ვაშინგტონში მოვა, თვალყურს მიადევნებს და
მოუფრთხილდება ამ ჯილდოს – თავისუფლებას.

“ლიბერალიზმი” _ წერდა მიზესი, “ცდილობს მისცეს ადამიანებს, მხოლოდ ერთი რამ, მშვიდობიანი, შეუზღუდავი სწრაფვა ყოფიერი კეთილდღეობისაკენ, დაიცვას ისინი გარე საფრთხისაგან და ტანჯვისაგან, სოციალური ინსტიტუტებს შესაძლებლობების ფარგლებში. შეამციროს მწუხარება და გაიზარდოს ბედნიერება, ეს არის მისი მიზანი”.

იმუშავებს კი კლასიკური ლიბერალიზმი ჩვენს დროში? დაფიქრდით დღევანდელი საზოგადოების საკამათო საკითხებზე. სადღეისოდ ცხოვრების ნებისმიერი სფერო, რომელშიც ჩართულია ადამიანი, სახელმწიფოს ჩარევის რომელიმე ფორმითაა შეზღუდული. დღევანდელი კონფლიქტები, ერთადერთი სურვილის გარშემოა თავმოყრილი, რომ ერთმა, მეორის საკუთრება რამენაირად ხელში ჩაიგდოს და ამისათვის პოლიტიკური ძალადობრივი მეთოდები გამოყენოს. იქნება კი ჩვენი საზოგადოება უფრო მშვიდობიანი და წარმატებული, თუკი იგი ლიბერალურ პროგრამას ამოირჩევს? ეს კითხვა ამ შემთხვევაში თავისთავს პასუხობს.

ახლა კი უკან მივუბრუნდეთ ჩემს ოცნებას. მე არ ვიცი და არც მაინტერსებს საპრეზიდენტო პოლიტიკური კამპანიები, რადგან ისინი არაფერს ნიშნავენ. ჩემი თავისუფლება და საკუთრება იმდენად დაცულია, რომ გულახდილი თუ ვიქნები, არა აქვს მნიშვნელობა ვინ გაიმარჯვებს. მაგრამ იმისათვის, რომ ამ მიზანს მივაღწიოთ, არცერთ ჩვენთაგანს არ შეუძლია თავი აარიდოს ჩვენი დროის პოლიტიკურ, ან ინტელექტუალურ ბატალიებს. ერთხელაც იქნება, ამ ქვეყანაში კლასიკური ლიბერალიზმის ხედვა ხელახლა დაფუძნდება, მე მჯერა, ეს შესაძლებელია და ასეც იქნება, ჩვენ არ გვაქვს დასვენების უფლება

წყარო:

ახალი ეკონომიკური სკოლა – საქართველო. თავისუფლების ბიბლიოთეკა, წიგნი I.

Llewellyn Rockwell

ლეველინ როქველი – Llewellyn Rockwell (1944)

« Newer Posts - Older Posts »

კატეგორიები