გოგი გვახარია – Gogi Gvakharia

გოგი გვახარია – Gogi Gvakharia

გოგი გვახარია – ლექცია

***

***

***

***

ლავრენტი ბერია

ლავრენტი ბერია – Lavrentiy Beria (1899–1953)

ლავრენტი ბერია – ქართველ მწერლებსა და ლიტერატურაზე

საქართველოს კომპარტიის X ყრილობაზე ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის ლავრენტი ბერიას წარმოთქმული სიტყვები:

უკანასკნელი ხუთი წლის მანძილზე ქართულმა საბჭოთა ლიტერატურამ ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი დაიკავა საბჭოთა კავშირის მოძმე რესპუბლიკების ლიტერატურებს შორის. განსაკუთრებული როლი საბჭოთა ლიტერატურის განვითარებაში შეასრულა ამხ. სტალინის ინიციატივით მიღებულმა, ЦК ВКП (б) 1932 წლის 23 აპრილის დადგენილებამ ლიტერატურულ-მხატვრული ორგანიზაციების გარდაქმნის შესახებ.

საქართველოს ლიტერატურულ ორგანიზაციებში არსებობდა დაჯგუფებები, რომლებიც ხრწნიდნენ მწერალთა კადრებს და აფერხებდნენ ქართული ლიტერატურის განვითარებას. ამ საქმეში განსაკუთრებულ როლს ე.წ პროლეტარ-მწერალთა ქართული ასოციაცია (АПП) ასრულებდა, რომელიც წარმოადგენდა РАПП-ის ფილიალს და მას ხელმძღვანელობდნენ: ბ. ბუაჩიძე, შ. რადიანი და სხვ.

პროლეტარ-მწერალთა ქართული ასოციაციის ხელმძღვანელობა შუღლს აღვივებდა მწერალთა წრეებში და ყველა ურჩსა და განსხვავებულად მოაზროვნეს საბჭოთა ხელისუფლების მტრების ბანაკში უჩენდა ადგილს.

პროლეტარ-მწერალთა ქართულ ასოციაციასთან ერთად ქართველ მწერალთა წრეში არსებობდა განკერძოებული ჯგუფები: ,,ცისფერყანწელები”, ,,აკადემიური ჯგუფი”, ,,ლეფელები”, ,,არიფიონელები” და სხვ. ,,ცისფერყანწელთა” ჯგუფში შედიოდნენ: პ. იაშვილი, ტ. ტაბიძე, ვ. გაფრინდაშვილი, ნ. მიწიშვილი, გ. ლეონიძე და სხვები. ეს ჯგუფი ჯერ კიდევ 1916 წელს ჩამოყალიბდა. სახელწოდებას ,,ცისფერყანწელები” გადატანითი მნიშვნელობა ჰქონდა და უნდა აღენიშნა შემოქმედებითი თრობა, მაგრამ ეს დევიზი ცხოვრებაში, ქეიფებსა და ღრეობებში უფრო ხშირად ხორციელდებოდა. (სიცილი დარბაზში)

ქართულ ლიტერატურაში ,,ცისფერყანწელთა” შემოქმედება წარმოადგენდა დასავლეთ-ევროპულ და რუსულ ბურჟუაზიულდეკადენტურ ლიტერატურის დაგვიანებულ გამოძახილს. სოციალისტური მშენებლობის წარმატებებისა და ,,ცისფერყანწელების” წინააღმდეგ განხორციელებული მძაფრი იდეური ბრძოლის შედეგად ეს ჯგუფი დაიშალა.

თუკი ადრეულ პერიოდში, ЦК ВКП (б)-ს 1932 წლის აპრილის დადგენილების შემდეგ, ჯგუფ ,,ცისფერყანწელების” ზოგიერთ პოეტთა შემოქმედებაში ჭარბობდა უაზრო ლირიკის მოტივები და არ შეეძლოთ თავისი ვიწროლიტერატურული სამყაროდან გამოსვლა, უკანასკნელ ხანებში მათი შემოქმედებითი საქმიანობა უკვე სოციალისტური მშენებლობის თემების დამუშავების კუთხით გაიშალა.

,,აკადემიური” ჯგუფი, რომელიც 1922-23 წლებში შეიქმნა, უკიდურეს მემარჯვენე ფრთას წარმოადგენდა ქართულ ლიტერატურაში. მასში გაწევრიანებული იყვნენ შემდეგი მწერლები: კ. გამსახურდია, ა. აბაშელი, გ. ქიქოძე, პ. ინგოროყვა და სხვები. ამ ჯგუფის მიერ გამოცემულ ჟურნალ ,,კავკასიონის” პირველ ნომერში ჯგუფი შემდეგნაირად ახდენდა თავისი პოზიციის დეკლარირებას: ,,ერთადერთი საზომი, რომლითაც მოცემულ შემთხვევაში იხელმძღვანელებს ,,კავკასიონი”, _ ეს არის მარადიული ხელოვნების იდეა, რომელიც წარმავალ ლიტერატურულ მოდაზე უფრო მაღლა დგას…“

ჟურნალი, ბუნებრივია მიმზიდველ ცენტრად იქცა ანტისაბჭოთა-შოვინისტურად განწყობილი ინტელიგენციის ნაწილისთვის, მაგრამ სოციალისტური მშენებლობის წარმატებების და ჩვენი სოციალისტური კულტურის განვითარების შედეგად, ეს. ე.წ. ,,აკადემიური ჯგუფიც” დაიშალა. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ა. აბაშელი იწყებს აქტიურ საზოგადო საქმიანობას და არც ისე ცუდ ლექსებს წერს საბჭოთა თემებზე.

`აკადემიური ჯგუფის~ კიდევ ერთი წარმომადგენელია კ. გამსახურდია, რომლის მსოფლმხედველობა მებრძოლი ნაციონალიზმით განისაზღვრებოდა და მას მკვეთრად გამოხატული ფაშისტური ელფერი დაჰკრავდა, თავის ბოლო ნაწარმოებში, ,,მთვარის მოტაცება”, შეეცადა ჩამოშორებოდა ძველ იდეურ პოზიციებს და სოციალისტური სინამდვილე დაეხატა, მაგრამ ეს ჯერჯერობით სუსტად გამოუვიდა. თუკი კ. გამსახურდიას სურს იყოს საბჭოთა მწერალი, იგი უნდა გათავისუფლდეს ბურჟუაზიულ-ნაციონალისტური იდეებისა და განწყობილებისაგან, უფრო დაუახლოვდეს ჩვენს სოციალისტურ სინამდვილეს და თავისი დიდი შემოქმედებითი უნარი ქართველ მუშა
ხალხს მოახმაროს.

ჯგუფისთვის ,,ლეფელები”, რომელიც 1924 წელს ჩამოყალიბდა და რომელშიც შედიოდნენ _ ს. ჩიქოვანი, დ. შენგელაია, ბ. ჟღენტი, ლ. ასათიანი და სხვანი, დამახასიათებელი იყო ფორმალური ნოვატორობა, წვრილბურჟუაზიული მეამბოხეობა. ისინი გამოსცემდნენ სპეციალურ ჟურნალს ,,H2SO4”, (გოგირდმჟავას ქიმიური ფორმულა). (სიცილი დარბაზში) ,,ლეფელები” უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში გათავისუფლდნენ მათთვის წარსულში დამახასიათებელი აბდაუბდისგან, გადავიდნენ საბჭოთა ლიტერატურის იდეურ პოზიციებზე და ამჟამად ქართული ლიტერატურის მოწინავე რიგებში იბრძვიან.

დ. შენგელაიამ რამოდენიმე მოთხრობა სოციალისტური მშენელობის თემაზე დაწერა. მას მზად აქვს ახალი რომანიც, რომელიც სტალინის ჭაბუკობის წლებს ეძღვნება. პოეტმა ს. ჩიქოვანმა კარგი ლექსები შექმნა თანამედროვე საბჭოთა თემებზე.

ჯგუფში ,,არიფიონი”, რომელიც 1928 წ. დაარსდა, შედიოდნენ მწერლები: მ. ჯავახიშვილი, შ. დადიანი, ს. შანშიაშვილი, ლ. ქიაჩელი, გ. ქიქოძე, ი. მოსაშვილი და სხვ. ,,არიფი” ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის განმარტებით _ გ. ქიქოძე _ ,,ეს არის თანამესუფრე, ხოლო არიფიონი _ გადაკრულში მყოფი ხალხის კავშირია. (სიცილი დარბაზში) ,,მაგრამ ჩვენ ვთვრებით, _ წერდა ქიქოძე _ არა ღვინით, არამედ შემოქმედებითი ურთიერთზემოქმედებით”. ეს ჯგუფი თავისი არსებით ნაკლებად განსხვავდებოდა ზემოხსენებული ,,აკადემიური” ჯგუფისაგან და ამ უკანასკნელის მსგავსად, ჩვენთვის აშკარად მტრულ, ბურჟუაზიულ-ნაციონალისტურ პოზიციებზე იდგა. თავის სტატიაში, რომელიც ჟურნალ ,,არიფიონის” პირველ ნომერში გამოქვეყნდა და ჯგუფის დეკლარაციას წარმოადგენდა, გ. ქიქოძე წერდა: ,,…რევოლუციამ ვერ შეძლო ევრაზიის ფარგლებს გაცდენოდა, ის დედამიწის ერთ მეექვსედ ნაწილში ჩაიკეტა. რა დაუპირისპირა მან ძველ კულტურას? ელექტროფიკაცია, ინდუსტრიალიზაცია, კოოპერაცია… ძველი ღმერთები დაიხოცნენ, კრიტიკულმა აზროვნებამ გაანადგურა ძველი ილუზიები, არ არსებობს ცრურწმენისაკენ უკან დასახევი გზა, მაგრამ სული დაცარიელდა და ამ დაცარიელებული სულის ელექტროდენით შევსება შეუძლებელია”.

