ანდრე ჟიდი – André Gide

ანდრე ჟიდი - André Gide

ანდრე ჟიდი – André Gide (1869-1951)

ანდრე ჟიდი “სსრკ-დან დაბრუნება”

%d bloggers like this: