ლევან რამიშვილი – საქართველოს სასურველი კონსტიტუცია

***

თენგიზ ვერულავა – “ჯანმრთელობის, უბედური შემთხვევების და საპენსიო დაზღვევა” (ვიდეოლექცია)

 

დაზღვევის საფუძვლები
დაზღვევის სახეები – VI ლექციის III ნაწილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თენგიზ ვერულავა – ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

ვიდეოლექციაში გამოყენებულია ფრაგმენტები კშიშტოფ კესლევსკის ფილმებიდან: “სამი ფერი”, “დეკალოგი”

The Basics of Insurance
Types of Insurance – Lecture VI – 3
Ilia State University
Tengiz Verulava

Krzysztof Kieslowski – “Three Colors: Blue” 

***

დაზღვევის საფუძვლები
ქონების დაზღვევა – VI ლექციის IV ნაწილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

The Basics of Insurance
Property insurance – Lecture VI – IV
Ilia State University
Tengiz Verulava

***

I ნაკვეთი

***

II ნაკვეთი

სილოვან ნარიმანიძე – Silovan Narimanidze

« Newer Posts - Older Posts »

კატეგორიები