ეს იყო აშკარა კონტრრევოლუციური მოწოდება, რომელიც მიმართული გახლდათ საბჭოთა ხელისუფლების და ჩვენი სოციალისტური მშენებლობის წინააღმდეგ. სოციალიზმის წარმატებებისა და ჯგუფ ,,არიფიონის” წინააღმდეგ გაშლილი იდეური ბრძოლის შედეგად, ჯგუფმა მოახდინა თვითლიკვიდაცია და ამჟამად ჯგუფის ყველა წამყვანი წევრი ცდილობს აქტიურად იმუშაოს საბჭოთა ლიტერატურის სფეროში.

მ. ჯავახიშვილმა დაწერა საკმაოდ კარგი რომანი სახელწოდებით: ,,არსენა მარაბდელი”, რომელიც XIX საუკუნის 30-იანი წლებში გლეხთა რევოლუციურ მოძრაობას ეხება. შ. დადიანმა შექმნა რომანი სამეგრელოს გლეხთა რევოლუციური ბრძოლის ცხოვრებიდან _ ,,ურდუმი”. მან ასევე დაწერა პიესა, რომელიც მიუძღვნა საქართველოში 1905 წ. რევოლუციური პერიოდის ბოლშევიზმის ისტორიას.

ლ. ქიაჩელმა დაწერა ახალი რომანი ,,გვადი ბიგვა”, რომლითაც სურდა ეჩვენებინა, თუ როგორ მიჰყავს საკოლმეურნეო მშენებლობას გლეხობა ახალი, დოვლათიანი ცხოვრებისაკენ.

ი. მოსაშვილმა ბოლო პერიოდში ბევრი კარგი ლექსი შექმნა, რომლებიც სოციალისტური მშენებლობის თემებს მიუძღვნა.

უკანასკნელ წლებში გაძლიერდა და გაფართოვდა პროლეტარ მწერალთა კადრები _ ა. მაშაშვილი, კ. ლორთქიფანიძე, კ. კალანდაძე, ი. აბაშიძე და სხვ. თავის ნაწარმოებებში მათ გამოამჟღავნეს იდეურ-შემოქმედებითი ზრდა და ხშირ შემთხვევაში ოსტატობით ძველ, კვალიფიცირებულ მწერლებს არ ჩამოუვარდებიან. უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებით სწრაფად განვითარდა ქართული საბჭოთა პოეზია, რომელიც გამდიდრდა ახალი, მნიშვნელოვანი ნაწარმოებებით. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, დიადი სტალინისადმი მიძღვნილი ნაწარმოებები. საბჭოთა მწერლები ბელადის სახეს, როგორც ყველა ჩვენი გამარჯვების სიმბოლოს ასხამენ ხოტბას.

საუკეთესო სიმღერები და ლექსებია თავმოყრილი ახლახანს გამოცემულ წიგნში _ ,,ქართული ლექსები და სიმღერები სტალინზე”. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს გ. ლეონიძის ახალი პოემა _ ,,ბელადის ბავშვობა და ყრმობა”, რომელიც დიდი პოეტური აღტაცებითაა დაწერილი.

უდავოა, რომ ქართული პოეზიის მიღწევას წარმოადგენს ქართველი მწერლების მიერ ლექსად გადმოცემული ,,ქართველ მშრომელთა წერილი ხალხთა დიდ ბელადს, სტალინს”, რომელიც საბჭოთა საქართველოს 15 წლისთავს მიეძღვნა.

კრიტიკა ჯერ კიდევ სუსტ მხარეს წარმოადგენს ქართულ საბჭოთა ლიტერატურაში. ჩვენი კრიტიკოსები მწერლების ნაწარმოებებში ცუდად ავლენენ ნაკლსა და ხარვეზებს. მათ ობიექტურობაც აკლიათ. იმის მაგივრად, რომ კარგად შეისწავლონ ყველა ცალკეული ნაწარმოები და ობიექტური ანალიზის საფუძველზე დაწერონ სერიოზული კრიტიკა, ისინი კრიტიკას ხშირად ცალკეული მწერლების მიმართ პირადი სიმპათიებისა და ანტიპათიების საფუძველზე წერენ, გამომდინარე იქიდან, თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებოდნენ ოდესღაც და ხელმძღვანელობენ პრინციპით ,,ჩემიანი” ან ,,მოწინააღმდეგე”. ასეთი მუშაობის შედეგად, კრიტიკოსები ცალკეული მწერლების ნაწარმოებებში დროულად ვერ ავლენენ კლასობრივ-მტრულ და მიუღებელ იდეებს.

მიუხედავად მნიშვნელოვანი წარმატებებისა ქართული ლიტერატურის საქმეში, ჩვენმა გმირულმა საბჭოთა სინამდვილემ ჯერ კიდევ ვერ ჰპოვა მასში ღირსეული, სრულფასოვანი გამოხატულება. ჩვენი ლიტერატურა უნდა იყოს სახალხო და ასახავდეს კაცობრიობის მოწინავე იდეებს, ლენინ-სტალინის პარტიის იდეებს.

მწერალთა კავშირს ბევრი მნიშვნელოვანი ნაკლი აქვს და არასრულფასოვნად ხელმძღვანელობს მწერალთა შემოქმედებით პროცესს. მწერალთა შორის არ არის გავრცელებული თვითკრიტიკა. უნდა მოხდეს ჩვენი მწერლების იდეურპოლიტიკური დონის ამაღლება, ამაღლების მიზნით ბრძოლის ორგანიზება, ბრძოლა, ბოლშევიზმის დაუფლებისათვის, რომელიც უნდა იდგეს მთელი მწერალთა ორგანიზაციის ცენტრში.

როგორც ნახეთ, ქართველ მწერალთა და პოეტთა დიდი უმრავლესობა, რომლებიც წარსულში ანტისაბჭოურად იყვნენ განწყობილნი და თავის გარშემო უკმაყოფილო პირები შემოიკრიბეს, ამჟამად აქტიურად მუშაობენ საბჭოთა თემატიკაზე. ბევრმა მათგანმა კარგი ნაწარმოებები შექმნა, რომელთა ნაწილი ითარგმნა საბჭოთა კავშირის ხალხთა ენაზე, მაგრამ ქართველ მწერლებსა ხელოვნების წარმომადგენლებს შორის არიან ცალკეული პირები, რომლებმაც უნდა გადასინჯონ თავიანთი ურთიერთობა ქარველი ხალხის მტრებთან _ აღნიაშვილთან, ლომინაძესთან, ჯიქიასთან, ელიავასთან და სხვებთან. სერიოზულად დაუფიქრდნენ ამას და თავისთვის ყველა საჭირო დასკვნა გამოიტანონ, რადგან არავის მივცემთ ნებას ითვალთმაქცოს, ქართველი ხალხი მოატყუოს და საბჭოთა მწერლის ან მხატვრის სახელწოდებას ამოფარებულმა ხალხის მტრებთან ერთან შავი საქმე აკეთოს.

მაგალითად, პაოლო იაშვილმა, რომელიც უკვე ასაკით ორმოცს გადაცილებულია, დროა ჭკუა ისწავლოს. სიკეთე არ მოჰყვება მის ნავარდს ლომინაძისგან ჯიქიასკენ, ჯიქიასგან აღნიაშვილისკენ და ბოლოს ელიავას კლანჭებში.

ზედმეტი არ იქნება სერიოზულად ჩაუფიქრდნენ თავის საქციელს აგრეთვე გამსახურდია, ჯავახიშვილი, მიწიშვილი, შევარდნაძე და კიდევ ზოგიერთები. საბჭოთა მწერალი პირველ რიგში ის ადამიანი უნდა იყოს, რომელიც ყველაფერს საბჭოთა ხელისუფლებას, სოციალისტურ სამშობლოს, ლენინისა და სტალინის პარტიას მიუძღვნის. მას უნდა უყვარდეს საბჭოთა ხალხი, თავისი საბჭოთა სამშობლო და ღრმად უნდა სწამდეს მისი ძალა და ძლიერება. ის მართალი და გულწრფელი უნდა იყოს თავის შემოქმედებაში, მან უნდა განამტკიცოს და გააფართოვოს თავისი კავშირები მუშათა ფართო ფენებთან.

ჩემს მიერ ჩამოთვლილმა მწერლებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათი შემდგომი საქციელი, ის გარემოება, თუ რა სწრაფად გარდაიქმნებიან და დაჰგმობენ თავის წარსულ საქმეებსა და კავშირურთიერთობას, განსაზღვრავს ჩვენი პარტიისა და საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულებას მათდამი.

წყარო: საქართველოს შსს არქივი, (II), ფ. #14, აღწ. #11, ს. #3

საარქივო მოამბე N 10

Ottens Pontus Euxinus, 1745

მალხაზ ხარბედია – Malkhaz Kharbedia

“კუნძულების გოთიკა“

არსებობენ წიგნები, რომლის შესახებ წერა ყოველთვის მოითხოვს ხოლმე ამ წიგნის სამოქმედო სივრცის მონიშვნას, ადგილების, ჩვევების, ისტორიული მოვლენებისა და ა.შ. აღწერას. სანამ უშუალოდ ტექსტს მიადგები, ბევრი რამ უნდა დააზუსტო, რათა არ დაიბნენ ისინი, ვისაც ჯერ არ წაუკითხავს ეს ნაწარმოები და მეტი დამაჯერებლობისთვის, რაღაც პარალელებიც შეიძლება გაავლო. მაგალითად, შეუძლებელია “ილიადას“ აცნობდე მკითხველს და მხოლოდ აქილევსის რისხვის ამბავი მოყვე. არ გაგახსენდეს არც ქალღმერთების ნაძლევი და არც ელენეს მოტაცების ამბავი, თავისი მრავალწლიანი ომით. ასეთ შემთხვევაში კომენტატორი დაახლოებით ისეთივე ამოცანების წინაშე დგება, ჰომეროსმა რომ გადაჭრა დიდი ხნის წინ, როცა აუცილებლობითა და ალბათობით შეარჩია მოსათხრობი მასალა, ამიტომ სანამ პარალელებამდე მივალთ, აუცილებლობიდან გამომდინარე, ადგილზე ვიტყვი ორიოდ სიტყვას, მითუმეტეს, რომ ჩემთვის ამ რომანის მთავარი გმირი სწორედ ეს საბრალო (თუმცა კი პირქუში) ადგილია, რომელსაც სახელად შავი ზღვა ჰქვია.

მაშ ასე, შავი ზღვა. ბერძნული ევქსინოს პონტო, თურქული ყარადენიზი, სპარსული ახშაინა… როგორც ამბობენ, ბერძნებს ეს “ახშაინა“ (რაც მუქს, მკაცრს ნიშნავს) “აქსენოსად“ (არასტუმართმოყვარე) უთარგმნიათ, თუმცა მალევე შეუცვლიათ სახელი და გულის მოსაბრუნებლად “ევქსინოსი“, ანუ სტუმართმოყვარე ზღვა უწოდებიათ. II საუკუნეში არიანეს მთელი წიგნიც დაუწერია შავი ზღვის შესახებ, “Periplus Ponti Euxini“. ფართობი ზღვისა 420,3 ათასი კვადრ. კილომეტრია, საშუალო სიღრმე 1300 მეტრი. კუნძულები ცოტაა, ძირითადად მცირე ზომისა, მათ შორის ყველაზე ცნობილი აქამდე ბერეზანი იყო (ანტიკური ბორისთენოსი), სანამ ლიტერატურულ რუკაზე სამი ახალი კუნძული არ გამოჩნდა, სანტა ესპერანსას არქიპელაგი. ანუ, თუკი აქამდე შავი ზღვის ტალღები მხოლოდ ექვსი ქვეყნის ნაპირებს ეხლებოდა, დღეიდან მათ მეშვიდეც შეუერთდა.

ახლა პარალელებსაც მივხედოთ. ყველაზე მარტივი ანალოგია, რაც ამ რომანის კითხვისას გაგიჩნდება კაცს, უილიამ ფოლკნერის იოკნაპატოფაა, მწერლის მიერ გამოგონებული მხარე თუ ოლქი, სადაც ერთად-ერთი მფლობელი და ბატონ-პატრონი თავად ფოლკნერი იყო. ასეთივე წარმატებით შეგვიძლია “სანტა ესპერანსას“ რუკასაც მივაწეროთ “Sole Owner&Proprietor Aka Morchiladze“, მითუმეტეს, რომ ეს გამონაგონიც რეალურ ადგილასაა მონიშნული და არა სადღაც ცხრამთასიქით. მოგეხსენებათ, იოკნაპატოფა მისისიპის შტატშია, სანტა ესპერანსა კი, როგორც გითხარით, სამკუნძულიანი არქიპელაგია შავ ზღვაში. ესაა სახელმწიფო 237 ათასიანი მოსახლეობით, რომლის 58%-საც იოანური, ანუ ქართველური წარმომავლობის ხალხი შეადგენს.

კუნძულებზე ასევე ცხოვრობენ თურქები, იტალიელები და ინგლისელები, შესაბამისად, სკოლაშიც ოთხი ენა ისწავლება და ამიტომ, თანამოსაუბრესთან მის მშობლიურ ენაზე გამოლაპარაკება კარგ ტონად ითვლება.

სანტა ესპერანსა (დედაქალაქი სანტა სიტი) ბრიტანეთის დედოფლის ქვეშევრდომია განსაკუთრებული სტატუსით. რომანში აღწერილ მოვლენებამდე კუნძულის საქმეებს გუბერნატორი განაგებდა, სერ სესილ-პიჩგეიმერ-მონტე კრისტო.

მოდით ჯერ ამით დავკმაყოფილდეთ, დანარჩენამდე კი იმედია თავად სიტყვა მიგვიყვანს. ახლა კი ავტორის შენიშვნა მინდა მოვიხმო, თავის მიერ გამოგონილი კუნძულების მთავარ ქალაქზე რომ წამოცდა: იქო, “ცხოვრება სინამდვილითაა სავსეო“. ჯერ გვეუბნება, “ყოველთვის ვცდილობდი ქალაქი გამომეგონა და უკვე გამოგონილი კი ყოფილიყოო“, მერე კიდევ დასძენს, იქაური “ცხოვრება სინამდვილითაა სავსეო“.

მაინც რაზე მიანიშნებს ეს სიტყვები, რისი თქმა სურდა ავტორს, როცა ამბობდა “უკვე გამოგონილი კი ყოფილიყოო“? მემგონი აქ სევდის ამბავია, აკა მორჩილაძის ჯერ კიდევ პირველი რომანებიდან გამოყოლილი სევდისა და სევდისთვისვე დაწერილი ერთი მოთხრობისა, სახელწოდებით “ტიფლისი, გრანტის საგრაფო“. ამ მოთხრობაში აკა ამერიკაში, გრანტის საგრაფოში ჩაკარგულ პატარა ქალაქს ეძებს, ტიფლისს. ინტერნეტით ჰქექავს ამბებს ქალაქისას, რომელიც არის კიდეც და არც არის: “არც ხევია, არც სხვა რამ. არც ძველი რკინიგზა, არც რაიმე. ყველგან ნახსენებია და არსად არ არის. გამქრალა. ყოფილა და წასულა, ქუდიც არ დაუხურავს. ჩვენი საწყალი, პატარა და კოხტა ტიფლისი, ამერიკული პროვინციის ქალაქი, რუკიდან ამოშალეს. მოდი და დამითვალე, რამდენი დეკალიტრი სევდა დამიგროვდება.“

ბოლოს ეს ქალაქი სულაც სასაფლაო აღმოჩნდება, მიტოვებული სასაფლაო თითზე ჩამოსათვლელი საფლავის ქვებით. ისეთი, მხოლოდ ამოოხვრა რომ მოუხდება.

როგორც ჩანს, ეს სასაფლაო “სანტა ესპერანსაშიც“ გადმოჰყვა აკას, უფრო მეტიც, გადმოჰყვა კი არა, შესაძლოა სწორედაც ამ პატარა ამერიკული სასაფლაოდან იშვა ეს დიდი რომანი. ამას დაუმატეთ ის აუარება ლიტერატურული სასაფლაო, მივიწყებული, სარეველაგადავლილი მოტივები თუ პერსონაჟები, აქ რომ შეხვდებით და “უკვე გამოგონილი კი ყოფილიყო“-ს აზრიც ნათელი გახდება.

ავტორი გვაუწყებს ერთგან, ყველაზე ძვირფასი აზრები საფლავებიდან არის მოსული, კაცი კვდება და მის აზრებს მეტი პატივი და სარგებელი ემატებაო, ჰოდა აკაც ასეთ პატივიან და სარგებლიან სულებს აცოცხლებს და მისი ეს ურბანული თუ კუნძულების გოთიკა, თავისი მოხეტიალე, მაძიებელი სულებით, ახალ სამყაროს უდებს სათავეს, მხარეს, რომელიც გრანტის საგრაფოს ტიფლისისგან განსხვავებით, არსადაა ნახსენები, მაგრამ ყველგანაა, სხვისია, მაგრამ მაინც ჩვენი გვგონია.

