ეზრა პაუნდი – Ezra Pound

screen-shot-2014-08-24-at-7-00-01-pm

ეზრა პაუნდი – Ezra Pound

ეზრა პაუნდი – Ezra Pound (1885 – 1972)

%d bloggers like this: