ბურუსი – BURUSI

ვახუშტი კოტეტიშვილი – Vakhushti Kotetishvili

ვახუშტი კოტეტიშვილი