რომელიღაც ქართულ ტაძარზე ასეთი წარწერაც ყოფილა, XI საუკუნისა, “ერთა იყვნეს იესო და იოვანე“-ო, სადაც თურმე იესო საქართველოს აღნიშნავდა, იოანე კიდევ კუნძულებს. ანუ ოდესღაც კუნძულელებიც საქართველოს კალთას ყოფილან მიყრდნობილნი, სახარების პერიფრაზერება რომ მოვახდინოთ, მიყრდნობილნი “წიაღთა თანა საქართველოისა“. დღეს კი ლიტერატურის მოყვარულებისთვის ამ კუნძულების საქართველომ ჩაანაცვლა უტყვი და უჩინარი ზეციური საქართველო და ახალი, წმინდა იმედი, ანუ “სანტა ესპერანსა“ ჩაგვისახა გულებში.

ზემოთჩამოთვლილის გამო კარგი იქნებოდა რომანზე წერა სანტა ესპერანსული ზღაპრის პირველი სიტყვებით დაგვეწყო, აკა მორჩილაძის მიერ გამოგონილი, თურმეობითებით ნაქსოვი წინადადებით: “რაც იყო იყო, და რაც არ ყოფილა, ისიც ყოფილა“, მაგრამ ასეთი დასაწყისი შესაბამის გაგრძელებას მოითხოვდა, ახალი მითების თხზვას მაიძულებდა, არადა ამ რომანში ისედაც ბევრია მითი და ვამჯობინე სწორედ მათ მივხედო, მოკლედ ჩამოვთვალო ისინი, ვინძლო ამ მიმოხილვაში სხვა ამბებიც წამომცდეს.

პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მითია ალი ბეის ჩიბუხის ამბავი, რომელიც XVII საუკუნიდან იღებს სათავეს. 1662 წელს კუნძულებზე ფაშად ალი ბეი დამჯდარა, წარმოშობით ქართველი, არჩილიანთა დინასტიიდან, თვალდარდიანი კაცი, და ეს მითიც მის სახელს უკავშირდება. რომანის ერთ-ერთი სიუჟეტური ხაზი ამ გრძელი ჩიბუხის კვალდაკვალ ვითარდება და მოხუც ქალბატონთან, აგათიასთან მივყავართ, აგათია ციხისთავ არჩილიანთან. იგი არჩილიანთა ერთად-ერთი შთამომავალია და კუნძულების მომავალი დედოფალი. აგათიას გარშემო კიდევ ბევრი მოვლენა მოიყრის თავს, ამბები, რომლებიც ელვის სისწრაფით განვითარდება, მას შემდეგ რაც ინგლისელები კუნძულს დატოვებენ. აგათიას სახლს აფარებს თავს თბილისიდან გამოქცეული ნიკა აბაიშვილიც, კუნძულებზე ყველაზე გავლენიანი გვარის, ვისრამიანების სიძე, ვისი ცხოვრებაც კიდევ ერთი სიუჟეტური ხაზია ამ რთულად მოწნულ ნაწარმოებში.

მეორეა ბანქოს მითი, რომელსაც კუნძულებზე ინტს ეძახიან. ეს კულტურა ესპანელმა ხინეს დე პასამონტემ გაავრცელა, არქიპელაგის ნათლიამ, ადამიანმა, ვინც “სანტა ესპერანსა“ დაარქვა იქაურობას. დროთა განმავლობაში ინტი ესპერანსაზე უფრო მნიშვნელოვან ფენომენად იქცა, ვიდრე რელიგია და მისდამი მიძღვნილ ფესტივალსაც ასოცდამეცხრეჯერ მართავდნენ უკვე. თავიდან ამ თამაშს “ლ“ ომბრე“ რქმევია თურმე, შემდეგ კი მეგრული `ინტი` დაურქმევიათ, რადგან “ძველად ყოფილა შემთხვევები, რომ წაგებული ბანქოს მიყრიდა და გაბრაზებული გარბოდა, რაც იოანელთა ტემპერამენტის ბრალი თუ იყო. ამისდაკვალად, წაგებულს დაცინვით ხშირად ეუბნებიან, ინტი, ინტიო, ანუ იმ ძველებს მიბაძე და გაიქეციო. ანდა, აშკარა მარცხის შემხედვარე მოთამაშე თავადაც ამბობს, ინტი, ანუ გავიქეციო. და საერთოდაც, ინტი იმგვარ პრინციპზე ჩამოყალიბდა, რომ თავის გადარჩენას, ანუ არწაგებას გულისხმობს.“ ფერები კი თამაშში (მასტებს რომ ეძახიან) სერჯიო ლეონეს შერქმეული გეგონება, კოხტა (გული), კაი (აგური), გლახა (ჯვარი) და ავი (ყვავი).

ინტთან დაკავშირებით შეუძლებელია არ გავიხსენოთ რომანის კიდევ ერთი ხლართი, დათა ვისრამიანს რომ უკავშირდება და მისი სიყვარულის ისტორია, ვინმე კესანესთან გამიჯნურების ამბავი. აქედან უკვე კუნძულების რიგით მესამე მითოლოგემა გამოიმზირება და ეს მითოლოგემა თუ ლეგენდა მოდარდე ქალებს უკავშირდება.

აკა მორჩილაძემ, ნიცშესთან თვალის ჩაპაჭუნებით, ლეგენდას ასე უწოდა, “მუსიკის დაბადება ტალღების შხუილიდან“ და მოგვითხრო რომანის ყველაზე სევდიანი და უცნაური ისტორია, რომელსაც ფესვები, ჩემი აზრით, შექსპირის “მეფე ლირამდე“ აქვს გადგმული. გახსოვთ ის სცენა, ლირი რომ ეკითხება გადაცმულს კენტს, რა ხნისა ხარო? იქნებ ისიც გაიხსენოთ, რას პასუხობს კენტი, კაცი, რომელიც თავის დროზე დიდის ამბით გამოეთხოვა ლირს, იმის იმედით, რომ უცხო ქვეყნადაც იმავე კენტად დარჩებოდა, მაგრამ მაინც კი მოუწია გადაცმა… აი ეს პასუხიც: “არც ისე ყმაწვილი ვარ, რომ დედაკაცი მარტო სიმღერის გამო შევიყვაროო“. ახლა კი ნახეთ, როგორ იბადება მუსიკა ტალღების შხუილიდან და საით მიიქცევა ამ სირინოზულ ხმათა ზვირთები.

“ქალი ტალღას აყოლებდა ხმას და აყოლებდა კი არა მხოლოდ, უწყობდა კიდეც. სწორედ ისე, როგორც გალობაში უწყობენ ხმებს ერთმანეთს ქართველები. ამიტომ ქალის ხმა ეხამებოდა ზღვის ხმას და მეტიც, ტალღა თითქოს რაღაც საკრავი იყო, იმ ცოდვილ მემუსიკეთა ხელში, განცმხრომთ რომ გაართობენ ხოლმე ეშმაკეულ სახლებში. ოღონდ ზღვის საკრავი არ მუსიკობდა ცოდვილად და ქალის ხმაც, მას შეწყობილი, არ იყო წარმართთა გასართობი. ეს ხმა უსიტყვო იყო, დარდიანი, განწირული, სავედრებელი და ქალი სუნთქავდა ისე, როგორც ზღვა.“

ამ ნამღერებს სადარდოები დაარქვეს და მოდარდეებს სახეზე არავინ იცნობდა, მხოლოდ სახელით, უფრო სწორად ფსევდონიმებით უხმობდნენ: ნათელო, მათანე, ემინე, თალითო და ა.შ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ მამაკაცები ძალიან მიიზიდა ამ სირინოზებმა, ქალი მხოლოდ ხმის გამო უყვარდებოდათ და ბევრი თავსაც კი იკლავდა: “ყოველღამ ნასმენი სადარდოები“, ყურთასმენას მოღწეული ეს გამოუვალი კაეშანი ზღვისკენ ითრევდა უცხოელებსაც და ადგილობრივებსაც. ბოლოს კი “დადგინდა ხმათა სიყვარული, როგორც მძიმე ცოდვა, მრუშობაზე მძიმე, მაგრამ ვერ აღმოიფხვრა. ტკივილმა იძალა, გრძნობამაც იძალა და გაჩნდა პირველი პოეტი ამ კუნძულზე.“

რაც შეეხება სიყვარულს, კუნძულები ვნებებითაა სავსე. აქ, გოგოსა და ბიჭის სიყვარულს შვიდი სხვადასხვა სახელი ჰქვია და სანტა სიტის თავისი მონტეკები და კაპულეტებიცა ჰყავს, ვისრამიანები და და კოსტები, რომეო და ჯულიეტად კი ალესანდრო და კოსტა და სალომეა ვისრამიანი მოჩანან (მათ ერთმანეთი 13 მაისს შეუყვარდათ, ალბათ 1981-ში, “კარლ ცაისზე“ “დინამოს“ გამარჯვების წელს). აქაც დაიარებიან მაგარი გოგოები, აი ისეთები “სარკეში რო გავლენ და გამოვლენ“ და აქაც, ისევევ როგორც ძველ ტრაგედიებში, სიყვარული ყოველთვის შეცდომაა ხოლმე, ანდა სინანულის საგანი. მაგალითად ერთ-ერთი პერსონაჟი, ბუზია, სულ იმას დარდობს, თავის დროზე როზმარი კლუნი რატომ არ შევირთე ცოლადო (ჯორჯ კლუნის მამიდა იყო ეს მშვენიერი მომღერალი ქალი).

