ტარიელ ფუტკარაძე

ტარიელ ფუტკარაძე – Tariel Putkaradze

ქართველთა დედა ენა და დიალექტები

შინაარსი

1. წინასიტყვაობა

2. ერთიანი ქართველი ერი თუ ქართველები, იმერლები, გურულები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები, ლაზები; ვინ არის ენობრივი და ეთნიკური უმცირესობა?

3. ისტორიული ექსკურსი: დედაენა და დიალექტები თუ ქართველური ენები?

4. ენისა და კილოს გამიჯვნის “წმინდა ლინგვისტური” კრიტერიუმები და ქართველურ ენა-კილოთა საკითხი დღეს

5. ქართული სამწიგნობრო ენის საბაზო ენობრივი მოდელის საკითხი; რას ემყარება ქართიზაციის თეორია?.

6. ქართველთა სამწიგნობრო ენისა და კილოების მიმართების ორი სქემა

7. დამოწმებული ლიტერატურა

ლინკი – http://iberiapage.ge

ტარიელ ფუტკარაძე – Tariel Putkaradze

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, რუსულმა პროპაგანდამ უფრო ინტენსიურად დაიწყო იმის მტკიცება, რომ საქართველოში სვანები, აჭარლები და მეგრელები ეროვნული უმცირესობები არიან. საინფორმაციო თუ სამეცნიერო ვებ-გვერდები სავსეა სტატიებითა თუ ე.წ. მეცნიერული ნაშრომებით, რომლის მიხედვითაც, საქართველო “მცირე იმპერიაა” და ეროვნულ უმცირესობებს ამ იმპერიიდან თავის დაღწევაში რუსეთი უნდა დაეხმაროს. როგორც “მედიანიუსს” პროფესორმა ტარიელ ფუტკარაძემ განუცხადა, რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ შეგნებულ სამეცნიერო დივერსიას ახორციელებს და მისი მიზანი ქვეყნის სამუდამოდ დაშლაა.

_ საბჭოთა პოლიტიზებული თუ თანამედროვე რუსული ფსვდომეცნიერული დებულებების გამოყენებით რუსეთის იმპერია მიზნად ისახავს ქართველი ერისა და საქართველოს სამუდამოდ დაშლას. ხაზგასმით ვამბობ: ეს ხორციელდება საბჭოთა და რუსი მეცნიერების მიერ შეთითხნილი ისტორიაზე დაყრდნობით. კერძოდ, მათი აზრით, თითქოსდა, ქართველი ერი არასოდეს ყოფილა ენობრივად და ეთნიკურად ერთიანი, ხოლო საქართველო ერთიანი სახელმწიფო. სინამდვილეში, “ქართლის ცხოვრება” და ბევრი უცხოური წყარო თვალნათლივ წარმოაჩენს ძირძველი ქართველი ერის ერთიან ენობრივ-კულტურულ ისტორიას, ხოლო მრავალსაუკუნოვანი ერთიანი საქართველოს დიდ პოლიტიკურ წარსულს.

_ იქნებ კონკრეტული მაგალითებიც დაასახელოთ.
_ თანამედროვეობის ერთ-ერთ ცნობილ პროექტში: “მსოფლიოს ენათა რეესტრი”, თავისი არსით ეთნოსთა და ენათა ენციკლოპედიური ატლასია. ეთნოლინგვისტური კვალიფიკაციებისა და რუკების ძირითადი ავტორია მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იური კორიაკოვი. “მსოფლიოს ენათა რეესტრი” გამოქვეყნებულია რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ლინგვისტიკის ინსტიტუტის გრიფით. პროექტის თეორიული წანამძღვრების მიხედვით, ხალხთა კლასიფიკაცია ხდება ენების მიხედვით და არა პირიქით. იური კორიაკოვის მტკიცებით, ერთიანი ქართველური ენობრივი სამყარო დაყოფილია ხუთ ცოცხალ და ერთ მკვდარ ენად. შესაბამისად, თანამედროვე ქართველი ერი (ეთნოსი) წარმოდგენილია 5 ხალხად (ეთნოსად). კერძოდ, მოსკოველი კოლეგების აზრით, დამოუკიდებელი ენებია: მეგრული, ლაზური, ქართული, ზემოსვანური (ბალური ენა) და ქვემოსვანური, ხოლო დამოუკიდებელი ეთნოსებია : მეგრელი, ლაზი, ქართველი, ბალელი (ზემო სვანი) და ქვემო სვანი.

_ და კორიაკოვმა არ იცის, რომ ეს აბსურდია?
_ ნურავინ იფიქრებს, რომ კორიაკოვი კარგად არ იცნობს ქართველურ სინამდვილეს და ამიტომ ჰგონია, რომ ზემო და ქვემო სვანები სხვადასხვა ეთნოსებია. კორიაკოვის რუკებიდან თუ კომენტარებიდან ჩანს, რომ ის ზედმიწევნით ერკვევა საქართველოს ისტორიაშიც და აწმყოშიც. მან კარგად იცის საქართველოს ყველა სოფლის მდებარეობაც და ამა თუ იმ სოფლის მოსახლეობის მეტყველების თავისებურებანიც. ბუნებრივია, კორიაკოვისთვის ცნობილია, რომ სვანებიც, მეგრელებიც, გურულებიც, აჭარლებიც და სხვა კუთხის ქართველებიც თავს მიიჩნევენ ერთიანი ქართული სამწიგნობრო კულტურის შემოქმედებად. მან იცის ისიც, რომ მის მიერ ენებად სახელდებულ იდიომებს ზოგი მეცნიერი ქართული ენის კილოებად თვლის. ამის მიუხედავად, ის მაინც, რატომღაც, მეგრელებს, ლაზებს, ზემო სვანებსა და ქვემო სვანებს არაქართველებად – ქართველებისგან განსხვავებულ ეთნოსებად აცხადებს და მათ დიალექტებს დამოუკიდებელ ენათა რიგში წარმოადგენს.

_ ანუ ეს შეგნებული მეცნიერული დივერსიაა?
_ ვფიქრობ, ეს შემთხვევითი არ არის. კორიაკოვის კვალიფიკაციები არ ეფუძნება მეცნიერულ საფუძვლებს და საბჭოური, პოლიტიზებული მეცნიერების ინერციითაა გაკეთებული, რომლის მიზანი გათიშე და იბატონეა. ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ მხოლოდ იმპერიული ცენტრის (ამ შემთხვევაში, მოსკოვის) უმაღლესი სკოლების მეცნიერები არიან პოლიტიზებული კვალიფიკაციების ავტორები. კორიაკოვ-ჰილარ-გიპერტისა და სხვათა მიერ შექმნილი რუკების საყრდენი დებულებები მრავლადაა საბჭოთა პერიოდის ქართულ სამეცნიერო გამოცემებშიც. გლობალურ ქსელში უალტერნატივოდ არსებული ამგვარი ანტიმეცნიერული რუკებისა თუ კვალიფიკაციების არსებობაა იმის საფუძველი, რომ საერთაშორისო ექსპერტები არა მხოლოდ აფხაზეთსა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთს, არამედ საქართველოს სხვა ძირძველ მხარეებსაც აღარ თვლიან საქართველოდ.

_ და რამდენად მასობრივადაა გავრცელებული ეს ცდომილება?
_ ისევ და ისევ რუსული საბჭოთა მეცნიერების გავლენით, ქართველი ერი არასწორად, დაშლილადაა წარმოდგენილი მსოფლიოს ბევრ ენციკლოპედიასა და ცნობარში. მაგალითად, მსოფლიოს ეთნოლოგიურ-ლინგვისტურ გვერდსა და მსოფლიოს ვირტუალური ისტორიის გვერდზე; კერძოდ, მსოფლიოს ვირტუალური ისტორიის საქართველოს გვერდზე არის P.ჟ. Hილლერყ-ის რუკა, რომლის მიხედვით საქართველოში არაქართველების – ეთნიკური უმცირესობის – ენებად მიიჩნევა: ჩეჩნური, წოვა-თუშური, ხუნძახური, უდური, აზერბაიჯანული, სომხური, ლაზური ანუ ჭანური, მეგრული, აფხაზური, სვანური და ოსური. კორიაკოვები ვერაფერს გააკეთებენ, მათ “ქართველი ცულისტარები” რომ არ ეხმარებოდნენ. სამწუხაროდ, საბჭოთა კაგებეს მიერ შექმნილი და მეცნიერებაში თუ პოლიტიკურ ველში ჩათესლილი არსებები დღესაც აქტიურად დივერსანტობენ.

ნოემბერი 20,2009
საინფორმაციო სააგენტო მედიანიუსი

თამარ ვახვახიშვილი - Tamar Vakhvakhishvili

თამარ ვახვახიშვილი – Tamar Vakhvakhishvili

თამარ ვახვახიშვილი – Tamar Vakhvakhishvili

« Newer Posts - Older Posts »

Categories