სიტყვა სიყვარულზე ჩამოვარდა და მოდით პოეზიაზეც ვთქვათ, მითუმეტეს თავად ავტორის სიტყვები გვაქვს დამოწმებული, “გრძნობამაც იძალა და გაჩნდა პირველი პოეტი ამ კუნძულზე“-ო. აქაურ პოეტებზე საუბარი იმ აუარება გამოცანის ამოხსნასაც გულისხმობს, რომანში რომაა გაფანტული. როგორც გითხარით, ბევრი რამ აკა მორჩილაძეს ქაღალდის სასაფლაოებიდან აქვს წამოღებული და კარგ მკითხველს დიდ სიამოვნებას მიანიჭებს ნაცნობი მწერლებისა და პერსონაჟების ამოცნობა.

ერთ-ერთი მთხრობელი ამბობს, ჩემი სახელისა და გვარის ხსენება არ მინდა, თუკი ვინმე ჩაუკირკიტდა, ისედაც მიაგნებსო. ჰოდა რომანიც სავსეა ასეთ საკირკიტო სახელებითა და გვარებით. მაგალითად ესპერანსელი პოეტი მაფეო ტანელი გიორგი ლეონიძესაც ჰგავს და ნიკო სამადაშვილსაც, ერთ გრძელ ლექსად რო დაუწერია ზღვაში ჩავარდნილი საზამთროებისა და ჭირიანი ყივჩაღების ამბავი. სუნგალების კუნძულზე კი (სუნგალები ოდესღაც მეფის მიერ გადმოსახლებული ხალხია, კახელებისა და სვანების უცნაური ნაზავი) ასეთი გამოთქმა არსებულა თურმე, “თუთა ლამის არი და სახლში შამოგვივარდესაო“ (ესეც კუნძულელი ანა კალანდაძე). თბილისელი მეცნიერი, სანტა ესპერანსას მკვლევარი ვალოდია ნებიერიძე გალაკტიონსაცა ჰგავს და პავლე ინგოროყვასაც, მოჩეჩილი გრძელი წვერით დადიოდა თურმე და არავინ ჰყავდა ერთი ძმიშვილის გარდა. იგი ღვინის სარდაფების ხშირი სტუმარი იყო და საზღვრებზე წერდა.

აგათია ციხისთავი, “ჯვაროსანი და დიდი ქალბატონი“ რა თქმა უნდა, აგათა კრისტია, რიდიკულით რომ პატარა რევოლვერს დაატარებს. ლამურ მოსიალურე თავიდან მოხეტიალე მელმოტს გაგახსენებს, მაგრამ შემდეგ მიხვდები, რომ ეს უფრო ჩვენი დროის ცრუ რაფსოდია, რომელიც ამბებს, ჭორებს დაატარებს და მათ დიდებულთა სუფრებზე კი არ დაამღერებს ხოლმე ჰომეროსის აედებივით, არამედ ჰყიდის ამ ინფორმაციას.

სუნგალების კუნძულის უკანმოუხედავი ღელეები, ბარათაშვილის არაგვიან არაგვს ეხმიანება. იქაური მარტია საგურამოელ მარტიას გაგახსენებთ, ილია ჭავჭავაძის ყმას, ასე კარგად რომ დაგვიხატა თავის დროზე იაკობ მანსვეტაშვილმა. ხეტიაში კი ლუარსაბ თათქარიძეს ამოიცნობთ. ეს მსუქანი, ულვაშებჩაგრეხილი კაცი გულაღმა წევს ხოლმე, “ყალიონს აბოლებს და ცას შესცქერის, თავქვეშ ამოუდია ერთი ხმარებისგან შუაზე გაწყვეტილი მუთაქა და ასევე ბატკნის ხუჭუჭა ტყავის ბოხოხიც“. ამ ხეტიასა და მარტიას ერთი დიალოგი აკამ პირდაპირ “გლახის ნაამბობიდან“ წამოლალა.

ქუხილას მთამ ემილი ბრონტე გამახსენა და ერთგან ჯონ ფაულზმაც კი გაიელვა. 1891 წელს სანტა სიტიში, ტყვია გავარდნილა თურმე, ვინმე ლეგა ქარიანს ინგლისელი ლეიტენანტისთვის უსვრია, ცოლზე უეჭვიანია. თანაც დაუყვირია, “ეს ქალი ჩემი ცოლია თუ ფრაგი ლეიტენანტისაო“, რაზეც მიუგეს, “ფრანგის კი არა, ანგლეზისაო“, თუმცა კი ქარიანისთვის სულერთი იყო, “დამბაჩა და ფინდიხი არც ერთისთვის დაელეოდა“.

აქვე შეხვდებით ორჰან ფამუქსა და ბუკერის შარშანდელ ლაურეატს, დი ბი სი პიერს, თოლიას სახელად ბუ ვისრამიანსა და ჯულიან ბარნსს, პროფესორ პაგანელს “კაპიტან გრანტის შვილებიდან“ და ირლანდიელ პარნელს, ირლანდიისა და სანტა ესპერანსას განმანთავისუფლებელს. ჩრდილოეთის კუნძულის დედა ესპერანსასთან დაბრუნება კი დახვეწილი ირონიით გვახსენებს აჭარის დედა საქართველოსთან დაბრუნების ისტორიას. ვინ იცის, იქნებ, ამ მოვლენის აღსანიშნავად გამართულ ნადიმზე იქაურმა აკაკი წერეთელმა გრძელი სადღეგრძელოც კი წარმოსთქვა.

სუნგალების კუნძულთანაა დაკავშირებული ნაწარმოების მთავარი სიუჟეტური ხაზიც. აღმოჩნდება, რომ ეს სხვა არაფერია თუ არა განძის კუნძული და რომანის ფინალური სცენებიც სწორედ ამ განძის გარშემო ტრიალებს. ბოლოს კი აკა მორჩილაძე ისევ თავისი კუნძულების გოთიკურ ნისლში გვხვევს და ცდილობს და კოსტათა გვარის ძველისძველი წითელი ფეხსაცმელებით დააფრთხოს ლიტერატურული სასაფლაოებიდან მოსული “პატივიანი და სარგებლიანი სულები“. ეს ფეხსაცმელები რომანის ბოლო თავში უკვე ჟურნალისტ მონიკა უსო დი მარეს აცვია და მის შესახებ წერს კიდევაც: “ოჯახური ადათით, ამ ფეხსაცმელებს მაშინ იცმევენ, როცა სახლში მოჩვენებები და აჩრდილები მომრავლდებიან. თურმე მათ წითელი ფერი არ ჰყვარებიათ. მეც ამიტომ ჩავიცვი ეს საოცარი ძალის ფეხსაცმელი, რომ სუნგალის კუნძულზე აჩრდილები დავაფრთხო“-ო.

აკა მორჩილაძემაც უამრავი აჩრდილი გამოიხმო (თავად აკაც ხომ აჩრდილია, ანარეკლი გიო ახვლედიანისა), მაგრამ ეყო ძალა, გაუმკლავდა მათ და შედეგად “ამბავთა მრავალფერხიანობით“ გამორჩეული, რთულად დატოტვილი, ავტორისავე “ხელხუჭუჭით“ დამშვენებული დიდი რომანი მივიღეთ, სადაც ავტორს წითელი ფეხსაცმელი ჩაუცვამს და თვალყურს ადევნებს, რომ გათამამებულმა აჩრდილებმა წიგნის, უფრო სწორად კი ჩანთის საზღვრები არ გადმოლახონ.

ერთი იმ ვაგონთაგანი, რომლებშიც 1924 წელს შორაპანში დახვრიტეს ეროვნული ამბოხების მონაწილენი (რესტავრირებული. ოკუპაციის მუზეუმის ექსპოზიცია)

მიხეილ მჭედლიშვილი – Mikheil Mchedlishvili

მიხეილ მჭედლიშვილი – “1924 წლის სახალხო აჯანყება“

ვიდრე აჯანყების დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, მინდა დავსვა კითხვა, რომელიც აუცილებლად აღეძვრება მკითხველს: რუსეთის ფედერაციაში შემავალი რესპუბლიკებს შორის, ან თუნდაც ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს შორის, რატომ მხოლოდ საქართველოში მოხდა რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლების წინააღმდეგ აჯანყება და სხვაგან არსად?! მე პირადად, იმ აზრისა ვარ, რომ იგი წინასწარ, შეგნებულად შეამზადეს სტალინმა და ორჯონიკიძემ იმ მუქარის განსახორციელებლად, რომლის შესახებაც ღიად განაცხადა სტალინმა თბილისში მარცხიანი ვიზიტის შემდეგ – „საქართველო წაღმა-უკუღმა უნდა გადაიხნასო“.

ბუნებრივია, იგი საქართველოს ვერ გადაუვლიდა მშვიდობიან პირობებში. ამისათვის მას სჭირდებოდა ხელშესახები მიზეზი. საჭირო იყო საზოგადოების გამოწვევა. ეს კი შეიძლებოდა, უპირველეს ყოვლისა, გაუსაძლისი სოციალური პირობების შექმნით, ერის უფლებების შებღალვით, მისი სახელმწიფოებრივი ნგრევით და ყოვლად უსაფუძვლო რეპრესიებით.

ფაქტია, რომ რუსეთის განახლებულ იმპერიაში ძალით შეთრეულ რესპუბლიკებს შორის არც ერთს არ მოქცევიან ისე მტრულად ეს ორი გარეწარი, როგორც ისინი მოექცნენ საქართველოს. მათ მხოლოდ საქართველოს, და სხვას არავის, ჩამოაჭრეს ძირძველი ვეებერთელა მიწაწყალი და მის მეზობლებს გადაუნაწილეს. ქვეყანას წაართვეს სამიათასწლოვანი სახელმწიფოებრივი არსებობის უფლება და მისი ვინაობა ამიერკავკასიის ფედერაციაში ჩაკარგეს. სტალინი ასე როდი მოექცა უკრაინას, ბელორუსიას და თვით პირველყოფილ დონეზე მყოფ შუა აზიის რესპუბლიკებს!

ხალხი დაბეგრეს უზარმაზარი გადასახადებით – იმას ვინ ჩივის, რომ თავადაზნაუნრობას და ბურჟუაზიას წაართვეს ყველაფერი, თვით გლეხობასაც ჩამოაჭრეს კუთვნილი მამულები და საკარმიდამო ნაკვეთების ამარა დატოვეს. ამის საკომპენსაციოდ, კომკავშირელ აქტივისტთა თაოსნობით, გაბოგანოებული გლეხობა მიუსიეს თავად-აზნაურობას და თვით გამრჯე გლეხთა ოჯახებს – სტაცებდნენ მათ ქონებას, ერეკებოდნენ სახლებიდან, ხოლო წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში კლავდნენ.

საშინელ დღეში ჩააყენეს ინტელიგენცია, აუკრძალეს თავისუფალი შემოქმედებითი მოღვაწეობა, მათ უნდა ეფიქრათ და ეაზროვნათ მხოლოდ საბჭოურ-კომუნისტურად. ციხეები გაავსეს პოლიტპატიმრებით, ხალხს აპატიმრებდნენ უმეტეს შემთხვევაში ეჭვის ნიადაგზე – სათანადოდ ვერ ერთგულობ საბჭოთა ხელისუფლებასო.

ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მოაქციეს ეკლესია, კულტის მსახურები და თვით მორწმუნე საზოგადოება. გაუქმდა 1500-ზე მეტი ეკლესია, ბევრი მათგანი საგანგებოდ, საქონლის გომურებად გადააქციეს, – საფლავებიდან ამოყარეს დიდი ეროვნული გმირების – წმინდანებად შერაცხული ძმების – დავითისა და კონსტანტინეს ძვლები – პისტოლეტებს ესროდნენ პარტიულ-კომკავშირლები და თან ღრეჭით მიმართავდნენ იქ შეკრებილ ხალხს – აბა, ერთი რამე გვიყოსო?!

ციხეში ჩააგდეს საქართველოს დიდი პატრიოტი – ერის სულიერი მესაჭე – კათალიკოს-პატრიარქი ამბროსი ხელაია. მას თავდაპირველად დახვრეტა მიუსაჯეს – 1922 წელს გამართული გენუის კონფერენციისადმი გაგზავნილი მიმართვისათვის, რომელშიც იგი ითხოვდა დახმარებოდნენ საქართველოს წართმეული სუვერენიტეტის აღდგენაში. მან, დასახვრეტად გამზადებულმა, ასე მიმართა კომუნისტ-ჯალათებს: „ჩემი გული ერს ეკუთვნის, სული ღმერთს, ხოლო ჩემს ხორცს რაც გინდათ ის უყავითო“.

ქართველი წითელარმიელები, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ ხევსურეთის 1922 წლის ამბოხების და 1924 წლის ეროვნული აჯანყების სისხლში ჩახშობაში. პირველ რიგში, მარჯვნიდამ მეშვიდე ლეიტენანტი კონსტანტინე ლესელიძე

აჯანყება, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გამოიწვიეს სტალინმა და ორჯონიკიძემ ქვეყნის უკიდურესი დამცირებით და ხალხის გაუსაძლის მდგომარეობაში ჩაყენებით. ერთსაც და მეორესაც ამოძრავებდათ ქართველი ერისადმი თითქმის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბიოლოგიური სიძულვილი და მზად იყვნენ მათი ნება-სურვილის დაუმორჩილებლობისათვის მოეწყოთ სისხლიანი ანგარიშსწორება და მოაწყვეს კიდევაც. როგორც ზემოთ ითქვა, მიზეზი ასეთი სიძულვილისა ის იყო, რომ ქართველობამ, არც მათი ჯოგური სოციალიზმის იდეოლოგია გაიზიარა და არც ეროვნულ დამოუკიდებლობაზე თქვა უარი რუსული ნეოკოლონიალიზმისა და მათი კარიერისტული მისწრაფებების
სასარგებლოდ.

ანტიხალხური, ბარბაროსული რეჟიმის წინააღმდეგ აჯანყების დროშა პირველებმა – მთის ხალხმა – სვანებმა და ფშავ-ხევსურებმა ააფრიალეს. სვანეთში აჯანყებას სათავეში ედგნენ მოსესტრო დადეშქელიანი, ნესტორ გარდაფხაძე და ბიძინა პირველი. ფშავ-ხევსურეთში კი, რომელთაც კახეთიც მიემხრო, სათავეში ჩაუდგა განთქმული მებრძოლი და დიდი ეროვნული გმირი – ქაქუცა (ქაიხოსრო) ჩოლოყაშვილი.

აჯანყებულებმა თავდაპირველად საგულისხმო წარმატებებს მიაღწიეს საქართველოში დაბანაკებულ რუსის ჯართან და რეჟიმის დამცველ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ბრძოლაში, მაგრამ აჯანყება იმჯერად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვერ გავრცელდა.

ამიტომ, როგორც საქართველოში, ასევე ემიგრანტული მთავრობის წინაშე დაისვა საკითხი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით უფრო ორგანიზებული, საყოველთაო აჯანყების მოწყობის შესახებ. ამ მიზნით, აჯანყების სამეთაუროდ პარიზიდან საქართველოში ფარულად დაბრუნდნენ ყოფილი ხელისუფლების ცნობილი წარმომადგენლები – ნ. ხომერიკი, ვ. ჯუღელი, გ. წინამძღვრიშვილი, გ. ფაღავა, ბ. ჩხიკვიშვილი და სხვ. შეიქმნა ხელმძღვანელი ცენტრი – „დამოუკიდებლობის კომიტეტი“ ანუ „დამკომი“. ასევე, საბრძოლო ოპერაციების სახელმძღვანელოდ ჩამოყალიბდა „სამხედრო ცენტრი“ ცნობილი გენერალიტეტის შემადგენლობით, რომელსაც სათავეში ედგა ილიას დისშვილი კოტე აფხაზი. აჯანყების მთავარსარდლად დაინიშნა გენერალი ს. ჭავჭავაძე. პარტიზანულ რაზმებს სათავეში ჩაუდგნენ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და მიხეილ ლაშქარაშვილი.

არ შეიძლება ემიგრანტულ ხელისუფლებას არ სცოდნოდა, რომ რაცარუნდა საყოველთაო ხასიათი მიეღო აჯანყებას, მაინც ვერ შესძლებდნენ საქართველოში დაბანაკებულ რუსის ჯართან გამკლავებას.

მათ ისიც კარგად მოეხსენებოდათ, რომ ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, მრავალი ცდის მიუხედავად, ევროპა მათ თხოვნას – ეკისრათ საქართველოს მფარველობა, არ გამოეხმაურნენ – საქართველო არც ერთალიგაში მიიღეს, საბჭოთა რუსეთის ხათრით, და არც რომელიმე დიდმა ქვეყანამ იკისრა მისი დაცვა ბოლშევიკური აგრესიისაგან, კვლავ საბჭოთა რუსეთის მორიდებით. ხოლო მას შემდეგ, რაც ეს აგრესია განხორციელდა და ისინი უცხოეთში გაიხიზნენ, მრავალი ცდის მიუხედავად, ევროპამ, გარდა სიტყვიერი თანაგრძნობისა და რუსეთის მიმართ საპროტესტო განცხადებისა, არც ამჯერად არ გაუწევია საქართველოსთვის რეალური დახმარება. ის კი არა, საქართველოს ემიგრანტული მთავრობის წარმომადგენლები გენუის კონფერენციაზეც-კი არ დაუშვეს.

მაშ, რას ეყრდნობოდნენ მენშევიკები, როცა ისინი ხალხს საყოველთაო აჯანყებისაკენ მოუწოდებდნენ? როგორც ცნობილია, პარიზში გახიზნული საქართველოს ხელისუფლება ევროპას უმტკიცებდა, რომ რუსეთმა საქართველო დაიპყრო წითელარმიელთა შემოსევით! ლენინის ხელისუფლება კი ამას უარყოფდა და თავის მხრივ იმას ამტკიცებდა, რომ მენშევიკურ მთავრობას თვით საკუთარი მოსახლეობა აუჯანყდა, ხოლო ჩვენ, ქართველი ხალხის თხოვნით, ძმური დახმარება გავუწიეთ აჯანყებულებს წითელარმიელთა მცირე კონტინგენტითო.

ამ სიყალბის გასანეიტრალებლად, მენშევიკები ფიქრობდნენ: როგორც კი საყოველთაო აჯანყებით დავანახებთ ევროპის ქვეყნებს ქართველი ხალხის ნამდვილ პოზიციას, ისინი დაუყოვნებლივ აისხავენ იარაღს და მოგვეშველებიან საქართველოდან რუსი ოკუპანტების გასარეკადო. ისინი ამაში არა მარტო თავად იყვნენ დარწმუნებულები, ხალხსაც არწმუნებდნენ – საცაა ევროპის სახელმწიფოთა ჯარები შემოვლენ ბათუმში ჩვენს დასახმარებლადო. ხალხის გასაბრიყვებლად სიცრუესაც არ თაკილობდნენ.

ასე მაგალითად, ხელისუფლების მენშევიკი წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ „რიზესა და ხოფას შუა სდგანან იარაღით, სურსათით და დესანტით დატვირთული გემები გენერალ მაზნიაშვილის და ნ. რამიშვილის მეთაურობით, რომლებიც ელიან მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ დავიჭერთ ზღვის სანაპიროებს. მაშინ ისინი ჩაუდგებიან სათავეში აჯანყებულებს და თვითონ იციან, რასაც გააკეთებენო“ (გ. მაზნიაშვილი, მოგონებანი, გვ. 527-528).

გიორგი მაზნიაშვილი, უკან დგას ვაჟიშვილი ივანე მაზნიაშვილი

საერთოდ, გ. მაზნიაშვილი, ისე როგორც საზღვარგარეთ ემიგრირებული, აბსოლუტურად ყოველი პარტიის ლიდერი, გარდა მენშევიკი ლიდერებისა, სასტიკი მოწინააღმდეგენი იყვნენ საქართველოში აჯანყების დაწყებისა. მენშევიკებმა ეს აჯანყება მოაწყვეს მათგან ფარულად. ძალიან საინტერესოა აზრი ამ აჯანყების კანონზომიერების ირგვლივ, რომელსაც გადმოგვცემს თავის მოგონებებში, იმ დროს კომუნისტურ ხელისუფლებასთან ახლოს მდგომი და ბოლოს რეპრესირებული – ალექსანდრე (საშა) პაპავა. აი, რას წერს იგი: „ჰქონდა კი რაიმე გამართლება აჯანყებას? რა მიზანს ისახავდა იგი?

როგორც ჩანს, იყო ისეთი გონებადაკარგული ხალხი, რომელსაც სჯეროდა, ან იმედი ჰქონდა, რომ აჯანყების დაწყებისთანავე ინგლისი და საფრანგეთი არმიებს დაძრავდნენ შავი ზღვისაკენ და საქართველოს გაანთავისუფლებდნენ. ასეთი გონებრივი მონაცემების ხელმძღვანელები ნამდვილად ფსიქიატრიული საავადმყოფოს კანდიდატები არიან და, ჩვენდა საუბედუროდ, ერის მხსენელებად მოგვევლინენ. უნდა დაკარგო რეალობაში გარკვევის ელემენტარული უნარი, რომ ევროპის იმედით დაიწყო აჯანყება. არავითარი გამართლება არა აქვს აგვისტოს გამოსვლებს, ეს იყო ნამდვილი ავანტიურა და არსებითად მოღალატური აქტი. მას არავითარი დადებითი შედეგი არ მოჰყოლია, მსხვერპლი კი განუზომლად დიდი იყო“ (ალ. პაპავა, „სტალინი და საქართველო“, გაზეთი „მამული“, 1990 წ. №1, 29 ნოემბერი).

თუ ვისი ინიციატივით დაიღვარა მაშინ ათასობით შესანიშნავი ქართველის სისხლი, ამის შესახებაც უაღრესად საინტერესო ცნობებს გვაწვდის იგივე ბატონი ალექსანდრე: „იმ ზაფხულს სტალინი კისლოვოდსკში ისვენებდა. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ ს. ორჯონიკიძე, მ. ორახელაშვილი, შ. ელიავა, ბ. კვირკველია… დაცვას ხელმღვანელობდა ლ. ბერია, რომელიც მაშინ საქართველოს პოლიტიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილე გახლდათ (ასე ერქვა მაშინ ჩეკას); უფროსი კი, ძველი ბოლშევიკი ეპიფანე კვანტალიანი იყო. სტალინი, გასაგები მიზეზების გამო, თვალყურს ადევნებდა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს.

როცა ყველა სადავე ჩეკას ხელში იყო, კვანტალიანმა სტალინისა და რესპუბლიკის ხელმძღვანელთა წინაშე დასვა საკითხი პრევენტიული ზომების მიღების შესახებ, რაც აჯანყებას ჩაშლიდა. მისი წინადადება უარყვეს, გამოსვლები კი მოხდა. მაშინვე გავრცელდა ხმა, ასეთი იყო სტალინის ნებაო.

რამდენიმე წლის შემდეგ, ჯერ ბ. კვირკველიამ, შემდეგ მ. ორახელაშვილმა, აი, რა მიამბეს. ამასთან, მათი ნაამბობი სიტყვა-სიტყვით დაემთხვა ერთმანეთს: „კვანტალიანის ინფორმაციას ყველა სულგანაბული უსმენდა. მხოლოდ ორჯონიკიძე იჩენდა მოუსვენრობას. ინფორმაციის შემდეგ სიჩუმე ჩამოვარდა. აშკარად იგრძნობოდა, რომ წინადადებამ, აჯანყების თავიდან აცილების შესაძლებლობის შესახებ, საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა, მაგრამ ყველანი დუმდნენ და სტალინს მისჩერებოდნენ. ბოლოს სტალინმა ამოიღო ენა და შეგვეკითხა, რა აზრისა ხართო. ყველამ თანხმობა განვაცხადეთ. სტალინი ადგა, გაიარ-გამოიარა, ჩიბუხი დატენა, ერთიც გააბოლა და სარკასტული ღიმილით მოგვმართა: „თქვენ თუ ასეთი ბრიყვები იყავით, ვერ წარმოვიდგენდი. როგორ შეიძლება ასეთი დიდებული შემთხვევის ხელიდან გაშვება. საქართველომ უსისხლოდ მიიღო რევოლუცია. ახლა საბაბი გვეძლევა მას სისხლი ვადინოთ და თქვენ ასეთ სულმდაბლობას და ლაჩრობას იჩენთო. დაე, გამოვიდნენ, რაც უფრო მასობრივი იქნება გამოსვლები, მით უკეთესი, არავინ დაზოგოთო“. თანაც მოითხოვა, რომ გამოსვლის დღეებში არც ერთი ჩვენგანი საქართველოში არ ყოფილიყო. მან თვით დაასახელა ორი ახალგაზრდა ჯალათი, რომელთაც უნდა ეხელმძღვანელათ დამსჯელი ოპერაციისათვის. ერთი მათგანი ლ. ბერია იყო, მეორე სახ. კომისართა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ლ. ღოღობერიძე. სტალინმა არჩევანი იმით ახსნა, რომ ისინი არავითარი ყალბი ტრადიციებით არ არიან დამძიმებული. უფროსებს ნახევრად მენშევიკები გვიწოდა… ამას მოჰყვა შემზარავი ამბები: ზესტაფონის ჩიხში ყოვლად უდანაშაულო 600-800 ადამიანის ტყვიამფრქვევით დახვრეტა; ძირითადად ამოწყვიტეს დასავლეთ საქართველოს ინტელიგენცია, მრავალი ოჯახი ააწიოკეს მხოლოდ იმიტომ, რომ თავადაზნაურულ წოდებას ეკუთვნოდნენ. შემდეგ მასობრივი რეპრესიები, გადასახლებები და სხვადასხვა. ჯერაც დაუდგენელია მსხვერპლის საერთო რაოდენობა. ჩემი ვარაუდით, 15-ათასს აღწევს, აქედან დახვრეტილები არანაკლები 5-6 ათასისა (იხ. გაზეთი „მამული“, №1, 1990 წ. 29 ნოემბერი, ალ. პაპავა, სტალინი და საქართველო).

ბატონ ალექსანდრეს, ეტყობა, გამორჩა – იმ ორ ჯალათთან ერთად, ქართველთა ჟლეტაში ლომის წილი მიუძღვის აგრეთვე, საქართველოს იმდროინდელ პროკურორს – ტალახაძეს. კერძოდ, ის თაოსნობდა ზესტაფონის ჩიხში, ვაგონებში შემწყვდეული ხალხის ბარბაროსული მეთოდით ხოცვას. საქმე ის გახლავთ, რომ დახვრეტის მომლოდინე ხალხი ვაგონებიდან არ გამოდიოდა. მაშინ, ტალახაძემ ვაგონებს ტყვიამფრქვევები დაუდგა და ტყვიებით დაცხრილა. დახოცილთა სისხლი თურმე წკრიალით გასდიოდა ვაგონებს. აჯანყების დაწყებამდე დააპატიმრეს „სამხედრო ცენტრის“ მთელი შემადგენლობა და დახვრიტეს – მათ შორის ილიას დისშვილი, გენერალი კოტე აფხაზი. მიაგნეს და დახვრიტეს „დამკომის“ ძირითადი შემადგენლობაც – ნ. ხომერიკი, ვ. ჯუღელი და სხვები. რადგან საბაბი მიეცათ, აჯანყებულებზე მეტი მშვიდობიანი მოსახლეობა ამოხოცეს მხოლოდ ეჭვის ნიადაგზე, ანუ როგორც ითქვა, იმ ბრალდებით, რომ იყო თავადი, აზნაური ანდა მღვდელი. საერთოდ, დახვრიტეს ანდა საქართველოდან ციმბირში გადაასახლეს და იქ დაასამარეს ძირითადად ელიტარული საზოგადოება. მათ შორის აღმოჩნდა ვაჟა-ფშაველას უნიჭიერესი შვილი ლევან რაზიკაშვილიც. მისთვის სიცოცხლის შენარჩუნების თხოვნით მისულ დელეგაციას – ეგ, ვაჟა-ფშაველას შვილია და ნუ დახვრეტთო, ორჯონიკიძეს ასე უპასუხია – „ვაჟა ფშაველას შვილი კი არა, თვით ვაჟასაც დავხვრეტდით, ცოცხალი რომ იყოსო“.

ლევან რაზიკაშვილი - ვაჟა-ფშაველას ვაჟი

დიახ, დახვრეტდნენ სტალინი, ორჯონიკიძე და სხვა მისთანა გარეწრები ვაჟა-ფშაველასაც, ილია ჭავჭავაძესაც (იგი რომ უფრო ადრე არ მოეკლათ სწორედ ამ ვანდალისტებს), აკაკი წერეთელსაც და ყველას, ვინც არ იზიარებდა მათს მანქურთულ იდეებს, და მართლაც, განა სწორედ ამ ნიშნის მიხედვით არ ამოწყვიტეს სტალინმა და მისმა დამქაშებმა შემდეგშიც ცნობილი ქართველი მწერლები, მეცნიერები და კულტურის მუშაკები?

ზემოთ უკვე ითქვა, რომ აჯანყების მოწყობის ინიციატორები იყვნენ ემიგრაციაში გახიზნული მენშევიკური ხელისუფლება. მაგრამ მათ შორის უპირველესი პასუხისმგებლობა ეკისრება ნოე ჟორდანიას. ნოე და მისი მთავრობის წევრები გემზე რომ სხდებოდნენ საფრანგეთში გასამგზავრებლად, ფიქრობდნენ, მალე უკან დავბრუნდებითო. მაგრამ მერე, საშინლად განიცდიდნენ, რომ ვერ დაბრუნდნენ. ამიტომ ავანტიურასაც არ მორიდნენ და ქართველთა სისხლით მოინდომეს დაკარგული სავარძლების დაბრუნება. თუმცა ისინი თავს როდი იმჟღავნებდნენ აჯანყებას რომ ამზადებდნენ. რის აჯანყება, რა აჯანყება, სულ არაფერი ვიცით საქართველოში აჯანყების შესახებო, აცხადებდნენ ისინი მეტოქე პარტიების წინაშე. ამგვარადვე, სირაქლემასებრ იმალავდა თავს ნოე ჟორდანიაც.

ასე მაგალითად, როცა პარიზში მოიტანეს გაზეთები „ზარია ვოსტოკა“ და „კომუნისტი“, სადაც დაბეჭდილი იყო ნოე ჟორდანიას მიერ ხალხისადმი აჯანყების მომწოდებელი მიმართვა, რომელიც დაპატიმრებული ბ. ჩხიკვიშვილისათვის ჩამოერთმია ჩეკას, – კურორტზე მყოფმა ჟორდანიამ, ოპოზიციონერთა მიერ დასმულ შეკითხვაზე – მართლა იგია თუ არა გაზეთში გამოქვეყნებული მიმართვის ავტორი, ასე უპასუხა ორჭოფულად: „საზოგადოდ მე ბევრ წერილებს ვწერ და არ მახსოვს ხსენებული წერილი ჩემი დაწერილია თუ არაო(?)“ (იხ. გ. მაზნიაშვილი, მოგონებანი, გვ. 221).

ჟორდანიას უპასუხისმგებლობა აღნიშნული მოვლენის მიმართ თუნდა იქიდანაც სჩანს, რომ რა სისხლი დაიღვარა მისი ლოცვა-კურთხევით მოწყობილი აჯანყების გამო და ვითომ აქ არაფერიო, სიტყვასაც არ ძრავს ამის ირგვლივ, 1939 წელს დაწერილ თავის უმსგავს მემუარებში. დაუკვირდით ჯერ გლეხური ენით დაწერილ მის გურულ კილოკავს, ორთოგრაფიულად გაუმართავ წინადადებებს და სხვა. კითხულობ მის აბდაუბდა მემუარებს და გაკვირვებას ვერ ფარავ არა მარტო იმის გამო, რომ თავისი უსუსური მმართველობის შედეგად საქართველოს დაღუპვას სხვებს აბრალებს, არამედ იმიტომაც, რომ ასეთი პროვინციული დონის კაცი, როგორ ბედავდა და ედავებოდა ისეთი ერუდიციის ადამიანს, როგორიც ილია იყო.

არ ვიცი, ვინ როგორ და მე კი, საერთოდ, იმ აზრის ვარ, რომ მენშევიკებს და პირადად ჟორდანიას, თავისი უნიათო და უმეცარი პოლიტიკით, არანაკლები ბრალი მიუძღვით საქართველოს დაღუპვაში, ვიდრე ბოლშევიკებს. რომ არა ეს უბადრუკი ხელისუფლება, საქართველოს ასე ადვილად ვერ მოინელებდა ის ძალა, რაც რუსეთმა 1921 წელს საქართველოს დაუპირისპირა.

აქ არ შეიძლება არ გაიზიაროს კაცმა რ. გაბაშვილის დასკვნა იმ ფაქტის ირგვლივ, რაც შესანიშნავი ლოგიკურობით ბათილდება ჯერ მენშევიკებისა და მერე იმ ისტორიკოსების აზრი, ვინც ამტკიცებდა და ამტკიცებს – რუსეთი მინც დაიპყრობდა საქართველოსო. „თქმა იმისი, რომ „დიდი რუსეთი პატარა საქართველოს“ მაინც მოერეოდა, მეტ ჯარს მოიყვანდაო შემდეგ (?) – საწყალობელი თავის მართლებაა უვიცობისა. იმ დროს რომ გაგვემარჯვნა, პოლონეთ-ბალტიელებივით, 20-ს წელიწადს მაინც გაგრძელდებოდა ჩვენი დამოუკიდებლობა, სამის მაგიერ და, იქნება, არც მთელი კავკასიის პლაცდარმი დაეთმოთ დღემდის ევროპიელებსა და ამერიკას, – რუსებისათვის. მაგრამ მართალი გამოდგა ის ურია, რომელმაც დამოუკიდებლობის დროსვე გვითხრა: „ჩვენ ერთი ნოე გვყავდა და ღმერთმა წარღვნა მოიყვანაო, თქვენ ოთხი ნოე გყავთ და კარგი რა დაგემართებათო“-ო (იქვე, გვ. 333-334).

« Newer Posts - Older Posts »

კატეგორიები